Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

Kursistem Moderator

Soğan

Soğan yemek, su değişikliğine iyi gelir, iştahı açar, şehveti arttırır, balgamı keser. İlaç içtikten sonra soğan koklamrsa kusmayı önler, soğan etle yenirse etin kokusunu izale eder. Muaviye R.A., ziyaretine gelen bir heyete verdiği ziyafette onlara soğan da getirtti ve: Soğandan yeyin; zira bir kimse yabancı bir diyarda soğan yerse oranın suyu ona zarar vermez. Soğanın zararları ise, baş ağrısı yapması ...

Devamını Oku »

Hasırotu

Külü yara üzerine konursa, kanamayı durdurur. Hasır otu çiğnemek soğan ve sarımsak kokusunu alır. Külü, kanayan burna üflenirse kanamayı durdurur. İbn-i Sina: Hasır otu, kanamayı durdurur, yarayı iyi eder, demiştir. Buhari ile Müslim şöyle bir hadis rivayet ediyorlar: «Peygamber S.A.V.’in azı dişleri kırıldığı zaman, kızı Fatıma, bir parça hasır alıp yaktı. Külünü yaranın üzerine koyunca kanaması durdu.» Hasırda kurutucu bir ...

Devamını Oku »

Patlıcan

Siyahı sevda yapar. Pişmiş patlıcan ezmesi basur için yararlıdır. Yağda kızartmakla zararı izale edilebilir. Beyazının kalitesi daha üstündür.

Devamını Oku »

Bakla

Çok gaz yapar, hazmı zordur. Tavuk, bakla yeyince, yumurtadan kesilir. Pişirilir de çocuğun eteğine vurulursa kıl bitmez. Haşlaması öksürük için iyidir. Bakla yiyenler karışık rüya görürler. Bakla düşünme kabiliyetini zayıflatır. Unutkanlık verir. Hipokrat, baklanın iyi bir gıda olduğu ve sağlığı koruduğu hususunda İsrar ediyor. Yemeğine kekit, zeytinyağı ve tuz konursa zararı defedilmiş olur.

Devamını Oku »

Papatya

Yumuşatıcıdır. Gaz yapar. Çözücü gücü vardır, özelliği de budur. Suyu içilir veya lapasının üzerine oturulursa idrarı ve âdet kanamasını söker. Ana karnından bebeği ve eşi çıkarır. Merhemlere ve sıcak lavman maddelerine konur.

Devamını Oku »

Turunç

Peygamber S.A.V.’in turunca bakmayı sevdiği rivayet edilir. Ve şöyle derlerdi: «Mü’min turunca benzer; tadı da hoştur. Kokusu da hoştur.» — Sahihi Buhari. Ekşi turunçtan yapılan şurup mide yanmaları için yararlıdır. Bu şurup kalbi takviye eder ve ferahlık verir. İştahı açar, susuzluğu giderir. Safra, ishal ve kuşağını keser. Çarpıntıyı önler, sıkıntıyı defeder. Ekşi, kumaştan mürekkep lekesini çıkarır ve yüzdeki çilleri izale ...

Devamını Oku »

Besin Maddeleri ve İlaçlar

Bileşik olmayan ilaçlar: Bu hususda İmam Buhari, Sahih’inde özel bir bölüm ayırmıştır. Doktorlar diyorlar ki: Eğer bir ilaç vücuda gözle görülecek şekilde tesir etmezse, buna birinci derece derler. Tesir gösterir de zarar vermezse, buna ikinci derece derler. Zarar verir de etkilemezse, üçüncü derece; etkilerse, dördüncü derece derler ki, bunlar da zehirli ilaçlardır. İlaçların güçleri tecrübe ve kıyas ile bilinir. İlaçların ...

Devamını Oku »

Hipokratın Yemini

Hipokrat diyor ki: Doktor, Allah’dan C.C. korkmalı, ona itaat etmelidir. Dürüst olmalıdır. Hastanın sır nm saklamalıdır. Hastaya öldürücü ilaç vermemeli, tavsiye de etmemelidir. Kadmlara çocuk düşürecek ilaç vermemelidir. Her çeşit pislikten uzak durmalıdır. Kadınlara, çocuklara kötü gözle bakmamalıdır. Zevk ve eğlence ile, oyun ve oyuncakla meşgul olmamalıdır. Fakir ve yoksullan tedavi etmeye can atmalıdır. Dili şirin, sözü yumuşak olmalıdır. Allah’a ...

