Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

Kursistem Moderator

AŞIK olmak hoştur ama…

Devamını Oku »

Müslüman Kadın Hile yapmaz, aldatmaz, ihanet etmez

yuvasını seven kadın

Güzel ahlaklıdır. Bütün insanlara karşı doğru sözlü ve dürüsttür. – Hile yapmaz, aldatmaz, ihanet etmez. Yalancı şahitlikte bulunmaz. – Nasihat eder. Hayra öncülük eder. Sözünde durur. Haya sahibidir, iffetlidir. – Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmaz. İnsanların mahrem meselelerini araştırmaz. – Gösterişten uzaktır. Her durumda adaleti gözetir. Zulmetmez. Sevmediği insanlara karşı da insaflıdır. Hiçbir insanın başına gelen kötülüğe sevinmez. – Kötü zanda bulunmaz. Gıybet ve koğuculuk yapmaz. Sövmez ...

Devamını Oku »

Oğlak erkeği en sadık burçlardan bir tanesidir

oğlak burcu en sadık burç.fw

Oğlak Oğlak erkeği en sadık burçlardan bir tanesidir, erkek arkadaşlarıyla çıksa bile ona yüzde yüz güvenebilirsiniz. Aldatmayı sevmezler, aldatmak yerine ayrılmayı tercih ederler.

Devamını Oku »

Telafisi Yok Bazı Şeylerin

Telafisi Yok Bazı Şeylerin

Telafisi Yok Bazı Şeylerin

Devamını Oku »

Seher yeli sevdiğimden bir haber … sultanımdan ne haber

Ayrılık Hasreti Karetti Cana, Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber. Selamım Tebliğ Et Kutbi Cihana, Seher Yeli Sultanımdan Bir Haber. Bülbül Gibi Bağlanmışım Kareler, Ayrılık Derdine Nedir Çareler, Merhem Kabul Etmez Dilde Yareler, Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber. Sadıkane  Kalmışam Issız Çöllerde, Böyle Dert Bulunmaz Gayri Kullarda. Dilim İntizarda, Gözüm Yollarda, Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.  

Devamını Oku »

Ömrün Bereketli Olsun

ömrün bereketlensin

Ömrün Bereketlensin Ya Allah.Ya Rab Ya Hayyü Ya Kayyüm Ya Celali Vel-İkram Yüceler Yücesi Olan İsminin Hakkı İçin Senden İsterim.. Bana Helal Rızık Ver. Allah’ım Eğer Rızkımız Semada İse Onu İndir.. Eğer Yerde İse Onu Çıkar, Uzakta İse Onu Yaklaştır, Yakın ise Kolaylaştır, Az İse Çoğalt Çok ise Onu BEREKETLENDİR

Devamını Oku »

İmam Gazalinin TEKRAR TEDRİS HAYÂTINA DÖNÜŞÜ

İmam Gazalinin TEKRAR TEDRİS HAYÂTINA DÖNÜŞÜ : Hicrî 499 (1105-<J/ yılında, Nizâmü’l-Mülk’ün oğlu ve Selçuklu sultanı Sancar’ın veziri olan Fahrü’l-Mülk İmâm Gazâlî’ye, tekrar tedris hayâtına dönmesi için İsrarlı ricâlarda bulundu. Zâten o da inzivâyı terk etmek, vaaz ve irşâd vazifesine başlamak kararını vermişti. Bir sene sonra hicrî 6 ncı asır başlayacaktı. Birçok sâdık riiyâ- lar görülmüş, meşhur lıadîs-i şerifte «her ...

Devamını Oku »

İmam Gazali nin DOLAŞTIĞI ZİYÂRET ETTİĞİ YERLER

DOLAŞTIĞI ZİYÂRET ETTİĞİ YERLER : Şam’da iki sene kaldıktan sonra Kudüs’e geçti. Orada Kubbe- tü’s-sab.ra’ya gider, o mübârek yere kapanır ve mücâhedesine devâm ederdi. Beyt-i Makdis’i, Halilü’r-Rahman’da İbrâhim aleyhisselârnm ve diğer peygamberlerin (onlara selâm olsan) kabirlerini ziyârel etti. Hazret-i Isâ aleyhisselâm’ın doğduğa yere uğradı. İbrâhim aleyhisselârnm makamında, şu aç mes’ele hakkında nefsiyle ahd etti: (1) Padişahların huzuruna gitrniyeceğim. (2) Onların hediye ...

