Yazar Arşivi: Osmanlı Çay Kazanları

BURSA MÜZELER

Müzeler: Arkeoloji Müzesi: Bursa, Balıkesir ve Bilecik illeri eski eserlerinin toplandığı bölge müzesidir. Taş eser salonu, sikke ve pirehistorik eser salonu, seramik cam ve madeni eserler salonu, sanat galerisi salonlarında zengin tarihi eserler sergilenmektedir. Türk İslâm Eserleri Müzesi: Yeşil Medrese binasında Türk İslâm sanatının eserleri ile süslüdür. Atatürk ve Kültür Müzesi: Bursa’ya geldiğinde Atatürk’ün kaldığı ahşap köşktür. Cumhuriyet meydanında Atatürk’ün ...

Devamını Oku »

BURSA KERVANSARAYLAR

Kervansaraylar: Orta Köy: İnegöl’ün doğusunda bulunan kalın yassı kum ve toprakla örtülü bir kervansaraydır. Issız Han: Bursa Karacabey yolunun Uluabat’a 5 km. doğusunda göl k en a rın d a her şeyi ile mükemmel bir kervansaraydır. Hanlar: Kaza Hanı: 1491’de II. Bayezid tarafından İstanbul’daki eserlerine vakıf olarak yapılmıştır. Pirinç Hanı: 1508’de Yavuz Sultan Selim Han yaptırmıştır. İpek Hanı: (Faytoncular Hanı) ...

Devamını Oku »

BURSA MEDRESELER

Medreseler: Lala Şahin Paşa Medresesi: Hisar semtinde, tophane civarında Kavaklı caddesi başındadır. Edirne fatihi Lala Şahin Paşa Orhan Gazi İznik’i kuşattığında, Yalova’dan Yalak-abad gelen Bizans ordusunu yenerek elde ettiği ganimetlerle Bursa’da bu medreseyi, Kirmastide (M.Kemalpaşa) da câmi, köprü ve medrese yaptırmıştır. Hüdavendigar Medresesi: Çekirge’de Hüdavendigar Câmiinin üst katıdır. Diğer Medreseler: Çelebi Sultan Mehmed’in Yeşil Medresesi, Yıldırım.İkinci Murad, Amcazade Hüseyin Çelebi’nin ...

Devamını Oku »

BURSA TÜRBELER

Türbeler: “ Yeşil Bursa”nın diğer bir önemli hususiyeti de türbelerinin çok oluşu ve bu türbeler içinde çok kıymetli zatların bulunuşudur. Her köşesi buram buram tarih kokan Bursa aynı zamanda bir türbeler şehridir. Bursa ve civarındaki mezarlıkların büyük kısmı yok olmuşsa da, Bursa halkının millî ve manevî değerlerinin yüksek oluşu sebebiyle türbelerin önemli kısmı zamanımıza ulaşabilmiştir. Bu türbeler ve diğer tarihi ...

Devamını Oku »

BURSA CAMİLER

Camiler: Osmanlılar, Selçuk san’at ve mimarisine kendi görüş ve maharetlerini katarak Bursa tipi mimari meydana getirmişlerdir. Buna (Bursa mektebi)denir. Çinicilik, ağaç pymacılık ve duvarlardaki nakışçılık da çok ileri bir san’kt zirvesine çıkmışlardı. Osman Gazi zamanında Bursa henüz feth edilmemiş olduğundan Osman Gazi sadecq 2 gözetleme kulesi yaptırmıştır. Şu anda bir ilkokulun temeli olup, Molla Arab (Balabancık) denilen yerdedir. Mtikürtlü Hamamı ...

Devamını Oku »

BURSA KAPLICALAR VE İÇMELER

KAPLICALAR VE İÇMELER: Türkiye’nin kaplıca ve içme suları bakımından en zengin ili Bursa’dır. Uludağ Termal ve mineral şifalı kaynaklar için bir su deposu gibidir. Bursa’nm şifalı suları Uludağ’nı kuzey eteklerinden çıkar. Çekirge’den Uluabat’a uzanan bir yeraltı çatlağından şifalı sular çıkar. Bursa içinde Yeni Kaplıca, Kaynarca, Karamustafa, Kükürtlü, Bademli Bahçe-, Zeyni Nine Bahçesi (Erkek Su), Havuzlu Park ve Garipler Altı Kaynağı, ...

