Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

Kursistem Moderator

İRAN’DA İSLAM 

İRAN’DA İSLAM İlhanlar (1260 – 1320) – Hülâgû. İslâm tarihinin burasında, Dördüncü Bölüm’de anlatıldığı gibi, Hülâgû Han ve Moğollar tarafından yıkılan Bağdat’a dönmek gerekiyor. Yine de, öldürmek, yakmak, yıkmaktan başka bir şey düşünmeyen Moğolların canavar olduklarını sanmak yanlış olur. Islâm dünyasının büyük kısmını yıkmış, Arab uygarlığına ölüm darbesi indirmişlerdi ama, o dünyanın yıkıntıları, külleri arasında çok kalamamışlardı. Amu Derya’nın güneyindeki ...

Devamını Oku »

İSLÂMLARIN PEYGAMBERİ ( İslam Tarihi )

ÎSLÂMLARIN PEYGAMBERİ ( İslam Tarihi ) Arabistan. Arabistan islâmiyetin beşiğidir-. İslâm peygamberi orada doğmuştur; peygamber Arapça konuşmuş ve Allahın emirlerini Araplara tebliğ etmiştir, Araplar da bu emirleri ve peygamberin telkinlerini her tarafa yaymışlardır. Bu bakımdan peygamberin Araplara ve onlar vasıtasiyle başka milletlere yaptığı tesirleri anlamak için Arap geleneklerini, âdetlerini ve islâmiyetten önceki hayatlarını olduğu gibi, Arapların yurdunu da incelemek gerekmektedir. Araplar ...

Devamını Oku »

Ravent ( Işgın )

ravent faydaları

Ravent  ( Işgın ) En iyisi kurtsuz olanıdır. Akciğer bronşlarını açar. Müzmin sıtmaya ve istiskaya iyi gelir. Ana yurdu Uzakdoğu olan Ravent, karabuğdaygiller familyasından olan bir bitkidir.Ülkemizde ‘ışgın’ olarak bilinen Ravent, Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Dr. Muammer Yıdlız bu bitkinin özelliklerini, faydalarını, kullanım alan ve yönetmlerini anlattı.Ravent, Ekim – Kasım aylarında sökülür ve temizlenir, küçük parçalara ayrılır, güneşte veya soba ...

Devamını Oku »

Sineğin Kanadındaki Peygamber Mucizesi

OESTRİDAE sinekler familyası

Sineğin Kanadındaki Peygamber Mucizesi Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurmuşlardır: «Birinizin içeceğine sinek düştüğü zaman onu iyice batırsın, sonra çıkarsın. Çünkü onun bir kanadında hastalık, diğer kanadında şifa vardır.» — Müslim. İmam Buhârî de: «Birinizin yemek kabına sinek düşerse…» şeklinde rivayet ediyor. Hatta Buhari bunun için bir bölüm bile ayırmıştır. İbn-i Mâce ve Ebu Davud rivayetlerinde ise, şu ilâve vardır: «Sinek zehirli ...

Devamını Oku »

Ebe gömeci: Vücuda ve boğaza yumuşaklık verir.

Ebe gömeci: Vücuda ve boğaza yumuşaklık verir. Öksürüğe faydası vardır. Tohumu lavman vs. ye konur. Pişmiş ebe gömeci makat kaşıntısına iyi gelir.

Devamını Oku »

BESİN MADDELERİ VE İLAÇLAR

BESİN MADDELERİ VE İLAÇLAR Bileşik olmayan ilaçlar: Bu hususda İmam Buhari, Sahih’inde özel bir bölüm ayırmıştır. Doktorlar diyorlar ki: Eğer bir ilaç vücuda gözle görülecek şekilde tesir etmezse, buna birinci derece derler. Tesir gösterir de zarar vermezse, buna ikinci derece derler. Zarar verir de etkilemezse, üçüncü derece; etkilerse, dördüncü derece derler ki, bunlar da zehirli ilaçlardır. İlaçların güçleri tecrübe ve ...

Devamını Oku »

HİPOKRAT’IN YEMİNİ

HİPOKRAT’IN YEMİNİ Hipokrat diyor ki: Doktor, Allah’dan C.C. korkmalı, ona itaat etmelidir. Dürüst olmalıdır. Hastanın sırnm saklamalıdır. Hastaya öldürücü ilaç vermemeli, tavsiye de etmemelidir. Kadmlara çocuk düşürecek ilaç vermemelidir. Her çeşit pislikten uzak durmalıdır. Kadınlara, çocuklara kötü gözle bakmamalıdır. Zevk ve eğlence ile, oyun ve oyuncakla meşgul olmamalıdır. Fakir ve yoksullan tedavi etmeye can atmalıdır. Dili şirin, sözü yumuşak olmalıdır. ...

