Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

GOGOL

1809-52 yılları arasında yaşamış, Ukrayna’lı aydınlar sınıfından küçük bir aileye mensup Rus yazarı. Babası oğlunun da enterasan dramlara (tiyotro eserlerine) yönelmesi için onu teşvik etti.Ortaokulu bitirdikten sonra,1829’da St.Petersburg’a gitti ve orada bir memuriyete girdi. St . Petersburg’da 8 yıl kalmasına rağmen,  Ukrayna’yı unutamadığından birkaç çalışmasını oraya yöneltti. İlk başarası 1831-1832 de yayınlanan iki ciltlik (Eveninas on a form Near Dikanka) (Dikanka ...

Devamını Oku »

GOETHE, Johann Wolegang Von

1749-1832 yılları arasında yaşayan Alman şair, yazar ve bilim adamı.Alman karakterini müşahhas hâle getirmek için en çok gayret sarf eden kişilerden biridir. Çok az kimse kendisi gibi mükemmeliyet ve şahsiyeti;şairlikle’ ilmi görüşlerle ve idareciklikle birleştirmiştir. Dikkate değer şiirler yazmıştır. “ Faust” adlı eseri dünya klasikleri arasında yer almaktadır. Frankfurtta doğmuş, iyi bir tahsil görmüştür. Bu konuda babası ve annesinin gayreti ...

Devamını Oku »

GOBİ ÇÖLÜ

Orta Asya ’da, Moğolistan Cumhuriyetinin güneyi ve Çin’e bağlı Sın-Kiang ve Kansu eyaletlerinin yakınındaki bölgeleri de içine alan geniş çöl. Etrafını kayalık- sıradağlar çevirmiştir. Güneyde Nan Shan dağları, kuzeyde Hangay dağları bulunur. Yüksekliği 800-1200 m. arasında yüksekçe bir yayladır. Kışları soğuk olur. Ocak ayı ortalaması -25,-10 derece arasındadır. Bazı yerleri kum, bazı yerleri çakıllarla kaplı olan Gobi çölünde, bitki örtüsü ...

Devamını Oku »

GLOBÜLİN

Molekül ağırlığı yüksek bir protein. Sodyum klorür, sodyum sülfat, magnezyum sülfat gibi elektrolit ihtiva eden, zayıf tuzlu solüsyonlarda çözü­nür. Suda zorlukla erir veya erimez. Suda hiç erimiyen globulin fraksiyonuna öğlobülin (gerçek globülin) az oranda suda eriyen fraksiyonuna da psödoglobulin(yalancı globülin) denir. Globülinler ultrasantrilüj ve elektro forez gibi metodlar ile incelendiğinde, a(alfa) B(beta), (gama) denilen ölümlerine ayrılır. Bu fraksiyonların birbirine oranı ...

Devamını Oku »

GLİSİN

Kimyaca adı aminoasetik asid olup, proteinlerde bulunan en basid amino asid. Aminoasidler içinde tek bunun asimetrik karbonu yoktur. Bu yüzden optikçe aktif değildir. Jelatin molekülünün yaklaşık %25’ini, ipeğin büyük bir kısmını glisin meydana getirir. Kretin, kretinin betain, hippurik asid ve glikolik asid gibi bir çok biyokimyasal bileşikler glisinden türemişlerdir. Glisin saf halde beyaz ve çok güzel kristaller şeklinde olup, 232 ...

Devamını Oku »

GLİSERİN

Formülü C H :O H -C H O H -C H :OH olan renksiz, kokusuz alkoller sınıfından bir sıvı. (Bkz. Alkoller) Kimyaca adı 1,2,3 propantriol’dür. Özellikleri: Kıvamlı bir sıvı olup, tatlıdır. Saf gliserin 18,6°C’ de erir ve 290°C de birazı bozunarak kaynar. Yoğunluğu 1,26 g/cm 3 olup, suda her oranda çözünür. Elde edilişi: 1948’e kadar sabun imalâtı esnasında sıvı ve ...

Devamını Oku »

GLİKOZİDLER

Şeker molekülü­nün hidrolizi ile hasıl olan alkali bir bileşik. Şekerde bulunan glikozidik hidroksil (-OH) grubunun, başka bir (OH) bulunduran selüloz, nişasta, fenol gibi bir madde ile birleşerek su ayrılması ile meydana gelir. Bunlar eterik türden bileşiklerdir. Glikozid molekülünde, reaksiyon kabiliyeti olan glikozid ile hidroksil grubu mevcut değildir. Bunun için glikozidler fehling çözeltisini indirgemezler. Glikozidler, suda genel olarak iyi çözünür, asitler ...

