Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

Ameli Tıp

Tedavi sırasında hastanın yaşı, alışkanlıkları, sanatı ve mevsim göz önüne alınmalıdır. Yaşlı ihtiyarlara, küçük çocuklara, midesi bozulanlara, yorgun vd bitkin olanlara, hamamda çalışanlara, takatsızlara, aşırı derecede zayıf veya şişman olanlara, esmerlere, yarası olanlara müshil verilmemelidir. Kez’a aşın sıcakta veya aşın soğukta da verilmemelidir. Yukanda bundan bahs etmiştik. îlaç tam kıvamım bulmadan kullanılmamalıdır. İlaç almadan önce banyo yapmak faydalıdır. Etkisi zayıf ...

Devamını Oku »

Adete Riayet

Doktorlar, âdetin (alışkanlığın) ikinci tabiat olduğunu söylüyorlar. Hz. Enes şöyle diyor- «Peygamber S.A.V. akşam yemeğini, yatsı namazından sonra yerdi.» — Ebu Nuaym. Hz. Âişe de şöyle bir hadis rivayet ediyor: «Bir gün Resulullah S.A.V. yanıma geldi. Ben O sırada bir hastalıktan dert yanıyordum. Bana şöyle dedi: Az yemek ilaçtır. Mide, hastalıkların evidir. Vücudunuz neye alışmışsa onu yerine getirin.» Hz. Ali ...

Devamını Oku »

Nefse Arız Olan Haller

Vücut nefse ârız olan şu gibi haller dolayısıyle değişip durur: Öfke, neşe, keder, sıkıntı ve hacalet. öfke (Gazap) vücudu ısıtır ve kurutur. Peygamberimiz S.A.V. öfkelenmeyi men etmiştir. Buhari’nin rivayetine göre: «Bir adam Peygamber S.A.V.’e (Bana bir tavsiyede bulun) demiş, Peygamberimiz de: Kızma, demiştir.» Hadisin mânâsı, öfkelenecek iş yapma demektir. Buna da şu hadis şahittir: «Siz kime pehlivan dersiniz? Biz de ...

Devamını Oku »

Mevsimler

Baharı, kan aldırmak, boşaltım yapmak (Yukarıda geçti.) Sebze yiyerek ve çok cima yaparak karşılar malıdır. Yazı, serinletici ve safra sökücü gıdalarla ve daha az cima ile karşılamalıdır. Kan aldırmaktan sakınmalı, çokça hamam yapmalıdır. Güzün de, sabah soğuğundan, öğle sıcağından sakınmalıdır. Sevda yapacak gıdalar alınmamalı, çokça hamam yapümalıdır. Kışa da, kalın elbiseler, kuvvetli ve ağır yiyecekler ve özellikle tiritle hazır olunmalıdır. ...

Devamını Oku »

Kan Almak Hacamet

Bunlar da koruyucu hekimlik kurallarmdandır. Buhari’de bunlar hakkmda özel bir bölüm vardır. Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurmuşlardır: «En ideal tedaviniz, hacamet ve kan aldırmaktır.»; (Buhari.) bir rivayette de şöyle deniyor. «Kim Resulullah S.A.V.’e başından şikâyet ederse, ona, ‘Hacamet’ yaptır; ayaklarından şikâyet ederse, ona, ‘ayaklarına kına yak’, derdi.» — Ebu Dâvut. Bu hususda çok hadis vardır. Yararları ise, sayılamayacak kadar çoktur. Kan ...

Devamını Oku »

Cima

Sık cima zararlıdır. Kadının aybaşı âdeti bitip temizlendikten sonra cima etmelidir. Cimadan önce insan ailesi ile oynaşmalıdır. Hz. Câbirin rivayet ettiği bir hadiste: «Kız alsaydın ya, birbirinizle oynardınız.» deniliyor. Hz. Câbir şöyle demiştir: «Peygamberimiz S.A.V. oynaşmadan önce cima yapmayı menetmiştir.» Evlilik, Peygamberlerin sünnetlerindendir. Cima’- nın en uygun zamanı, sindirimden sonra ve formunda iken yapılanıdır. Formun dışında yapılacaksa, tok kamına olanı ...