Devamını Oku »

Tedavi İnsanı Ruhen De Düzeltir

Tedavi sırasında hastanın yaşı, alışkanlıkları, sanatı ve mevsim göz önüne alınmalıdır. Yaşlı ihtiyarlara, küçük çocuklara, midesi bozulanlara, yorgun vd bitkin olanlara, hamamda çalışanlara, takatsızlara, aşırı derecede zayıf veya şişman olanlara, esmerlere, yarası olanlara müshil verilmemelidir. Kez’a aşın sıcakta veya aşın soğukta da verilmemelidir. Yukanda bundan bahs etmiştik. îlaç tam kıvamım bulmadan kullanılmamalıdır. İlaç almadan önce banyo yapmak faydalıdır. Etkisi zayıf ...

Devamını Oku »

Doktorlar, alışkanlığın ikinci tabiat olduğunu söylüyorlar

Doktorlar, alışkanlığın ikinci tabiat olduğunu söylüyorlar. Hz. Enes şöyle diyor-.Peygamber S.A.V. akşam yemeğini, yatsı namazından sonra yerdi.» — Ebu Nuaym. Hz. Âişe de şöyle bir hadis rivayet ediyor: «Bir gün Resulullah S.A.V. yanıma geldi. Ben O sırada bir hastalıktan dert yanıyordum. Bana şöyle dedi: Az yemek ilaçtır. Mide, hastalıkların evidir. Vücudunuz neye alışmışsa onu yerine getirin.» Hz. Ali de şöyle ...

Devamını Oku »

Kaza Ve Kader Haktır

«Gamm ve kederi artanlar, çokça: Lâ havle velâ küvete illâ billahil aliyyil azim, desinler.» Lâ havle, Allah’a C.C. teslimiyet mânâsını ifade eder. Hüzün ise ağıt havasıyle söylenen şeydir. Sıkıntıya düçar olanlar, kendilerini oyalayacak şeyler bulmalıdırlar. Mesela, Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyuruyorlar: «Biriniz sıkıntıya düştü mü yayını omuzuna taksın.» Tirmizi de Ebu Hureyre’den şöyle bir hadis rivayet ediyor: «Peygamber S.A.V. bir şeye ...

Devamını Oku »

Nefse Düşman Olan Haller

Nefse Düşman Olan Haller  (Âraz) Vücut nefse ârız olan şu gibi haller dolayısıyle değişip durur: Öfke, neşe, keder, sıkıntı ve hacalet. öfke (Gazap) vücudu ısıtır ve kurutur. Peygamberimiz S.A.V. öfkelenmeyi men etmiştir. Buhari’nin rivayetine göre: «Bir adam Peygamber S.A.V.’e (Bana bir tavsiyede bulun) demiş, Peygamberimiz de: Kızma, demiştir.» Hadisin mânâsı, öfkelenecek iş yapma demektir. Buna da şu hadis şahittir: «Siz ...

Devamını Oku »

KAN ALMAK, HACAMAT

KAN ALMAK, HACAMET Bunlar da koruyucu hekimlik kurallarmdandır. Buhari’de bunlar hakkmda özel bir bölüm vardır. Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurmuşlardır: «En ideal tedaviniz, hacamet ve kan aldırmaktır.»; (Buhari.) bir rivayette de şöyle deniyor. «Kim Resulullah S.A.V.’e başından şikâyet ederse, ona, ‘Hacamet’ yaptır; ayaklarından şikâyet ederse, ona, ‘ayaklarına kına yak’, derdi.» — Ebu Dâvut. Bu hususda çok hadis vardır. Yararları ise, sayılamayacak ...

Devamını Oku »

Evlilik, Peygamberlerin Sünnetlerindendir.

Sık cima zararlıdır. Kadının aybaşı âdeti bitip temizlendikten sonra cima etmelidir. Cimadan önce insan ailesi ile oynaşmalıdır. Hz. Câbirin rivayet ettiği bir hadiste: «Kız alsaydın ya, birbirinizle oynardınız.» deniliyor. Hz. Câbir şöyle demiştir: «Peygamberimiz S.A.V. oynaşmadan önce cima yapmayı menetmiştir.» Evlilik, Peygamberlerin sünnetlerindendir. Cima nın en uygun zamanı, sindirimden sonra ve formunda iken yapılanıdır. Formun dışında yapılacaksa, tok kamına olanı ...