Devamını Oku »

Ameli Tıp

Tedavi sırasında hastanın yaşı, alışkanlıkları, sanatı ve mevsim göz önüne alınmalıdır. Yaşlı ihtiyarlara, küçük çocuklara, midesi bozulanlara, yorgun vd bitkin olanlara, hamamda çalışanlara, takatsızlara, aşırı derecede zayıf veya şişman olanlara, esmerlere, yarası olanlara müshil verilmemelidir. Kez’a aşın sıcakta veya aşın soğukta da verilmemelidir. Yukanda bundan bahs etmiştik. îlaç tam kıvamım bulmadan kullanılmamalıdır. İlaç almadan önce banyo yapmak faydalıdır. Etkisi zayıf ...

Devamını Oku »

Adete Riayet

Doktorlar, âdetin (alışkanlığın) ikinci tabiat olduğunu söylüyorlar. Hz. Enes şöyle diyor- «Peygamber S.A.V. akşam yemeğini, yatsı namazından sonra yerdi.» — Ebu Nuaym. Hz. Âişe de şöyle bir hadis rivayet ediyor: «Bir gün Resulullah S.A.V. yanıma geldi. Ben O sırada bir hastalıktan dert yanıyordum. Bana şöyle dedi: Az yemek ilaçtır. Mide, hastalıkların evidir. Vücudunuz neye alışmışsa onu yerine getirin.» Hz. Ali ...

Devamını Oku »

Nefse Arız Olan Haller

Vücut nefse ârız olan şu gibi haller dolayısıyle değişip durur: Öfke, neşe, keder, sıkıntı ve hacalet. öfke (Gazap) vücudu ısıtır ve kurutur. Peygamberimiz S.A.V. öfkelenmeyi men etmiştir. Buhari’nin rivayetine göre: «Bir adam Peygamber S.A.V.’e (Bana bir tavsiyede bulun) demiş, Peygamberimiz de: Kızma, demiştir.» Hadisin mânâsı, öfkelenecek iş yapma demektir. Buna da şu hadis şahittir: «Siz kime pehlivan dersiniz? Biz de ...

Devamını Oku »

Mevsimler

Baharı, kan aldırmak, boşaltım yapmak (Yukarıda geçti.) Sebze yiyerek ve çok cima yaparak karşılar malıdır. Yazı, serinletici ve safra sökücü gıdalarla ve daha az cima ile karşılamalıdır. Kan aldırmaktan sakınmalı, çokça hamam yapmalıdır. Güzün de, sabah soğuğundan, öğle sıcağından sakınmalıdır. Sevda yapacak gıdalar alınmamalı, çokça hamam yapümalıdır. Kışa da, kalın elbiseler, kuvvetli ve ağır yiyecekler ve özellikle tiritle hazır olunmalıdır. ...

Devamını Oku »

Kan Almak Hacamet

Bunlar da koruyucu hekimlik kurallarmdandır. Buhari’de bunlar hakkmda özel bir bölüm vardır. Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurmuşlardır: «En ideal tedaviniz, hacamet ve kan aldırmaktır.»; (Buhari.) bir rivayette de şöyle deniyor. «Kim Resulullah S.A.V.’e başından şikâyet ederse, ona, ‘Hacamet’ yaptır; ayaklarından şikâyet ederse, ona, ‘ayaklarına kına yak’, derdi.» — Ebu Dâvut. Bu hususda çok hadis vardır. Yararları ise, sayılamayacak kadar çoktur. Kan ...

Devamını Oku »

Cima

Sık cima zararlıdır. Kadının aybaşı âdeti bitip temizlendikten sonra cima etmelidir. Cimadan önce insan ailesi ile oynaşmalıdır. Hz. Câbirin rivayet ettiği bir hadiste: «Kız alsaydın ya, birbirinizle oynardınız.» deniliyor. Hz. Câbir şöyle demiştir: «Peygamberimiz S.A.V. oynaşmadan önce cima yapmayı menetmiştir.» Evlilik, Peygamberlerin sünnetlerindendir. Cima’- nın en uygun zamanı, sindirimden sonra ve formunda iken yapılanıdır. Formun dışında yapılacaksa, tok kamına olanı ...