Devamını Oku »

GLİKOZ

Monosakkaridler denilen basit şekerlerin en yaygını. Kapalı formülü C6H ı:0 6 olup, karbonhidratların monosakkaridler sınıfından bir aldoheksozdur. Özellikleri: Glikoz beyaz-renksiz toz veya kristal şeklinde olup, mol ağırlığı 180 gr dır. Kokusuz, suda çözünen, oldukça tatlı bir maddedir. Spesifik gravitesi, 1,54. ve erime noktası 146°C dir. Nişasta ve glikojen (hayvan nişastası) glikozun polimerleşmiş halidir. Glikoz insan ve hayvan vücudu için vazgeçilmez ...

Devamını Oku »

GLİKOJEN

Nebâtî (bitkisel) nişastaya benziyen, insan ve hayvanlarda depo halinde bulunan, karbonhidratların en başta geleni. Glikojen, glikozun polimerleşmesi ile meydana gelir. Nebâtî (bitkisel) nişastaya oranla daha dallanmış haldedir. Glikojen, canlıların,karaciğerinde (%3), kas etinde (%0,2) depo halinde bulunur. Karaciğer, ağırlığının %2ö si kadar glikojeni depolayabilir. En çok atların kaslarında, soğukkanlı hayvanlarda (balık, kurbağa, salyangoz vs.) bulunur. Canlıda glikojen depolanması, kandaki glikozun miktarı ...

Devamını Oku »

GLENN T. Searborg

Bazı kimyevî elementlerin bulunmasında emeği olan ilim adamı. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, bilimdeki en büyük ilerlemelerden biri, uranyumun ötesindeki on elementin sentezlerinin yapılması olmuştur. Kabiliyetli bir ilim adamı olarak, Glenn T. Seaborg’un, bu keşiflerin çoğunda payı olmuştur. Neptünyum ve plutonyumun keşfi için, Profesör Edwin M. Mcmillan ile beraber, 1951 Nobel Kimya Armağanını aldılar. Glenn Seaborg, mütevazi bir ortamda yetişmiştir. Michigan’da ...

Devamını Oku »

GLAYÖL

Familyası: Süsengiller (Iridaceae) Yetiştiği Yerler: Türkiye’de tabii olarak pek çok yerde yetişir. Park ve bahçelerde yetiştirilen, güzel renkli, alımlı çiçekleri ile vazgeçilmez bir süs bitkisidir. 200 kadar türü bulunur. Çiçek renkleri beyaz, kırmızı, mavi, menekşe, pembe, sarı, portakal renkli olmak üzere çok muhteliftir. Şekilleri de çok değişiktir. Yaprakları tatlı yeşil, uzun, boylamasına çizgilidir. Çiçeklerin tomurcukları karşılıklı dizilmiş olup, önce alttakiler ...

Devamını Oku »

Sen Kimseyi Kaybetmedin

Sen Kimseyi Kaybetmedin

Devamını Oku »

GLADYATÖR

Eski Roma’da profesyonel savaşçı­lara verilen ad. Latinceden gelen bu kelime, gladiuskılınçtan türemiş olup, kılınçlı savaşçı demektir. Bunlar eskiden Etrüsk cenaze merasimlerinde gösteriler yaparlardı. Bunun gayesi, ölen kimseye, silahlı savaşçılar göndermek idi.Çünkü gösteriler,savaşçılardan birinin ölümüyle biterdi.Bilinen ilk gösteri M.Ö. 264 tarihinde vuku bulan, Brutus’un cenaze merasimi idi.Bu gösteride üç çift gladyatör gösteri yapmıştı. Julius Ceasar zamanında bu rakam üç yüz çifte ...

Devamını Oku »

GİYOTİN

Eskiden idam mahkûmlarının başlarını gövdelerinden ayırmak için kullanılan alet. İlk defa 12.yy’da İskoçya’da ve 13.yy’da İtalya’da kullanılmıştır. Giyotin adı, aletin kullanılması için Fransa Millet Meclisi’ne tek lifte bulunan Dr.Ignace Guillotine’den gelir. Dr.Guillotine’in teklifi üzerine meclis, 1791’de Dr.Louis’yi konuyu araştırmakla görevlendirerek 1792’de Giyotin’in kullanılmasını kabul etmiştir. Giyotin ilk defa olarak büyük çapta tanındığı Fransa’da, 18.yy’in sonlarına doğru yaygın olarak kullanılmaya başlanmış, ...