Devamını Oku »

NEFS-İ MÜLKİME VE DİĞER MAKAMLAR

NEFS-İ MÜLKİME VE DİĞER MAKAMLAR : 3 — NEFS-1 MÜLHİME: Kişi nefs-i emmâre hâlinden, pişmanlık duyup nefs-i levvâme katma yükselir, tevbe, istiğfar, zikir, ibâdet, mâsivadan kaçmak, mürşidinin terbiyesini kabullenmek ve uzun nefs mücâhedeleriyle üçüncü dereceye yükselir. Bu derecedeki kişiye ilhâmlar gelir, esintiler olur. İmân hakikatleri kalbinde inkişâf eder. İlim, aşk, mârifet ehli olur. Ancak bu ilhâm ve esintiler gurur sebebi ...

Devamını Oku »

NEFS İ LEVVÂME DERECESİ

NEFS İ LEVVÂME DERECESİ : NEFS-Î LEVVÂME. Levvâme «çok kötüleyen, kendini çok kötüleyici» mânâsına gelir. Nefs-i emmâre seviyesindeki kişi kötülüklere, haramlara, rezilliklere —tâbir câizse— dört nala, istekle koşar. Nefs-i levvâme seviyesinde ise, nefsinin kötülüğünü bilit, nefsini çok kötüler, yaptığı kötülüklerden vicdan azabı ve pişmanlık [nedâmet] duyar. Âyet-i kerîmede «Ve lâ uksimu bin-nefs-il-levvâ- tne = Kendini alabildiğine kınayan nefse yemin ederim ...

Devamını Oku »

İMÂM GAZÂLÎ — HAYÂTI,   NEFS-Î EMMÂRE

İMÂM GAZÂLÎ — HAYÂTI, NEFS-Î EMMÂRE: Bu, en aşağı ve kötü derecedir. Kötülükle emr eder. Bu seviyedeki inşân şehvetinin esiri olur, Şeytan’a itaat eder. Akıllı bir mü’rfiin nefs-i emmâresiyle devâmlı savaş hâlinde olmalıdır. Nefs-i emmâre, insana ebedî âhiret saâdetini, şu yalan ve geçici dünyânın beş dakikalık şehvet lezzetine sattırır; kişiyi âlâ-yı illiyyinden esfel-i sâfilîne attırır. İslâm büyüklerinden «Ebû Sâbii Muhammed ...

Devamını Oku »

İmam Gazali DOĞUM TARİHİ, BABASI, TAHSİLE BAŞLAYIŞI

İmam Gazali  DOĞUM TARİHİ, BABASI, TAHSİLE BAŞLAYIŞI : İmâm [din önderi mânâsına] hazretleri hicri 450, milâdî 1058 tarihinde Tûs’da doğdular. [Brockelmann’a göre 451 lıicrî, 1059 milâdî yılında doğmuştur.] Rivâyete göre fakir ve tahsilsiz bir zâtın oğludur. Talısîl sâhibi olmamakla berâber, pederi ilini ve irfânın değerini bilen, dindar ve uyanık bir.zât idi. Gençliğinde okuyup âlim olamadığına çok üzülürdü. İki oğlunu, Muhammed ...

Devamını Oku »

İMÂM GAZALİ İSMİ, LÂKABLARI, KÜNYESİ

İMÂM GAZALİ İSMİ, LÂKABLARI, KÜNYESİ : İslâm tarihinin bu büyük ve şerefli şahsiyetinin ismi, ilim kitâb- larında şu şekilde anılır: Hüccetü’l-lslâm Zeynü’d-Dîn Ebû Hâmid Muhammed İbn Muhammed el-Gazâlî [yahut el-Gazzâlî] et-Tûsı eş-Şâfiî. Hüccetü’l-lslâm [İslâm’ın hücceti; senedi, delili; isbatlayıcısı], Zeynü’d-Dîn [Dînin süsü] terkibleri onun lâkablarıdır, yâni kendi isminden başka, sonradan takılan adlarıdır. Müşârünileyhin [adıge- çen bu yüce zâtın] başka lâkablan da ...

Devamını Oku »

Fissür örtücü

Fissür  örtücü Yaklaşık altı yaşında süt diş dizisinin arkasından çıkan 1. büyük azı dişi, çıkarken herhangi bir süt dişinin düşmesine neden olmaz ve aile tarafından çoğunlukla çıktığı fark edilmez. Bu dönemden itibaren, kalıcı azı dişlerine çürümemeleri için fissür örtücü adı verilen koruyucu uygulamaların yapılması önerilir. Fissür örtücüler dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girinti çıkıntıların üzerini örtecek şekilde dişe hiç zarar vermeden uygulanır. ...

