Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

Kursistem Moderator

Canımın İÇİ

Devamını Oku »

Mum değil ki sevdam üfleyince sönsün..

   

Devamını Oku »

İnsanı Zamanından Önce Yıpratan Birşey Varsa Oda TEMBELLİKTİR…!

İnsanı Zamanından Önce Yıpratan Birşey Varsa Oda TEMBELLİKTİR…!

Devamını Oku »

Şey bennn..

Devamını Oku »

Ben kimim biliyormusunuz.?

Devamını Oku »

Vitir Namazı

Üç rekâttan ibaret olan vitir namazı da şöyle kılınır: Önce o günün vitir namazını kılmaya niyet edilir. Sonra ” Allahu Ekber” denilerek namaza başlanır. Sübhaneke okunduktan sonra “Eûzü Besmele” çekilerek Fatiha okunur. Arkasından bir mikdar daha Kur’an-I Kerim okunur. Açıklandığı şekilde rükû ve secdelere gidilir. Sonra ikinci rekâta kalkılır ve yalnız besmele ile Fatih sûresi ve bir mikdar daha Kur’an-ı ...

Devamını Oku »

Akşam Namazları

Akşam namazmm üç rekât farzı, öğle ile ikindi namazlarının ilk üç rekât farzları gibi kılınır. Şöyle ki: O günün akşam namazının farzını kılmaya niyet edilip namaza tekbir ile başlanır. Yukarda açıklandığı üzere ilk iki rekâtı kılınarak oturulur. Bu, birinci oturuştur. Bunda yalnız “Tahiyyat” okunur. Ondan soma üçüncü rekâta kalkılarak yalnız besmele ile Fatiha suresi okunur. Soma ” Allahu Ekber” denilerek ...

Devamını Oku »

Kadınların Aynı Hizada Durmaları

Cemaat değişik insanlardan ibaret olunca, imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, soma kadınlar saf bağlarlar. Bu sırayı erkeklerle erkek çocukların gözetmesi sünnettir. Erkeklerle kadınların bu sırayı gözetmesi ise farzdn. Bunun için bir kadın veya büluğ çağma yakın bir kız, bir erkeğin önünde veya tam hizasında aynı namazı cemaatle kılacak olsa, erkeğin namazı bozulur. Buna: “Muhazatü’n-Nisa = Kadınların erkeklerle bir ...

Devamını Oku »

İmamlık ve Cemaat

Aklı olan, büluğ çağma eren, hür olan ve zorluk çekmeksizin topluca namaz kılmaya gücü yeten müslüman erkeklerin toplanıp cemaatle cuma namazını kılmaları farz, bayram namazlarını kılmaları vacibdir. Diğer farz namazları cemaatle kılmaları ise, müekked sünnettir. (Cuma namazından başka farz namazların cemaatle kılınması, Malikîlere ve bir kısım Şafiîlere göre de bir müekked sünnettir. İmam Ahmed ibni Hanbel ile Ebu Sevre ve ...

Devamını Oku »

Ezan ve İkamet

Ezan, lûgatta bildirmek demektir. Şeriat deyiminde, farz namazlar için belli vakitlerde bilindi şekilde okunan mübarek sözlerden ibarettir. Ezan okuyana “Müezzin” denir. Farz namazlar için ezan okumak, bu namazların kılınacağını ilân edip bildirmek, kitab ve sünnetle sabittir. Fakat müslümanlığın başlangıcında bildiğimiz şekilde ezan okunmazdı. Bir müddet, namaz vakti gelince: “Essalâte, Essalâte ,Namaza, namaz” veya “Essalâtü camiatün = Namaz toplayıcıdır,” deniliyordu. Yani, ...

Devamını Oku »

Namazların Başlıca Edebleri Şunlardır

1) Namazda dışı ve içi ile bir sükünet, bir huzur ve Allah’a ibadet duygusu içinde bulunmak. 2) Üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek ve erkekler için, yenleri varsa, ellerini yenlerinden dışarıya çıkarmak. 3) Kıyam halinde secde yerine, rükûda ayakların üzerine, secdede burnun iki yanına, oturuşta kucağa, selâmda sağ ve sol omuz başlarına bakmak. 4) Yalnız başına namaz kılan, rükû ve secde ...

Devamını Oku »

Namazların Sünnetleri

Namazların sünnetleri de vardır. Bu sünnetler, namazların vaciblerini tamamlar. Onlardaki noksanlıkları giderir ve fazla sevab kazanmaya sebeb olur, Sünnetlere riayet edip devam etmek Allah’ın Peygamberine sevgi alâmetidir. Bununla beraber bu sünnetleri terk etmek, namazın bozulmasını ve tekrar kılınmasını gerektirmez. Fakat küçümsemeksizin kasden terk edilmesi bir hata ve bir mahrumiyettir. Fakat sünnetin hak görülmemesi, boş ve hikmetten uzak sayılarak küçümsenmesi -Allah ...