Devamını Oku »

Haman İmandandır

Doktorlar şöyle diyorlar: Hamamın iyisi; yapısı eski, sahası geniş, suyu tatlı, düz ayak ve normal sıcak olanıdır. İlk oda serinleme, ikinci oda ısınma, üçüncü oda da kurulanma içindir. Ebu Hüreyre şöyle bir hadis rivayet ediyor: «Hamam ne güzel bir binadır. Müslüman oraya girince Allah’dan C.C. Cennet ister ve Cehennemden Allah’a C.C. sığınır.» İbn-i Ömer’den de şu hadis rivayet ediliyor: «Yakında ...

Devamını Oku »

Yıkanmak, Vücut Sağlığı İçin Önemlidir

İSTİFRAĞ (Boşaltım) Kabız halinde, aspur tohumu, gül karıştırılmış üzüm reçeli ve yumuşatıcı lavaman gibi vesilelerle önlem alınmalıdır. Hasta olmadan önce hamama giderek, cima ederek ve biraz aç durarak normal şekilde boşaltım yapılmış olur. Hipokrat «Mevsimler» adlı kitabında şöyle diyor: AÇLIK VÜCUDA HAFİFLİK VERİR «Şişman olanlar aç durmalıdırlar. Çünkü açlık vücuda hafiflik verir.» (Bizim orucumuz da aynı şeyi temin eder.) Bir ...

Devamını Oku »

Abartmaya kalkıştığımız her şey her zaman zayıflar.

Abartmaya kalkıştığımız her şey her zaman zayıflar.

Devamını Oku »

Erken Kalkanın Rızkı Çok Olur

ERKEN KALKANIN RIZKI ÇOK OLUR Bir rivayette de: «Bir kimsenin, bir kısmının gölgede, bir kısmının güneşte oturmasını men’etmiştir.» — Ebu Nuaym, Ebu Davut. Hz. Âişe şöyle demiştir: Her kim ikindiden sonra uyur da aklı karışırsa kendinden başkasını suçlamasın. İmam Ahmed de şöyle diyor: İkindiden sonra uyumak hoşuma gitmiyor; insanın şuurunun bozulmasından korkarım. Sabah namazından sonra güneş doğmadan ve yatsı namazından ...

Devamını Oku »

YAZIN YAŞA, KIŞIN TAŞA OTURMA

YAZIN YAŞA, KIŞIN TAŞA OTURMA BEDEN HAREKETLERİ Bil ki, normal hareket, sağlık için en güçlü sebeptir. Çünkü, hareket vücudu ısıtır, artıkları söker. Vücuda hafiflik ve dinçlik verir. Beden hareketi, besin mideden indikten sonra yapılmalıdır. Bu da yemekten sonra, aşağı yukarı, beş saat kadardır, insanlara ve yiyeceklere göre değişebilir. Normal hareket cilde kırmızdık verir. Deri genişler, damarlar yüzeye yaklaşır. Tam o ...

Devamını Oku »

Doktor İle Hasta Birleşirse, Hastalık Mağlup Olur

Doktor İle Hasta Birleşirse, Hastalık Mağlup Olur Bir gün Hipokrat bir hastasını tedavi etmeğe gitti, ona şöyle dedi: Ben, sen ve hastalık, bir üçlüyüz. Eğer dediklerimi dinler de benimle olursan ikimiz birleşiriz, hastalık yalnız kalır, onu yeneriz. İki kişi birleşirse tek kişiyi yenerler. Hipokrat’a «ölü neden ağır olur» dediler. Şöyle cevap verdi: Çünkü insanda bir yukarıya doğru kaldıran, bir de ...

Devamını Oku »

Bütün hastalıkların anası çok yemektir. Aynı hadis İbn Mes’ud R.A.’den de rivayet “edilmiştir. Binaenaleyh, en iyisi, çoğuna kaçmadan istek varken yemekten kalkmalıdır. Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyuruyorlar: «İnsanoğlu kamından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak kadar üç lokma yemek insana yeter. Eğer ille de fazla yemek isterse karnının üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefese ayırsın.» Bu ...

Devamını Oku »