Devamını Oku »

GİYİM

İnsanların giydikleri herşey… İnsanlar soğukdan, sıcakdan, yağmurdan korunmak için değişik giyecekler kullanmaktadır. Tarih boyunca çeşitli milletlerin ve insan topluluklarının dinleri, medeni durumları, örf ve âdetleri değişik olduğundan, giyim-kuşam şekilleri de farklılık göstermiştir. Kıyafetlerde din» inanışların, iklim şartlarının, medeniyetlerinin, meslek ve meşreblerinin, ekonomik şartların ve diğer sosyal faktörlerin tesiri büyük olmuştur. Tarihte kılık kıyafetlerine çok itina gösteren kavimler veya zümrelerin yanı ...

Devamını Oku »

GİRİŞİM ÖLÇER (Interferometre)

Aim. Interferometer (n), Fr. Interferometre (m), İng. Interferometer. Dalgaların, bilhassa ışık dalgalarının girişimini meydana getiren bir cihaz. Çeşitli tipte optik interferometreler, değişik uygulamalar için geliştirilmiştir. Bu uygulamalar optik maddelerin ve sistemlerin testi, çok küçük hareketlerin ölçülmesi ve yıldızların yarıçaplarının belirlenmesi gibi çok yönlü ve çeşitlidir. Ejı çok bilinen girişim ölçer, Albert A. Michelson’un geliştirdiği cihazdır. Bu cihaz diğer bütün girişim ...

Devamını Oku »

GİRİŞİM

Aim. Interferenz (f), Fr. Interference (f), İng. Interference. İki dalga sisteminin üst üste gelmesiyle ortaya çıkan olay. Bu olayın esas prensibi, su dalgalarında da görülebilir. Eğer iki su dalgası tepe noktaları üst üste gelecek şekilde karşılaşırlarsa, ,su daha da yükselir, alt noktalar birleşirse, suyun seviyesi düşer. Ancak; bir dalganın tepe noktası diğerinin en düşük noktası ile karşılaşırsa, dalgalar birbirini dengeler ...

Devamını Oku »

GİRDAP

Aim. Strudel, W asserwirbel (m), Fr. Tourbillon d ’eau (m), İng. Whirlpool. Nehir, göl ve denizlerde, rüzgârlar veya iki akıntının birbiriyle birleşmesi gibi sebeplerle, suyun düşey bir eksen etrafında dönmesi sonucu hasıl olan dairevi bir hareket. Suyun hızla dairevi hareketinden hasıl olup, ortasında boşluk meydana gelmektedir. Cisimler girdabın ortasına geldiklerinde suyun dibine doğru batarlar. Girdap denizlerde ve nehirlerde düzgün olmayan ...

Devamını Oku »

GİLABURU

Aim. Geme/neschneebal (m), Fr. Viorne (1), İng. W ind qelderrose. Familyası: Hanımeligiller (Caprifoliaceae) Türkiyede yetiştiği yerler: Batı, Iç, Kuzey ve Doğu Anadolu Mayıs-Haziran aylarında, beyaz renkli çiçekler açan, daha çok park ve bahçelerde yetiştirilen ağaççıklardır. Kartopu adı ile de anılır. Daha çok sulak yerleri severler. Bahçe ve hendek kenarlarında yayılış gösterirler. Gövdeleri çok dallı ve tüysüzdür. Yapraklar karşı­ lıklı ve ...

Devamını Oku »

GİDİŞ ALAYI

Padişahların saray dışındaki gezintileri münasebetiyle tertip edilen alaylar hakkında kullanılan bir tabir. Padişah, muhafız ve saraylılardan meydana gelen bir kalabalıkla bir taraftan diğer bir tarafa gittikleri için bu isim verilirdi. Padişahlar resim ve belli günler dışında, şehir içi veya haricinde gayri resmi olarak bir tarafa gittikleri zaman geçit yerlerine asker dizmek ve halka ilan etmek âdet değildi. Bu hal oldukça ...

Devamını Oku »