Yazar Arşivi: Osmanlı Çay Kazanları

Brunei Tarihi

Brunei Tarihi Brunei’nin 15. asra kadar olan tarihi hakkında pek fazla malûmat bulunmamaktadır. İslâmiyetin buralarda yayılmasından sonraki tarihi kesin olarak bilinmektedir. İslâmiyetin kabulünden sonra dinin icabı olarak birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek, bölgenin en güçlü devleti olan Brunei, Borneo Adası’nın tamamına yakın bir kısmını idaresi altında bulunduruÇin denizinin çeyrek milyon nüfuslu Islâm Ülkesi Brunei’de Ömer Ali Seyfeddin Çimil. yordu. İslâmiyetin ...

Devamını Oku »

BRUNEİ

BRUNEI DEVLETİN ADI………………………Brunei Sultanlığı BAŞŞEHRİ ……………………..Bandar Seri Begawan NÜFUSU………………. ………………………………213.750 YÜZÖLÇÜMÜ…………………………………. 5-765 km2 RESMİ DİLİ …………………..Malaysia dili, İngilizce D ÎN İ……………………………………………………….Islâm PARA BİRİMİ……………………………….Brunei Doları Asya kıtasının güney-doğusundaki Borneo Adası’ mn kuzey doğusunda bulunan, Güney Çin Denizi’ne kıyısı bulunan, komşusu Savarak devletinin topraklarının Güney Çin Denizi’ne doğru bir koridor gibi uzanması sebebiyle iki parçaya ayrılmış küçük bir devlet. İngilizlerin koruması altındadırlar.

Devamını Oku »

BRONŞLAR

BRONŞLAR, Alm. Bıonchien (f-pl.), Fr. Bronches (f.pl), İng. Bronchia. Soluk borusuun ikiye aynldığı yerden başlayıp, çaplan bir mm oluncaya kadar dallanarak devam eden, çeşitli çap ve uzunluktaki soluk boruları. Trakea denilen ioluk borusu 10-12 cm uzunluğunda olup, gırtlak ile ana bronşlar arasındadır. Soluk borusunun ikiye aynldığı yere tıp dilinde “Bifurcatio” trachea, yani çatallanma soluk borusu yeri adı verilir. Bu çatallanma ...

Devamını Oku »

BRONŞİT

BRONŞİT, Alm. Bronchitis (f.), Fr. Bronchite (f.), İng. Bronchitis. Akciğer içi hava borularının iltihabı. Bronşlar geniş borular olarak başlayıp, havayı daha küçük çaplı bronşlara iletir. Hava daha sonra alveol denilen ve kan-hava gaz değişiminin yapıldığı keseciklere gider. Bronş iltihapları had ve müzmin (kronik) olmak üzere ikiye ayrılır. Had Bronşit (Akut Bronşit): Yukarı solunum yollarından bronşçuklara kadar uzanan hava yollarının âni ...

Devamını Oku »

BROMÜR

BROMÜR, Alm. Bromsalz (n.), Fr. Bromure (m.), İng. Bromide. Bromun, metalleri veya radikalleri ile olan bileşiği. Bromun (-1) değerlikli bir köküdür. Bromürler, özellikle potasyum bromür (KBr) tıpta kullanılır. 1857 yılında Cherles Locock tarafından bromürlerin merkezi sinir sistemine depresiv etkisinin olduğu keşfedildi. Bilhassa sara hastalığında kullanıldı. Bromürler yaygın olarak uzun yıllar kullanıldı. Fakat bugün bromürler yerini daha tesirli ilaçlara terketmesine rağmen ...

Devamını Oku »

BROMAT ASİD

BROMAT ASİD, Alm. Bromsàure (f.), Fr. Acide (m.) bromique, îng. BromicAcid. Formülü HBr03olup, hafif san renkli veya renksiz bir bileşik. Oldukça kararsız monabasık bir asid olup, sadece oldukça seyreltik sulu çözeltide bulunabilir. 1826 yılında Fransız kimyacısı A. Jérôme Balard tarafından keşfedildi. Boyacılıkta, eczacılıkta ve muhtelif kimyasal madde imalatında kullanılır. Baryum bromat çözeltisine sülfat asidi ilâvesiyle elde edilir. Bromat asidi 100°C’de ...

