Yazar Arşivi: Kursistem

PYTHAOORAŞÇILIK

Pythagoras ve tilmizlerinin öğretisi. —ANSİKL Kesin olarak Pythagoras’a mal edilebilecek herhangi bir metin elimizde bulunmadığı için, pythagorasçılığı meydana getiren dogma ve kurallar bütününü, öğretinin kurucusu ile onun tilmizlerinin (en ünlüleri Thebai okulundan Philolaos [V.-IV. yy.) ile Taranto okulunun önderi olan ve bu kentin yedi kez strategosluğunu yapmış bulunan Arkhytas’tır (V.-IV. yy.]) ortak yapıtı saymak durumundayız. Pytha- gorasçılara göre evrenin bir ...

Devamını Oku »

Pythagoras sayılan

Arit Pythagoras teoreminin ifade edildiği a2 = b? + c? bağıntısını gerçekleyen (a.b.c) doğal tamsayılar üçlüsü. [En basit üçlü (5,3,4) tür. m ve n iki tamsayı olmak üzere a = m2 + ri2. b^rTp-ri*, c=2mn almakla olanaklı bütün üçlüler elde edilir.)

Devamını Oku »

PYTHAGORAS

yunanlı matematikçi ve filozof (Sisam İ.Û. 570’e dpğr • Meta- pontion 480’e doğr.), Güney İtalya’da ve ardından Yunanistan’da büyük etki uyandıran bir okulun kurucusu. Limnili bir ailenin çocuğuydu, Polykrates’in tiranlığı yüzünden 530’a doğru Kroton’a göç etmek zorunda kaldı ve orada çevresine birçok öğrenci topladı. “Pythagorasçılar” bilimsel, felsefi, siyasal ve dinsel bir topluluk oluşturdular. Bu topluluk içinde matematik, gökbilim, müzikbilim, fizyoloji ...

Devamını Oku »

PYRRİKHE

a. (yun. söze.; lat. pyrrbic- ha). Antik Yunanistan’da savaş dansı. (Kanın renginden yola çıkılarak kırmızı dans adı verilen pyrrikhe, silah taşıyan tek bir dansçı, karşılıklı iki dansçı ya da bir grup dansçı tarafından yapılırdı. Bu grup Dios- kurlar şenliği, panathenaia ve gymnopa- idiai’ye katılabilirdi.

Devamını Oku »

PYRRHOS

Pyrrhus (İ.Û 318 e doğr. – Argos 272), Epeiros kralı (295 -272). Sürgündeki Epeiros kralı Aiakidas’ ın oğluydu, çocukluğunu illyria kralı Gla- ukias’ın yanında geçirdi, ardından kayınbiraderi Demetrios Ftoliorketes’in arkadaşlığını kazandı ve ipsos’ta onun yanında savaştı (301). Ptolemaios l’in desteğiyle 297’de Epeiros’a döndü, Poliorketes’e karşı Lysimakhos ile birleşti ve Makedonya’ yı onunla paylaştı (288). Ancak müttefikine göre çok güçsüz olduğu ...

Devamını Oku »

PYRRHON

yunanlı filozof (Elis İ.Û. 365’e doğr. – 275’e doğr). Ressamdı, sonra Anaksarkhes’in derslerini izledi ve onunla birlikte, İskender’in Asya seferine katılarak gymnosophistesleri (Hindistan’ daki bazı çileciler) tanımak olanağını buldu. Elis’e dönünce, 322’ye doğru kendi okulunu kurdu. İskender’e ithaf edilen bir şiirden başka bir şey yazmadı. Düşünceleri özellikle, yakın öğrencisi Timon’dan (İ.Û. 320’ye doğr. – 230’a doğr.) alıntılar yapan Aristokles (İ.S. ...

Devamını Oku »

PYRRHA

(“Kızıl saçlı”). Yun. mit. Epi- metheus ile Pandora’nın kızı, Deukalion’ un karısı.

Devamını Oku »

PYROTHERİA

Güney Amerika’da Eosen ve Oligosen’de fosillerine rastlanan memeliler takımı. (Boylan iriydi; filler gibi bir hortumları bulunuyordu; kesicidişleri savunma dişleri biçiminde gelişmişti; çok sayıda azıdişleri vardır.)

Devamını Oku »

PYROSTAT

. (fr. pyrostat) Bir fırında sıcaklığın normal yükselişini saptayan ve ısıyı kesmek için gerekli işlemleri yapan güvenlik aygıtı.

Devamını Oku »

PYROSOMA

Ipliksi ucu kapalı, oyuk silindir biçiminde bedenli, ortasularda koloni halinde yaşayan gömlekli cinsi. (Kıkır- daksı silindir, bireyleri ya da zoitleri içerir; her bireyin bir dokunacı dışarı doğru birçıkıntı oluşturur ve tulumlularınkine benzeyen bir iç yapıları vardır; koloninin boyu 10 cm ile birkaç metre arasında değişir ve sarımsı ya da mavimsi bir ışık saçar; Pyrosoma’lara sıcak denizlerde ve Akdeniz’de rastlanır. (Thaliacea ...