Devamını Oku »

Namazan Vacibleri

Namazların farzları olduğu gibi, bir kısım vacibleri de vardır. Bu vacibleri yerine getirmekle namazın farzları tamamlanıp noksanlan giderilmiş olur. Şöyle ki: 1) Namaza başlarken yalnız “Allah” ismi ile yetinmeyip büyüklüğü ifade eden “Ekber” sözünü de ilâve ederek “Allahü Ekber” demek vacibdir. 2) Namazlarda “Fatiha” suresini okumak vacibdir. Üç İmama göre ise, bunu okumak farzdır. 3) Namazlarda farz olan Kur’an okuyuşunun ...

Devamını Oku »

Namazdan Kendi İhtiyarı ile Çıkmak

138- Namaz kılanın, kendi ihtiyarına bağlı olan bir işle namazdan çıkması da, İmam Azam’a göre bir rükün olduğundan farzdır. Buna Huruç bisun’ihi (Kendi ihtiyarı ile çıkmak) denir. Fakat iki İmama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e) göre bu farz değildir. Bu ayrılıktan aşağıdaki iki mesele doğmaktadır. 139- Bir kimse namazın sonunda teşehhüd mikdarı oturduktan soma kasden namaza aykırı bir iş ...

Devamını Oku »

Tadil-i Erkâna Riayet (Rükünlerin Hakkını Vermek)

135- Namazlarda tadil-i Erkâna riayet, İmam Ebu Yusuf a göre, bir rükün olduğundan farzdır. Bundan maksad, namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü sükûnetle yerine getirmek ve bu rükünleri yaparken her uzuv yatışıp hareket halinden beri bulunmaktır. Örnek: Rükûdan kıyama kalkarken vücud dimdik bir hale gelmeli ve sükûnet bulmalı, en az bir kere: “Sübhanellahi’l-Azîm” diyecek kadar ayakta durup onda ...

Devamını Oku »

Namazda Son Oturuş

131- Namazların sonunda teşehhüd mikdarı oturmak da, namazın bir farzı ve bir rüknüdür. Buna Ka’de-i Ahire (son oturuş) denir. İki rekâtlı namazlarda olan tek oturuşa da ka’de-i ahire denir. Sabah namazmda olduğu gibi. Teşehhüd mik- darmdan maksad, “Tahiyyat’ı” okuyacak kadar zamandır.(») 132- Bir kimse sabah namazının iki rekâtını kıldıktan sonra ikinci rekât sonunda oturmaksızın ayağa kalkıp üçüncü rekâtm secdesini yapmış ...

Devamını Oku »

Namazlarda Rükû

114- Secde de namazın bir rüknü olduğundan farzdır. Namaz kılan kimse, rükûdan sonra secdeye varır. Rükûdan doğrulduktan sonra yere kapanarak iki dizi üzerinde ellerini dayanarak alnını ve burnunu (yüzünü) iki eli arasında yere veya yere bitişik bir şey üzerine koyar. Yüce Allah’a tazimde bulunur. Bu şekilde secde, her rekâtta ikişer defa arka arkaya yapılır. 115- Namazda secde için alm yere ...

Devamını Oku »

Namazlarda Kıraat

103- Namazda kıraet: Namaz kılanın kendisi işitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur’an-ı Kerim ayetlerinden bir mikdar okuması, namazın bir rüknü olarak farzdır. Kendisi duyamayacak kadar bir sesle okuyuş kıraet değildir. Ancak imama uyan kimse bu kıraetten müstesnadır, bu kimse Kur’an okumaz. İleride açıklanacaktır. 104- Vitrin ve nafile namazların bütün rekâtlarında, iki rekâtlı farzların her iki rekâtında kıraet farzdır. Fakat ...

Devamını Oku »

Namazlarda Kıyam (Ayakta Durmak)

82- kıyam, farz ve vacib namazlarda bir rükündür ve bir esastır. Bundan dolayı kıyama gücü yeten kimsenin oturarak kılacağı farz vaya vacib namaz caiz olmaz Rükünler farz olduğundan onlara riayet etmek gerekir. 83- Bir hasta gerçek olarak veya hükmen ayakta durmaktan aciz kalsa, namazını oturarak kılar. Bu şöyle olabilir: ya hastalık gibi bir özürden dolayı gerçekten ayakta duramıyor veya sıhhatli ...

Devamını Oku »

teyemmümü bozan haller

77- Namaza: “Allahü Ekber” diyerek başlanır. Bu bir iftitah (başlangıç) tekbiridir. Buna “Tahrime”de denir. İftitah tekbiri, ancak Yüce Allah’ın şanım yüceltecek olan O’na mahsus bir ifade ile yapılır. Bununla namaza girilmiş ve dünya işleri ile ilgi kesilmiş olur. Tahrime, Hanefîlere göre namazın aslen bir rüknü değil, bir şartıdır, namazdan öncedir. Böyle olmakla beraber, namaızn rükünlerine çok bitişik olduğu için bu ...

Devamını Oku »