Devamını Oku »

BROM

BROM, Alm. Brom (n.), Fr. Brome (m.), İng. Bromine. Peryodik cetvelde VII’A grubunda bulunan halojenler sınıfından, sembolü Br olan, metalik olmayan bir element. Brom diatomik element olup, kimyasal formülü Br,’dir. Leş kokulu anlamında olan brom Fransız kimyacısı Antoine Balard tarafından elde edildi. Özellikleri: Brom, koyu kırmızı kahve renkli, kötü kokulu, aşındırıcı, oda sıcaklığında sıvıdır. Batıcı(asab bozucu) bir koku verir. Deriyi ...

Devamını Oku »

Brezilya Madenler

Madenler: Brezilya zengin maden yataklarına sahiptir. 18 yy.’dan itibaren zengin altın, elmas madenleri bulunmuştur. Brezilya aynı zamanda dünyanın en bol demir rezervlerine sahiptir. Amapo bölgesinde bol miktarda manganez çıkarılır. Salvador yakınlarında petrol bulunmuştur. Brezilya’da çok az kömür yatakları bulunur. Dışardan ithal yolu ile açığını kapatır. Ulaşım: Brezilya’nın ulaşım güçlüğü önemli meselelerdendir. Coğrafi yapısından dolayı modern kara yollarının kurulması gecikmiştir. Yeni ...

Devamını Oku »

BREZİLYA Sanayisi

Sanayi: 1980 yılında Brezilya mamul sanayi ürünleri ihracatı, tarım ürünlerinden daha fazla olmuştur. Sanayide elektrik ve enerji açığını önlemek için dünyanın en büyük hidro-elektrik santralını kurmuştur. 1976’da başlanılan bu İtaipu Barajı 1980’de tamamlanmıştır ve senede 100 milyar kilo walt/saatten fazla elektrik enerjisi üretebilmektedir. 1977’de Almanlarla teknik işbirliği yapılarak nükleer santraller işletilmeye başlanmıştır. Demir-çelik, dokuma otomatik, kağıt, cam, tekerlek, plastik vb. ...

Devamını Oku »

BREZİLYA Ormancılık ve Balıkçılık

Ormancılık ve Balıkçılık: Brezilya’da ormanlardaki araucaria ağaçları kerestecilikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Amazon ormanlarındaki ormanlar, yeni yeni üretime girmektedir. Balmamu kabuklu bitkiler zamk ağacı pazarlanabilir orman ürünleridir. Ancak bu bitkilerin hiçbirisi henüz pazarlama ortamına girmemiştir. Orman ürünleri aynı zamanda tıp sahasında da kullanılır. İpeka şurubu kokain, afyon vb. uyuşturucular bu tip orman ürünlerinden elde edilir. Balıkçılık gün geçtikçe artmakta ve ülke ...

Devamını Oku »

Brezilya ekonomisi

Ekonomi Brezilya ekonomisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kısa bir duraklama göstermesine rağmen, sonradan büyük bir gelişme göstermiştir. Tarım: Brezilya, sanayisinin gelişmesine rağmen genel olarak tarım ülkesidir. Ekilen arazinin yarıdan fazlası gıda ürünleri olmasına rağmen yine de gıda ihtiyacının bir kısmını dışardan ithal etmektedir. Brezilya dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır. Ancak bu kahve Amerika kıtasındaki ülkelerin ihtiyacını ancak karşılamaktadır. ...

Devamını Oku »

BREZİLYA Eğitim

BREZİLYA Eğitim: Okuma yazma bilmeyenlerin oranı bazı kırsal bölgelerde çok yüksektir. Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Geraıs de ise düşüktür. Anayasada eğitim için devlet gelirlerinin % 10 ayrılmıştır. İlköğretim mecburidir. Üç çeşit ilkokul vardır. Yaygın olanı devlet ilkokulu olup, eyalet yöneticileri tarafından idare edilir. İkincisi belediye okulları, üçüncüsü de özel ilkokullardır. İlkokul 4 senedir ve 7 veya 8 ...

Devamını Oku »

BREZİLYA Nüfus ve Sosyal Hayat

Nüfus ve Sosyal Hayat Nüfus: Brezilya, sosyal bünyesi bakımından çok büyük farklılıklar arz eder. Güney kesimleri daha fazla şehirleşmiş, daha fazla (tarım dahil) sanayileşmiş ve siyasi ve sosyal ağırlığı daha fazladır. Kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile kırsal bölgeler olup, daha ziyade aristokratlaşmıştır. Bu sebepten dolayı tarihçiler Brezilya’dan bahs ederlerken,kuzey ve kuzeydoğudaki ananevi ziraatle meşgul olan aristokrat sınıf ile, güney kesimindeki sanayileşmiş ...