Devamını Oku »

Hamam

«Hamam ne güzel bir binadır. Müslüman oraya girince Allah’dan C.C. Cennet ister ve Cehennemden Allah’a C.C. sığınır.» İbn-i Ömer’den de şu hadis rivayet ediliyor: «Yakında Acem diyarını fethedeceksiniz. Orada «Hamam» dedikleri yapılar göreceksiniz. Erkekler oraya peştemalsız girmesin. Hasta ve loğusaların dışında kadınlan da oraya koymayın.» — İbn-i Mâce. Setr-i avret, her yerde lâzım olduğu halde hamamda daha da önemlidir. Câbir ...

Devamını Oku »

Ruh Rabbına Aşıktır

Azrail kulun canını ağızdan almağa uğraşacak, ağzı ile yapılan amel karşı gelecek. Yani okuduğu Kur’ân, yaptığı vaaz ve zikir ve selâtü-selâm Azrail’e «sana bu taraftan yol yoktur» diyecekler. Azrail Cenâb-ı Hakka bu durumu arzedecek. Cenâb-ı Hak, Azrail (A.S.)’a git başka taraftan canım al, bu senin vazifen buyuracak. Azrail (A.S.) elleri kurutmağa ve canlarını alma ğa gelirken, eller ile verilen sadakalar, ...

Devamını Oku »

Ölümden Kurtuluş Yoktur

Hz. Süleyman’ın yanında bir adam oturuyordu. Bu sırada Azrail (A.S.) adam suretinde arkadan geldi. Oturan şahıs bu adam kimdir, ya Nebiyallah? dedi. Hz. Süleyman (A.S.) Azrail’dir, dedi. Adam, Ey A llah’ın Peygamberi: «Ne olur çabuk beni buradan uzaklaştır, Azrail benim canımı almasın.» dedi. Hz. Süleyman (A.S.) rüzgâra emir verdi, o kişiyi rüzgâr alıp, Hind toprağına bırakır. Derhal Azrail o gittiği ...

Devamını Oku »

Salatü Selam Getirmenin Faydası

Süfyan-ı sevri Beytullâh’da tavaf ederken, bir zâtın sadece selâtü selâm getirdiğini ve ayağım kaldırdığında ve yere koyduğunda birer selât-ü selâm söylediğini görür. Süfyan-ı sevri sorar: «Nedir bu hâlin ey insan! Başka duâ bilmez misin sen?». Genç adam: «Madem sen bu memlekette garipsin, sana durumu anlatayım.» Der. Ben, babamla beraber Hicaz’a gelirken yolda babam öldü; cenazesini gömmeden, akşama yakın, babam yanımda ...

Devamını Oku »

Allah Dini Yeryüzüne Her Yere Yayılacak

Sevgili Peygamberimiz, bir savaştan dönmüştü. Muhterem kızı Hz. Fâtımâ (Radiyallâhü Anha) ya uğradılar. Resûlü Ekrem’in mübârek âdetleriydi. Seferden dönünce önce mescide girer, namaz kılar, sonra Hz. Fâtıma vâlideriîize uğrar, daha sonra da ailelerine giderlerdi. Hz. Fâtıma vâlidemiz, peygamber babasını kapıda karşıladı. Ağlayarak mübarek babasının yüzünü, gözünü öpmeye başladı. Allah Resûlü muhtereme kızı Hz. Fâtıma’ya sordu: ‘ — Niçin ağlıyorsun? Ciğer ...

Devamını Oku »

Hz. Hamzanın Müslüman Oluşu

Yine bir gün Peygamberimiz, (A.S.) (SEFA) tepesi eteğinde oturuyordu. Oradan geçen Ebûcehil kâfiri ve dalkavuklan, Peygamberimize hakâret edip Peygamberimize sövdüler, kötü kötü Müslümanlığa hakâret ettiler. Peygamberimiz, hiç bir şey söylemedi. Kâfirler, kötü kötü söylene söylene gittiler. Ebû Cehil’in ve arkadaşlarının yaptığı bu küfürleri hizmetçi «cariye» ve Hz. Hamza’mn cariyesi gözleriyle görüp kulağıyla işitti. Hz. Hamza, o gün ava gitmişti. Hz. ...

