Yazar Arşivi: Kursistem

Sevmek dua etmektir belkde kimseler duymadan bilmeden sesizce..

Sevmek dua etmektir belkde kimseler duymadan bilmeden sesizce..

Devamını Oku »

Abdülhamid I Çeşmesi

İstanbul Boğaziçi’nde, Emirgân Camisi önündeki meydan çeşmesi. 1782’de yapılan bu çeşme döneminin birçok özelliğini yansıtır. Ana kütlesiyle sade bir görünümü vardır. Sekiz köşeli yapıyı saçaklı bir çatı örter. Cephelere birer atlanarak yerleştirilen dört tane çeşme, üstleri Türk Rokoko bezemeleriyle işlenmiş mermerlerle kaplıdır. Deniz kabuğu gibi biçimlendirilmiş akantus yaprağı ile ince çubuk silmelerden oluşan kıvrımların çifter çifter kullanılması, dönemin bezeme anlayışına ...

Devamını Oku »

Abdülhamid I

(d. 20 Mart 1725 – ö. 7 Nisan 1789, İstanbul), Osmanlı padişahı (1774-89). Askeri alandaki yenilik hareketlerini desteklemiştir. III. Ahmed’in oğludur. Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. Babasının ölümünden sonra şehzadelik ve veliahtlık yıllarını Topkapı Sarayı’nda göz hapsinde geçirdi. Ağabeyi III. Mustafa!nın yerine 21 Ocak 1774’te tahta çıktı. Bu sırada altı yıldır sürmekte olan 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı, OsmanlIların aleyhine bitmek üzereydi. Abdülhamid, ...

Devamını Oku »

Abdülhalim Memduh

(d. 1866, İstanbul – ö: 1905), Türkçede ilk edebiyat tarihi denemesini yazan şair ve yazar. Hukuk Mektebi’nden ayrılarak Hariciye Nezareti’ne girdi. Mizan gazetesinde yazılar yazan Memduh, II. Abdülhamid yönetimince sürgüne gönderildi. Sürgün yerinden kaçarak Fransa’ya gitti. A;ruz ve hece ölçüleriyle şiirler yazdı. Önemli yapıtı 1889’da yayımlanan Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye adlı edebiyat tarihi denemesidir. Yapıtın birinci bölümünde yazann divan edebiyatı üzerine ...

Devamını Oku »

Abdülhak Molla

(d. 1786 – ö. 1854, İstanbul), Osmanlı hekim. Karantina örgütünün kurucularından olması, tıbbiye nazırlığı sırasında çiçek aşısını yaygınlaştırması ve otopsi izninin verilmesine önayak olması ile tanınır. Hekimbaşı Büyük Hayrullah Efendi’nin torunu, Divan-ı Hümayun hocalarından Mehmed Emin Şükuhî Efendi’nin oğludur. Medrese öğreniminden sonra Süleymaniye medreselerinde tıp öğrenimi görerek müderris ve hekim oldu. 1801’de Eski Saray (Beyazıt) hekimliğine getirildi. Sadaret Kethüdası Halet ...

Devamını Oku »

Abdülgani (İbn İsmail) en-Nabulusi

(d. 19 Mart 1641, Şam – ö. 5 Mart 1731), zamanının kültürel ve’dinsel düşüncesi üzerine düzyazı ve manzum ürünler vermiş tasavvuf yazarı. Küçük yaşta öksüz kalan Abdülgani, Kadiri ve Nakşibendi tarikatlarına girdi. Ardından yedi yıl boyunca evinde inzivaya çekilerek mutasavvıfların manevi yaşantılarını dile getirişlerini inceledi.. Birçok İslam ülkesini dolaştı; 1664’te İstanbul’a; 1688’de Lübnan’a, 1689’da Kudüs ve Filistin’e, 1693’te Mısır ve ...