Devamını Oku »

PYROPHORUS

. Böcbil. Amerika’nın sıcak bölgelerinde yaşayan taklaboceği cinsi. (Güçlü bir fosforışıl ışık saçabilen, iri. gri ya da kırmızımsı bedenli böceklerdir. Taklaböceğigiller familyası.)

Devamını Oku »

PYROCORİS

Bahçelerde sıkça karşılaşılan, kırmızı bedenli yarımkanatlı cinsi. (Kızıl yarımka- natlı [Pyrocoris apterus\ parlak kırmızı renklidir; her elitrasının ortasında iri, siyah bir benek bulunur; ağaçların ve duvarların dibinde yaşar. Bitkiler ve böceklerle beslenen Pyrocoris 1er, arka uçlarından birbirine bağlanmış çiftler halinde dolaşırlar. Pyrocoridae familyasının örnek tipi.)

Devamını Oku »

PYROOPHYSA

a. İnsanda bilharziyoz hastalığı yapan yassısolucanlara arako- nak görevi yapan tabaksalyangozu cinsi. (Çok uzun bedenlidirler. Ekvator Afrikası’ nın tatlısularında yaşarlar. Tabaksalyango- zugiller familyası.)

Devamını Oku »

Temiz ve Sağlıklı Beslenme

Bilindiği üzere zamanımızda sağlıklı hiç birşey kalmadı herşey hormon katkılı herşey kimyasal oldu. Pazardan yada dalından birşey koparıp yiyemez olduk.Sağlığımızı bozdular sebze meyvelerin geneteği ile oynadılar.Kanser hastalarının oranı arttı . Yenidoğan bebekler hasta doğmaya başladı gencecik insanlar kanserle mücadele ediyor kiminin kızı kimin oğlu var arkasından bıraktığı sevdiğim bir arkadaşımın kanser olduğunu öğrendim yakıştıramadım hastalığı ona sanayileşmeden uzak organik olarak ...

Devamını Oku »

Misafirin Çocuğu

Devamını Oku »

İşyeri Sağlığı

Tam zamanlı bir işiniz varsa sabah erkenden güne başlayıp akşam saatine kadar olan sürede Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekmekte..devamlı oturmaktan ve hareketsizlikten vucutta uyuşmalar olmaktadır ofis ortamlarının havalandırılması sağlıklı beslenme gibi durumlara dikkat etmeli verimli bir çalışma ortamı için komforlı sağlıklı bir ortamda daha verimli olununabilinir.

Devamını Oku »

Maltepe Seçim Sonucu 2019

İstanbulu kim kazandı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı ? Merak edilen sorunun cevabı sandık sayımlarından sonra belli olucak Ali ihsan Yavuz olağanüstü itiraz acıklamalarında bulundu. Maltepe de 1089 andıktan 742 sinin sayım işlemleri tamamlandı. kalan sandık 347 adet sayım halen devam ediyor. 31 mart yerel secimlerininin sonuçlarıa göre iStanbul belediye başkanı belirlenmiş olucak.

Devamını Oku »

Bağırsaklara Dikkat…

Vucudumuzun beyin görevinide yapan bağırsaklarımız sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Bu aralar özellikle 2019 yılında bağırsak sağlığımız hakkında daha fazla konuşur olduk. En iyi sağlıklı bağırsaklarla yaşamak için probiyotik li gıdaları hayatımıza daha fazla sokmak gerekmektedir. Kısaca şimdiden kendiniz için birşey yapın probiyotik içeren tarifleri toplamaya başlayın. Kefiri tavsiye edebilirim.

Devamını Oku »

Fetvâ vermek (iftâ)

Dini tebliğ ve tamamlama mahiyetinde olan fetvânın farkı,, hükmün soru üzerine açıklanması, bu açıklamada soru soramn. hali ve çevre şartlarının gözönüne alınmasıdır. îbn Abbâfln nakline göre vedâ haccında Rasûlullah (s.a.) Mina’da, devesinin üzerinde birçok soruya muhatap olmuş ve bunlan cevaplandırmıştır. Bu cümleden olarak birisi «kurbanı kesmeden taraş oldum, ne yapayım?» diye sormuş, «zaran yok, şimdi kes» buyurmuş, diğer birisi «şeytan ...

Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in Çeşitli Sıfatlarından Kaynaklanan Davranışlar

Hz. Peygamber’in sıfat ve davranışlarında hâkim olan peygamberlik ve örneklik vasfıdır; bu sebeple sayısız âyet ve ha- dîsterO’na uyulması, itaat edilmesi, örnek alınması, sünnetine dört elle sanlınması istenmiştir. Ancak yukarıda sunulan birçok örnek O’nun, başka sıfat ve özelliklere da sahip olduğunu, bunlara dayalı ve bunlardan kaynaklanan birçok davranışının da bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu sebeple gerek islâmm yorumcuları ve gerekse uygulayıcılar ...

Devamını Oku »