Devamını Oku »

İyi Amelinden Dolayı Şerefli Olursun

Arab hekimlerinden bir zat oğluna şöyle demiş: — Yavrum! Yann kıyamet gününde sana ne kazandın? diye soracaklardır. Kime mensupsun, kimin oğlusun, diye sormıyacaklardır diye nasihat etmiş ve ilâve etmiş: — Kâbe’nin örtüsünü görüyorsun ki, halk onu öpüyor. Saygı, hürmet gösteriyorlar. Onun meşhur olması, ipek olmasından değildir. O örtü Kâbe duvarında asıldı. Bundan dolayı o da Kâbe gibi aziz ve şerefli ...

Devamını Oku »

Can boğaza gelip dayandığında..

Devamını Oku »

İlimden Gidilmeyen Yolun Sonu KARANLIKTIR

İlimden Gidilmeyen Yolun Sonu KARANLIKTIR Karanlık yolları severmisiniz bilmem

Devamını Oku »

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?   İflas anlaşması  yada diğer adıyla  konkardato son zamanların en cok merak edilen konusu oldu . iflas etmiş şirketlerin borçlarını kapata bilmeleri için  alacaklılarla yaptığı anlaşmayı ifade eden Konkordato nun geçmiştede örnekleri yer almıştır. Peki Konkordato Nedir? Konkordato borçların yeniden yapılandırması ile iflasa tabi borçluların mali durumunun revize edilerek iflastan kurtulmasını ve diğer  borçluların mali durumunun düzelmesini amaçlayan ...

Devamını Oku »

İRAN’DA İSLAM 

İRAN’DA İSLAM İlhanlar (1260 – 1320) – Hülâgû. İslâm tarihinin burasında, Dördüncü Bölüm’de anlatıldığı gibi, Hülâgû Han ve Moğollar tarafından yıkılan Bağdat’a dönmek gerekiyor. Yine de, öldürmek, yakmak, yıkmaktan başka bir şey düşünmeyen Moğolların canavar olduklarını sanmak yanlış olur. Islâm dünyasının büyük kısmını yıkmış, Arab uygarlığına ölüm darbesi indirmişlerdi ama, o dünyanın yıkıntıları, külleri arasında çok kalamamışlardı. Amu Derya’nın güneyindeki ...

Devamını Oku »

İSLÂMLARIN PEYGAMBERİ ( İslam Tarihi )

ÎSLÂMLARIN PEYGAMBERİ ( İslam Tarihi ) Arabistan. Arabistan islâmiyetin beşiğidir-. İslâm peygamberi orada doğmuştur; peygamber Arapça konuşmuş ve Allahın emirlerini Araplara tebliğ etmiştir, Araplar da bu emirleri ve peygamberin telkinlerini her tarafa yaymışlardır. Bu bakımdan peygamberin Araplara ve onlar vasıtasiyle başka milletlere yaptığı tesirleri anlamak için Arap geleneklerini, âdetlerini ve islâmiyetten önceki hayatlarını olduğu gibi, Arapların yurdunu da incelemek gerekmektedir. Araplar ...

Devamını Oku »

Ravent ( Işgın )

ravent faydaları

Ravent  ( Işgın ) En iyisi kurtsuz olanıdır. Akciğer bronşlarını açar. Müzmin sıtmaya ve istiskaya iyi gelir. Ana yurdu Uzakdoğu olan Ravent, karabuğdaygiller familyasından olan bir bitkidir.Ülkemizde ‘ışgın’ olarak bilinen Ravent, Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Dr. Muammer Yıdlız bu bitkinin özelliklerini, faydalarını, kullanım alan ve yönetmlerini anlattı.Ravent, Ekim – Kasım aylarında sökülür ve temizlenir, küçük parçalara ayrılır, güneşte veya soba ...

Devamını Oku »

Sineğin Kanadındaki Peygamber Mucizesi

OESTRİDAE sinekler familyası

Sineğin Kanadındaki Peygamber Mucizesi Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurmuşlardır: «Birinizin içeceğine sinek düştüğü zaman onu iyice batırsın, sonra çıkarsın. Çünkü onun bir kanadında hastalık, diğer kanadında şifa vardır.» — Müslim. İmam Buhârî de: «Birinizin yemek kabına sinek düşerse…» şeklinde rivayet ediyor. Hatta Buhari bunun için bir bölüm bile ayırmıştır. İbn-i Mâce ve Ebu Davud rivayetlerinde ise, şu ilâve vardır: «Sinek zehirli ...

Devamını Oku »