Devamını Oku »

Abdülfettah Efendi

(d. 1814, Sakız ö. 16 Ekim 1896, İstanbul), sülüs ve nestalik yazıda ün kazanmış Osmanlı hattat. Çocukken Hüsrev Paşa tarafından köle’ olarak alındıktan sonra Müslüman oldu. Sülüs ve nesih yazıyı Mustafa Şakir Efendi’den öğrendi ve 1832’de icazetname aldı. Nestalik yazıyı ünlü hattat Yesarizade’den öğrenerek ondan,da 1846’da ayrı bir icazetname aldı. İlk önce yazı öğretmekle geçindi. 1839’da Sadaret Mektubi Kalemi’rie girerek ...

Devamını Oku »

Abdülbaki Nâsır Dede

müzik kuramcısı ve besteci. Müzik kuramı, tarihi ve Mevlevilik açısından önem taşıyan kitapları vardır. Nayî Osman Dede’nin torunu- „ dur. Babası Ebubekir Dede, Yenikapı Mev- levihanesi şeyhlerindendi. Arapça, Farsça, Türk müziği kuramı ve ney öğrendi. Uzun süre Yenikapı Mevlevihanesi’nin neyzenba- şılığını yaptı. Ağabeyi Ali Nutkî Dede ölünce, l§04’te onun yerine bu mevleviha- nenin şeyhi oldu.. Büyük besteci İsmail Dede Efendi’nin ...

Devamını Oku »

Abdülbaki Arif Efendi

Osmanlı ulemasından, hattat ve divan şairi. Medrese öğrenimi gördü. Kadılığın yanı sıra müzik ve hat sanatıyla da uğraştı. Hocası Mehmed Tebri- zi’dir. Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselen Abdülbaki Arif, nestalik yazıda büyük başarı gösterdi. Bu yazıda Türkler henüz İran okulunu izlemeyi sürdürdükleri için o da bu üslupta yapıtlar verdi. Mevlevi olan sanatçının Farsça ve Türkçe Divan’ı ile döneminde yaygın bir ün ...

Devamını Oku »

Gel Göğsüme sığ YARİM

Gel göğsüme sığ yarim şarkı sözleri Ellerimle tutarım da Gök üstüne yıkılsa, Yaralarım sararIm da, Haram bize bu sevda… Gel göğsüme sığ yarim,, Selam ettik belaya da, Ah demedik yanmaya Yemin ettik yanarsak da Nasip değilmiş susmaya Gel göğsüme sığ yarim,, Gözleri kahur yarim Hasreti ağır yarim Sen bana emanetsin Kaderimi sağur yârim, Gel göğsüme sığ yarim,, Gözleri kahır yarim ...

Devamını Oku »

Abdülbaki

Abdülbaki (l â l îz â d e ) ( ö . 1746, İstanbul), Osmanlı mutasavvıf şair. Ünlü mutasavvıf Sarı Abdullah’ın soyun- dandır. Müderris oldu. Nakşibendi tarikatına girdi. 1705’te Kudüs kadılığına getirildi. Şehit Ali Paşa’nm öğretmeni iken paşanın Mora’da bozguna uğraması üzerine JLimni’ ye sürüldü. Şeyhinin aracılığı ile bağışlandıktan sonra İstanbul kadısı oldu. Anadolu kazaskerliğine yükseldikten sonra da ilmiye görevinden ...

Devamını Oku »

Abdülaziz Efendi

Abdülaziz Efendi (k a r a ç e l e b îz a d e ) (d. 1591, İstanbul – ö. 12 Ocak 1658, Bursa), Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçi. 17. yüzyılın önemli tarihçilerindendir. Ulema yetiştiren Karaçelebizade ailesin- dendi. Babası Rumeli Kazaskeri Hüsamed- din Hüseyin Efendi’dir. Medrese öğrenimi gördü. Şeyhülislam Sunullah Efendi’den özel dersler aldı. 1612’den sonra Bursa veEdirne medreselerinde öğretmenlik ...