Devamını Oku »

BREZİLYA Bitki örtüsü ve hayvanlar

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Bitkiler genellikle iklim ve toprak durumuna sıkı sıkıya bağlıdır. Brezilya bitkileri 3 grupta incelenirler. Ormanlar: Hemen hemen Brezilya’nın yarısı Ormanlarla kaplıdır. Ormanlar dört ana grupta toplanır: “Selva, mata, araucaris, caotinya” . Amazon havzasın d a yer a lan devâsâ e k v a to ra l sığ yağış ormanlarındaki ağaçlara “Selva” denir. Dünyanın en büyük tropikal ...

Devamını Oku »

BREZİLYA İklimi

İklim Genel olarak Brezilya’nın iklimi her tarafta aynı olduğu zannedilirse de, ülke de çeşitli iklim farklılıkları görülür. Brezilya’da görülen en yüksek sıcaklık kuzeydoğu alçak bölgelerinde kaydedilmiştir. Burada absorbe edilen yüksek miktardaki güneş ışınları, sıcaklığı 38°C’ye kadar yükseltir. Kuzeyde Amazon Havzasında elde edilen sonuçlara göre senenin çoğu nemli ve yüksek sıcak geçmektedir. Yıllık yağış ortalaması 2000 mm’dir (Bak. Amazon Havzası). Kuzey ...

Devamını Oku »

BREZİLYA Akarsular

Akarsular: Büyük Amazon Nehri dünyanın en geniş ve çok su taşıyan nehridir. Peru’da And dağlarının doğusundan çıkar ve Brezilya ovaları içinde akar. Atlas Okyanusu’ndan Peru içlerine kadar nehir taşımacılığına elverişlidir. Denize döküldüğü yerde muhtelif kanallar ve birçok adalar meydana getirir. En büyük ada Marajo adası olup, 26 km2’dir. Amazon’un önemli kolları, Tocantins, Araguaia, xingu ve Topajostur. Diğer önemli nehri, Parana ...

Devamını Oku »

BREZİLYA Fiziki Yapısı

Fiziki Yapı Brezilya’nın en kuzey ve güney noktası arasındaki nokta ile doğu ve batı noktalan arasındaki mesafe hemen hemen birbirine eşittir (4225 km). Genel olarak yüzey şekilleri iki geniş kategoride incelenir. , 1 — Kuzeyde Amozon Nehri havzasının, batıda Parana ve Paraguay nehri sisteminin geniş düz ovalan. 2 — Doğudaki Brezilya yüksek yaylaları ve kuzeyindeki Cuiana yaylalarıdır. İki geniş nehir ...

Devamını Oku »

BREZİLYA TARİHİ

Tarihi 21 Nisan 1500 yılında Portekizli bir gemici olan Pedro Alveras Cabrol Hindistan’a gidiyorum zanniyle Güney Amerika’ya ayak bastı ve ülkeyi Portekiz kralı adına zapt ettiğini ilân etti. 1530 yıllarında Martin Alfonso de Sousa liderliğindeki bir keşif gezisi esnasında, stratejik noktalar olan yerlere, Rio de Janerio bir yıl sonra da bugünkü Santos şehrinin banliyösü olan Sao Vicente şehirlerini kurdular. Piratiningo ...

Devamını Oku »

BREZİLYA

BREZİLYA DEVLETİN ADI ………………………………….Brezilya BAŞŞEHRİ…………………………………………… Brasilia NÜFUSU ………………………………………..122.650.000 Y ÜZÖLÇÜMÜ …………………………. 8.511.965 km2 RESMİ DİLİ DÎNİ . . . . PARA BİRİMİ Güney Amerika’nın doğusunda bir devlet. Güney Amerika’nın en kalabalık ve en büyük ülkesidir. Dünyanın yüzölçümü bakımından beşinci, nüfus bakımından sekizinci büyük ülkesidir. Güney Amerika’nın yarısı kadardır. Doğusunda Atlas Okyanus’u olup, bu Okyanusta 7250 km. kadar bir kıyıya sahiptir. ...

Devamını Oku »

BRAUN

BRAUN, Wernher Von, Amerikan füze programının babası. Almanya’da 1912 senesinde doğan Braun İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar memleketinde kaldı. Daha çocukluğunda füze ile işleyen bir gövde düşüncesinden devamlı istifade etmeyi düşünmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nda roketlerin geliştirilmesinde ve uzun menzilli ilk balistik füze (A-4) yapılmasında büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Füze teknolojisinde o tarihte en ileri Almanya idi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ...

Devamını Oku »