Devamını Oku »

BURSA GEZİLİECEK YERLERİ

Gezilecek Yerleri: Uludağ Milli Parkı: Uludağ’da 2 bin metreden 2453 metre yüksekliğe kadar 11.358 hektarlık bir bölge 1961’ de 6831 sayılı orman kanununa dayanılarak “MiHî Park” ilân edilmiştir. Bu arazinin % 80’i ormanlıktır. Kayak alanı, otel ve moteller bu alan içindedir. Yaz ve kış turizmine müsaittir. 34 km.lik düzgün bir şose ile her mevsim buraya gidilir. Kirazlı Yayla’da Millî Park ...

Devamını Oku »

BURSA TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ

Tarihi ve Turistik Yerleri: Bursa ili baştan başa bir tarih hâzinesidir. Ülkemizin İstanbul’dan sonra tarihi eser bakımından en zengin ilidir. Türkiye’nin en yeşil bölgesi olan ve bu sebeple “ Yeşil Bursa” olarak anılan Bursa’nın her köşesi ayrı bir tabii güzelliktedir. Şifalı kaplıcaları, kış sporları için Uludağ’daki tesisler, İznik ve Ulubat gölleri, soğuk,lezzetli, serin suları, serin yaylaları, güzel sahilleri, -göz kamaştırıcı ...

Devamını Oku »

BURSA NÜFUS VE SOSYAL HAYAT

Nüfus ve Sosyal Hayat: 1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 1 milyon 148 bin 492 olup, bunun 636 bin 920’u kentlerde ve 511 bin 582’si köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 11 bin 043 km: olup, nüfus kesafeti 104’dür. Örf ve Adetleri: Bursa ondördiincü asrın başından bu yana Türkiye’nin başta gelen bir kültür ve eğitim merkezi olmuştur. Türkler, birinci asır başından beri Bursa ...

Devamını Oku »

BURSA HAYVANCILIK

Hayvancılık: Bursa’da hayvancılık oldukça ileridir. Mera ve çayırlar hayvancılığa müsaittir. 600 bini koyun olmak üzere koyun, kıl keçisi ve sığırın miktarı 1 milyona yaklaşır. 30 bin arı kovanı ve lezzetli balı vardır. Karacabey-Mustafa Kemal Paşa arasında bulunan Karacabey harası Türkiye’nin en büyük harasıdır. Arazisi 100 bin dekarın üzerindedir. Osmanlı devrindesarayın et, süt, krema, yağ ve buna benzer ihtiyacı için “Çiftli-Kat-ı ...

Devamını Oku »

BURSA İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

İklimi ve Bitki Örtüsü: Bursa’da genellikle Akdeniz iklimi hüküm sürüyorsa da Karadeniz iklimine intikal sahası manzarası gösterir. Sıcaklık +42,6°C ile -2525,7°C arasında seyreder. Yağış ise, 456,2 mm. ile 1217,4 mm. arasındadır. Yılın ortalama 113 günü yağışlı geçer. Uludağ yazın da karla kaplıdır. Bursa topraklarının ancak % 8’i ekime elverişli değildir. % 43’ü ormanlarla % 44 tarlalar ve % 5 çayır ...

Devamını Oku »

BURSA FİZİKİ YAPI

Fiziki Yapı Bursa topraklarının % 35’i dağlık ve yayla, % 47’si platolarla kaplıdır. Bursa Ovası derelerin, sürüklediği alüvyonlardan meydana gelmiştir. Arazisi volkanik bir yapıya sahiptir. Kaplıcaları yer kabuğunun 2 bin metre derinliğinden yeryüzüne çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Dağlar: Bursa ilindeki dağlar genel olarak doğu-batı yönünde uzanan sıra dağlar olarak görünür. Yer yer yükselirler. Samanlı Dağlan, Duman, Hasanbaba, Karlık Tepeleri, Kıltepe ...