Devamını Oku »

Abdülaziz Efendi

Abdülaziz Efendi (hekîmbaşi) (d. Kasım 1735, İstanbul – ö. Eylül 1783, Istanköy), Latince tıp terimlerini ilk kez Türkçeye aktaran ve büyük fontlardaki besteleriyle tanınan hekim ve besteci. Çok iyi bir öğrenim-gördü. Tıp, rîıüzik ve edebiyatta üstün yeteneklere sahipti. Tıp öğrenimini bitirince padişah hekimleri arasına girdi. Daha 23‘ yaşındayken “müderris” payesini aldı. Şubat 1776’da hekimbaşılığa getirildi. Yaklaşık dokuz ay sonra görevinden ...

Devamını Oku »

Abdülaziz II

Abdülaziz II, tam adı abdülazîz’ bîn ABDURJRAHMAN BİN FAYSAL BİN TÜRKÎ ABDULLAH BİN MUHAMMED EL SUUD (d. y. 1880, Riyad – ö. 9 Kasım 1953, Taif, Suudi Arabistan), modern Suudi Arabistan Devleti’ nin kurucusu, Müslüman aşiret reisi ve dinsel önder. Suudi Arabistan petrolleri onun zamanında işletilmeye başlanmıştır. Gençliği. Suudlar, 178Q’den 1880’e değin Arabistan’ın büyük bölümünü yönetmiş, ama Abdülaziz’in doğduğu yıllarda ...

Devamını Oku »

Abdülaziz I

Abdülaziz I, tam adı abdülazîz bîn mu- HAMMED BİN SUUD (d. 1721, ? – ö. 1803, Der’iye); Orta Arabistan’ın Vehhabi hü- kümdan. Babası Muhammed bin Suud’un ölümü üzerine 1765’te tahta çıktı. Hükümdarlığı döneminde Vehhabi nüfuzu Orta Arabistan (Necd) sınırlarını aştı. Başarilannda oğlu Suud’un da büyük katkısı oldu. Suud 1802’de Kerbela’da Şiileri kılıçtan geçirdi ve Şülerce kutsal sayılan yerleri yağmaladı. Abdülaziz ...

Devamını Oku »

Abdülaziz

Abdülaziz (d. 8 Şubat 1830, İstanbul – ö. 4 Haziran 1876, İstanbul), Osmanlı padişahı (1861-76). Döneminde Avrupa’ya bağımlılık artmış, aynhkçı ayaklanmalar yoğunlaşmıştır. II. Mahmud’un oğludur. Annesi Pertevni- yal Sultan’dı. Ağabeyi Abdülmecid, devletişleriyle ilgilenmesine izin vermedi. Veliahtlığını, av, güreş, cirit sporlanyla geçirdi. 25 Haziran 1861’de tahta geçti. Bir fermanla Tanzimat yeniliklerinin sürdürüleceğini vurguladı. Harcamalann kısılmasını istemesine karşın, dış borçlanmaya dayalı ekonomik ...

Devamını Oku »

Abdülaziz

Abdülaziz, tam adı abdülazIz bIn haşan BİN MUHAMMED EL-HASANÎ EL-ALEVt (d. 24 Şubat 1878 ya da 18 Şubat 1881 – ö. 10 Haziran 1943, Tanca), 1894’ten 1908’e değin Fas sultanı. Hükümdarlık dönemi, yabancı etkisinin giderek arttığı bir ortamda ülkeye Avrupa yönetim biçimlerini getirme yolundaki başansız girişimiyle dikkati çeker. 1900’de başveziri Ba Ahmed’in (Ahmed bin Musa) ölümünden sonra, ülkeyi modernleştirmek ve ...

Devamını Oku »

İçe atılan her dert ruha yapışanbir ağırlık gibi yavaş yavaş yorar

Devamını Oku »

yüküm ağır yolum uzun gönlüm kırık tek bildiğim şey var RABBİM EN BÜYÜK

Devamını Oku »

Bazı insanların yüzüne dikkatlice baktığınız zaman,

Devamını Oku »