Yazar Arşivi: sual

Oysa BEN varlığının sesiyimm..Yokluğunun hüznüyüm,ve SANA adanmış Özlemlerin,en,kuytusuyum.Bir qeceyi bitirdim seni DÜŞÜNMEKLE…Bir günü daha bitirdim seni BEKLEMEKLE..Bir saatim daha geçti seni ÖZLEMEKLE..Ama bir saniyeyi daha Kaçırmadım seni SEVMEKLE…

Devamını Oku »

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZ İN «DİN NASİHATTİR» SÖZLERİNİN AÇIKLANMASI

Yapılan sahîh rivâyete göre Peygamber (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Din, Allah’a, O’nun Kitabına, Peygamberine ve Müslüman imamlanna, Müslümanların hepsine NASİHATTİR ,»88 Bunun gibi künyesi Ebû Rakabe olan Temîm-i Dârı (R.A.) Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’den şu hadîsi rivâyet ediyor: Peygamber (S.A.V.) «Din nasihattir..» buyurdu. Biz ona: «Kimler için nasihattir?» diye sorduk. Buyurdu ki: «Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslüman imamlanna v« umum Müslüman- lara…» ...

Devamını Oku »

KALBİ ZİKİR

Bilmiş ol ki, kalbi zikir, içinde dilin payı bulunmayan zikirdir. O sadece zevke dayalı bir mânadır, onu açıklamak mümkün değildir; kalem onu ifâde edemez, dil onu anlatamaz.. Âlimler, kalbi zikrin melekler tarafından tesbit edilip yazıldığı hakkında görüş ayrılığı izhar etmişlerdir: Bazısına göre melekler onu yazar, bu tarz zikrin melekler tarafından bilinmesi için Allah ona bir alâmet koyar; güzel koku gibi. ...

Devamını Oku »

ALLAH’I ZİKRETMENİN SÜNNETLERİ

Kalb huzuru ve hâlis bir niyetle yapmak.. Aynı zamanda mümkün olduğu nisbette gizli -zikretmek.. Çünkü gizli yapılan zikrin âşikâr yapılan zikir üzerine yetmiş derece üstünlüğü vardır. Nitekim Cenâb-ı Hak- (C.C.) buyuruyor ki : «Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez.»** Peygamber (S.A.V.) Efendimiz de: «Zikrin hayırlısı, gizli olanıdır» buyurmuştur. Çünkü gizli yapılan zikir, Allah için gösterişten uzaktır, ...

Devamını Oku »

Oku..

Ey sevgili Öyle sedimki seni Canıma can canda nefesim oldun.Varlığınla hayat buldum.Ben Hiç sevilmedim senin beni sevdiğin gibi ben hiç sevmedim seni sevdiğim gibi.Diğer yarım oldun hayatta seni bana sevdiren gönlümü gönlüne yakınlaştıran rabbime şükürler olsun..        

Devamını Oku »

İçimde tuttuğum Cok Şey var..

Devamını Oku »

Kün feyekün..

Devamını Oku »

NİYETLERİ TASHÎH ETMENİN FAZİLETLERİ HAKKINDA SAHİH HADÎSLER VE İMAMLARIN SÖZLERİ

Bilmiş ol ki ibâdet iki kısma ayrılır: Bir kısmı katıksız bir yakınlık ifâde eder ki onda aslâ vçsîle mânası yoktur; namaz, zekât, hacc, Kur’ân, oruç, tehlîl Ve benzeri ibâdetler gibi.. Bir kısımlarda, sıhhatli olabilmeleri için niyet şarttır; âlimlerin bu hususta ittifakı vardır. O kadar ki niyet olmazsa, o da sahih olmaz.. Bunlardan niyetsiz yapılan farzları, vâ- cibleri kazâ etmek vâcibdir. ...

Devamını Oku »

Bir kadın için dünya cenneti..

Devamını Oku »

Hazinetü’l Esrar

  Hamd o Allah’a ki, Kur’ân’ı öğretti, insanı yarattı, ona açık konuşmayı belletti. Habîbi Muhammed’i, kendisine Kur’- ân’ı indirmek suretiyle diğer peygamberlerden üstün kıldı.. Onun ümmetini, Kur’ân okumaları sebebiyle diğer ümmetlere karşı saygıdeğer mevki’e yükseltti.. Salât u selâm, Efendimiz Muhammed’e (S.A.V.) ve Onun hânedan ve yârânma olsun, Kuran’m esrarı sayısınca.. Kuran-ı Kerîm hiç şüphe yok ki fesâhat ve belâğatin en ...