Devamını Oku »

BURSA TARİHİ

Tarihi “ Bu şehre tarih, damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır ki; O her yerde önümüze çıkar.” İstanbul’dan sonra en çok tarihi şahsiyetler ve eserleri bağrında taşıyan Bursa’nın Türk tarihinde çok müstesna bir yeri vardır. Milattan iki bin yıl önce Trakya’dan gelen “Bitiniler” Bursa ve civarına yerleşmiş ve Bitinya Krallığını kurmuşlardır. Bitinya Kralı Prosyas, M.S. 1500 senelerinde Bursa’yı kurmuş, ...

Devamını Oku »

Karagöz Efsanesi:

Karagöz Efsanesi: Demirci ustası olan Karagöz Batı Trakya’dan Kırklareli’ne, İstanbul, Konya ve sonra Bursa’ya gelir. Hoş sohbet olan Karagöz, Orhan Câmii mimarı Hacı İvaz (Hacivat) Ağa ile şakalaşırken, işçiler gülmekten iş yapamazlar. Karagöz idam edilince halk üzülür. Karagöz’ün hatırasını devam ettirmek için Karagöz-Hacivat oyunu Şeyh Küşteri vasıtasıyla sahneye konur

Devamını Oku »

Bursa ile ilgili rivâyetler

Bursa ile ilgili rivâyetler: Bir rivayete göre Hz. Süleyman (a.s.)’m cin vezirlerinden biri “Can” kavminin güzel bir dağın eteğinde şehir kurduğunu “Cin” kavminin bin sene savaş etmekle şehri aldığını ve bir tufan ile bu şehrin göl altında kaldığını söyler. Hz.Süleyman (a.s.) ın emri ile su perileri göller altındaki şehri çıkarırlar. Vezirlerden birisi (Cennet Burası) der, ağır işiten diğer bir veziri ...

Devamını Oku »

BURSA İsminin Menşei

İsminin Menşei Bursa’nın Bitinya kralı ll.Prusias tarafından kurulduğu ve kente “ Prusias” (Prosa) dendiği, zamanla bu isim “Brousse” ve “Brus” olduğu söylenmektedir. Türkler şehri feth edince, “Bursa” demişlerdir.

Devamını Oku »

BURSA

BURSA, Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihi abideler şehri, tabii güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan bir ilimiz. Marmara bölgesinin güneyinde yer alan Bursa, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Kocaeli, İstanbul ve Marmara denizi arasında, Marmara bölgesini, Ege ve İç Anadolu’ ya bağlayan bir kavşak noktasıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye’nin 3 büyük ...

Devamını Oku »

BURDUR GÖLÜ

BURDUR GÖLÜ, Türkiye’ nin yedinci büyük gölü. Söğüt dağları ile Suludere-Yayladağ yükseklikleri arasında uz an an çöküntü havzasını işgal eden bir göldür. Oluk şeklinde bir biçimi olan Burdur Gölü’nüı’ı yüzölçümü 180 km2’dir. Uzunluğu 34 km ve en geniş yeri ise 9 km’dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 845 m., en derin yeri kapı geçidi önlerinde 110 metredir. Burdur Gölü’nün suyu tuzludur. Fakat ...

Devamını Oku »

BURDUR İlçeleri

BURDUR İlçeleri Merkez ilçe dahil 6 ilçesi vardır. Merkez (Burdur): 1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 87 bin 999 olup, bunun 44 bin 630’u kentlerde ve Gölhisar çevresinde, tarihi Horzum şehrinin kalıntıları 43 bin 369’u köylerde yaşar. Yüzölçümü 1937 km2 ve nüfus kesafeti 45’tir. ilçe nüfus (1930-1960) 30 senş içinde 2 misli, 1960’dan, sonra daha da artmıştır. Deniz den yüksekliği ...

Devamını Oku »

BURDUR DA Tarihi ve Turistik Yerleri

Tarihi ve Turistik Yerleri Burdur tarihi eserleri, tabii güzellikleri, alçalıp yükselen gölleri ve ormanları ile gerçek bir turizm merkezi olmaya müsaittir. Fakat turizm için alt yapıları ve modern konaklama yerleri yetersizdir. Yeni tesisler yapılmaya başlanmıştır. Tarih öncesi çağlara uzanan köklü bir geçmişi, huzur veren tabii güzellikleri ve şifalı kaplıca ve içme suları ile “göller bölgesinin incisi”dir. Gezilecek Yerler: Burdur’da gezilecek ...

Devamını Oku »