Devamını Oku »

Diş ve Gülüş Estetiği

Diş ve Gülüş Estetiği Herkes güzel bir gülüşe sahip olmak ister ancak bu her zaman doğal yollarla mümkün olmamaktadı Konuştuğumuz bireyler, yüzümüze, gözlerimize ve dişlerimize konsantre olurlar. Doğal ve güzel bir gülüşü farkettikleri gibi, koyulaşmış dolguları, renk farklılıklarını, dişeti hastalıklarından kaynakla nabilecek kötü görüntüleri de fark edebilmektedirler. Ortodontik tedaviye gerek kalmadan harika bir diş dizimine sahip olsanız bile, kahve ve ...

Devamını Oku »

Kanal Tedavisi

Kanal Tedavisi (Endodonti): Pulpanın, kendini tamir edemeyecek şekilde hasar gördüğü durumlarda uygulanan bir tedavi şeklidir. Pulpa dişin en iç kısmında bulunan damar sinir paketinden oluşan yumuşak bir tabakadır. İltihaplı veya hasar görmüş pulpa çıkarılmazsa diş ve çevresindeki dokularda enfeksiyona neden olur. Kanal Tedavisine Neden Gerek Duyulur? Pulpada enfeksiyon ya da kalıcı bir hasar varsa kanal tedavisine gerek duyulur. Tedavi edilmemiş ...

Devamını Oku »

Dental implantların olumlu yönleri

• Dental implantlar, eksik dişlerin yenilenmesi konusunda çene cerrahları tarafından uzun zamandır uygulanır. • İmplantlar doğal diş kökü gibi davranıyor, aradaki fark belli olmuyor. • İmplantlar biyo-uyumlu malzemelerden yapılıyor; bu nedenle vücut kolayca kabul ediyor. • İmplantlar iyi bir bakım ve iyi bir ağız hijyeni ile ömür boyu dayanıyor. • İmplantlar minimal invazivdir. Komşu sağlıklı dişlere dokunulmuyor. Geleneksel köprülerde olduğu ...

Devamını Oku »

ANOREXİA NERVOSA

ANOREXİA NERVOSA Ergenlik çağının ortalarında, 15 yaşında olan her 150 kişiden 1 kişide etkisini göstermektedir. Anoreksiya hemen hemen her gencin problemi olan zayıf olmak düşüncesi ve her gün yapılan diyetlerle başlar. Anoreksiya nevroza hastalarında ortaya çıkan en ciddi zorluk, hastaların %20’ sinden fazlasının durumları sonucu ölümle sonuçlanmasıdır. Ayrıca kemiklerin kolay kırılması ve kas zayıflığı da karşılaşılan diğer durumlardır. Şişmanlama korkusu, ...

Devamını Oku »

ŞİŞMANLIK (Obezite)

ŞİŞMANLIK (Obezite) Enerji alımı enerji tüketiminden fazla olduğu zaman oluşan problemdir. Aşırı şişmanlığın riskleri: Şişmanlık sadece görünüş açısından değil, insanın sağlığı açısından da önemlidir. Kilolu insanlar daha büyük giyecekler ve daha fazla gıdaya ihtiyaç duyarlar. Bu da ekonomik bir kayıptır. Bu insanlar psikolojik açıdan da olumsuz yönde etkilenir. Çünkü bu insanlar kendilerini yalnız hissederler. şişmanlık hastalıkları 1. Kısırlık 2. Hareketsizlik ...

Devamını Oku »

BAZAL METABOLİZMA

BAZAL METABOLİZMA Temel şartlarda; fiziksel, sindirimsel, ruhsal ve zihinsel yönden dinlenirken bireyin verdiği ısı miktarıdır. Bazal metabolizma hesaplanması: Erkek: 1 k cal (4,2 kj)x vücut ağırlığı (kg) x 24saat Kadın:0,9x vücut ağırlığı (kg) x 24 saat olur. Bazal metabolizma enerjisi: Metabolik faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli enerjiye denir. BAZAL METABOLİZMA ENERJİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Cinsiyet: erkekler kadınlara oranla daha çok bazal metabolizma ...

Devamını Oku »