Devamını Oku »

: ((

Devamını Oku »

Kanatları varmış kalbin

Devamını Oku »

Başlıca İbadetlerimiz

Hayatın tamamına yayılmış bu ibadet anlayışından başka, zamanı, yeri, yapılış tarzı ve miktarı dinimizce belirlenmiş özel birtakım ibadetler de vardır. İbadetleri, yapılma şekli yönünden kendi içinde üç gruba ayırabiliriz: bedenle yapılanlar (namaz, oruç vb.), malla yapılanlar (zekât, kurban vb.) ve hem beden hem de malla yapılanlar (hac, umre vb.).İslâm’ın, kelime-i şehâdetten sonra en önemli esası namaz dır. Namaz Hz. Peygamber’in(sa ...

Devamını Oku »

Mükellef ve Davranışları

Mükellef, ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin be lirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir. Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin, yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu işlere ise e f âl-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları Hanefî mezhebinin tasnifine göre aşağıdaki sekiz sınıftan birine girer: 1. Farz: Yapılması dinimiz tarafından kesin bir şekilde emredilen ...

Devamını Oku »

Temiz İnsan, Temiz Müslliman, Temiz Toplum

İnsan, aklı, ruhu ve bedeniyle bir bütündür. İnsanın her yönüyle temiz kalması hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olmasını sağ lar. Temizlik, bireyin kendi sağlığı için olduğu kadar toplumsal düzen ve huzurun devamı için de gereklidir. Maddî veya mânevî temizliğe dikkat etmeyen kişi, hem sağlığını kaybeder hem de yaşadığı sosyal çevre tarafından dışlanır. İşte bu sebeple temizliğin İslâm’da önemli ve ...

Devamını Oku »

Temizlik Çeşitleri

Islâm’da üç çeşit temizlikten bahsedilebi lir: maddî temizlik, hükmî temizlik, mânevi temizlik. İbadetler ile temizliğin her üç çeşidi arasında sıkı bir ilişki bulunur. Örneğin bir müslüman namaz kılacağı zaman hem elbisesinin, bedeninin ve çevresinin temiz olmasına, hem abdestli olmaya, hem de kalbini mânevi kirlerden uzak tutmaya dikkat eder. Görüldüğü gibi bu üç temizlik, ibadet için gerekli ortamın oluşmasını sağlayan bir ...

Devamını Oku »

Abdest

Peygamberimizin(sas) genel uygulamasına uygun bir şekilde ab dest şöyle alınır: • Abdest almaya niyet edilir. • Eûzü besmele çekilir. • Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Eller yıkanırken parmak ların arası ovulur. • Sağ el ile üç defa ağza su verilir, ağız çalkalanır. Varsa misvakla veya diş fırçasıyla dişler temizlenir, yoksa başparmak ve işaret parmağı ile dişler ovalanır. • Sağ ...

Devamını Oku »

Abdesti Bozan Durumlar

• Küçük veya büyük tuvaletini yapmak • Yellenmek • Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin, sarı su çıkması • Meni veya mezi gelmesi •Ağız dolusu kusmak (Şâfıî mezhebine göre bozmaz.) • Uyumak • Namaz kılarken yandaki kişinin işiteceği kadar gülmek Bayılmak, sarhoş olmak gibi şuurun kontrolüne engel olan durumlar Cinsel ilişki veya aşırı temas ve dokunma Teyemmüm eden kişinin mazeretinin ...

Devamını Oku »

Gusül

Gusül, büyük hadesten temizlenmek için kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde bütün bedeni yıkamak demektir. Guslün diğer bir adı da boy ab de s tidir. Şöyle alınır: • Besmele çekilip gusletmeye niyet edilir. Eller bileklere kadar üç defa yıkanır.• Avret yerindeki ve diğer yerlerdeki pislik ler temizlenir. • Tekrar eller yıkanır. •Sağ avuca su alınıp ağız boğaza ka dar çalkalanarak iyice ...

Devamını Oku »

Guslü Gerektiren Durumlar

• Cünüplük: İki sebeple oluşur: cinsel ilişki veya vücuttan şehvetle meninin çıkması. Meni gelsin veya gelmesin cinsel ilişki gerçekleştiğinde kadın da erkek de cünüp olur. Tenasül uz vundan gelen sıvılar üç çeşittir: Meni, mezive vedi. Meni, şehvetle yerinden ayrılıp şehvetli veya şehvetsiz olarak tenasül uzvundan dışarıya çıkan ve kendine özgü kokusu olan, çoğunlukla beyaz renkli koyu bir sıvıdır. Mezi, şehvetsiz ...

Devamını Oku »
bool(false)