Devamını Oku »

Hamam

«Hamam ne güzel bir binadır. Müslüman oraya girince Allah’dan C.C. Cennet ister ve Cehennemden Allah’a C.C. sığınır.» İbn-i Ömer’den de şu hadis rivayet ediliyor: «Yakında Acem diyarını fethedeceksiniz. Orada «Hamam» dedikleri yapılar göreceksiniz. Erkekler oraya peştemalsız girmesin. Hasta ve loğusaların dışında kadınlan da oraya koymayın.» — İbn-i Mâce. Setr-i avret, her yerde lâzım olduğu halde hamamda daha da önemlidir. Câbir ...

Devamını Oku »

Ruh Rabbına Aşıktır

Azrail kulun canını ağızdan almağa uğraşacak, ağzı ile yapılan amel karşı gelecek. Yani okuduğu Kur’ân, yaptığı vaaz ve zikir ve selâtü-selâm Azrail’e «sana bu taraftan yol yoktur» diyecekler. Azrail Cenâb-ı Hakka bu durumu arzedecek. Cenâb-ı Hak, Azrail (A.S.)’a git başka taraftan canım al, bu senin vazifen buyuracak. Azrail (A.S.) elleri kurutmağa ve canlarını alma ğa gelirken, eller ile verilen sadakalar, ...

Devamını Oku »

Ölümden Kurtuluş Yoktur

Hz. Süleyman’ın yanında bir adam oturuyordu. Bu sırada Azrail (A.S.) adam suretinde arkadan geldi. Oturan şahıs bu adam kimdir, ya Nebiyallah? dedi. Hz. Süleyman (A.S.) Azrail’dir, dedi. Adam, Ey A llah’ın Peygamberi: «Ne olur çabuk beni buradan uzaklaştır, Azrail benim canımı almasın.» dedi. Hz. Süleyman (A.S.) rüzgâra emir verdi, o kişiyi rüzgâr alıp, Hind toprağına bırakır. Derhal Azrail o gittiği ...

Devamını Oku »

Salatü Selam Getirmenin Faydası

Süfyan-ı sevri Beytullâh’da tavaf ederken, bir zâtın sadece selâtü selâm getirdiğini ve ayağım kaldırdığında ve yere koyduğunda birer selât-ü selâm söylediğini görür. Süfyan-ı sevri sorar: «Nedir bu hâlin ey insan! Başka duâ bilmez misin sen?». Genç adam: «Madem sen bu memlekette garipsin, sana durumu anlatayım.» Der. Ben, babamla beraber Hicaz’a gelirken yolda babam öldü; cenazesini gömmeden, akşama yakın, babam yanımda ...

Devamını Oku »

Allah Dini Yeryüzüne Her Yere Yayılacak

Sevgili Peygamberimiz, bir savaştan dönmüştü. Muhterem kızı Hz. Fâtımâ (Radiyallâhü Anha) ya uğradılar. Resûlü Ekrem’in mübârek âdetleriydi. Seferden dönünce önce mescide girer, namaz kılar, sonra Hz. Fâtıma vâlideriîize uğrar, daha sonra da ailelerine giderlerdi. Hz. Fâtıma vâlidemiz, peygamber babasını kapıda karşıladı. Ağlayarak mübarek babasının yüzünü, gözünü öpmeye başladı. Allah Resûlü muhtereme kızı Hz. Fâtıma’ya sordu: ‘ — Niçin ağlıyorsun? Ciğer ...

Devamını Oku »

Hz. Hamzanın Müslüman Oluşu

Yine bir gün Peygamberimiz, (A.S.) (SEFA) tepesi eteğinde oturuyordu. Oradan geçen Ebûcehil kâfiri ve dalkavuklan, Peygamberimize hakâret edip Peygamberimize sövdüler, kötü kötü Müslümanlığa hakâret ettiler. Peygamberimiz, hiç bir şey söylemedi. Kâfirler, kötü kötü söylene söylene gittiler. Ebû Cehil’in ve arkadaşlarının yaptığı bu küfürleri hizmetçi «cariye» ve Hz. Hamza’mn cariyesi gözleriyle görüp kulağıyla işitti. Hz. Hamza, o gün ava gitmişti. Hz. ...

Devamını Oku »