Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kur Sistem

VATAN SEVGİSİ !

VATAN SEVGİSİ ! Illustrated London News Dergisi’nin Plevne için ayırdığı bir özel sayısında Derginin bildirmeni (muhabiri) M. Knoks’un Savaş dışı ilginç bir gözlemi yer aldı: “Birinci Plevne savaşım izleyen günlerde Türk Müşirini amerikalı meslekdaşımla ziyaret ettik. Mareşal Osman Paşa kentin ortasında Gösterişsiz küçük bir evde kalıyordu. Büyük bir incelikle bizi kabul etti. Bütün sorulanmıza beklemediğimiz bir içtenlikle Ve açık yüreklilikle ...

Devamını Oku »

İKİ KÜÇÜK RUS SALDIRISINDA İKİ TÜRK ZAFERİ

İKİ KÜÇÜK RUS SALDIRISINDA İKİ TÜRK ZAFERİ 25 Temmuz 1877 günü bir Rus saldırısında, Plevne’nin yirmi kilometre kuzey batısında Türstenik köyü var verimli bir düz ovada; Rus kazaklan karargah kurmuşlar köyün yakımnda, Buradan Türk halkının dirliğini “bozuyorlar Çevrenin her yamnda; Plevne’deki Türk ordusunun Ulaşım kollanna saldınyorlar. Bu düşman odağının buradan kaldınlmasma Karar verildi Plevne’deki savaş divanında! 25 Temmuz günü tugay ...

Devamını Oku »

KESİN SAVAŞA HAZIRLIK ( 21 -27 TEMMUZ 1877)

KESİN SAVAŞA HAZIRLIK ( 21 -27 TEMMUZ 1877) Birinci Plevne savaşından sonra Askere yetmişti bir gecelik dinlenme; Ertesi sabah 21 Temmuz gönü Taburların yük hayvanlarıyla arabalar Kimi takımları uc karargahlara götürdü. Buradaki askerler tahkimat yapıyorlar, Ellerinde yeterince kazma kürek yok, Ama pek çoğu kazmak için süngülerini kullanıyorlar. Hiç durmadan çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Verilen işi vaktinden önce bitiriyorlar !…………… Karargahta yalmz bir ...

Devamını Oku »

GENERAL KRÜDENER’İN ANILARINDAN

GENERAL KRÜDENER’İN ANILARINDAN Grandük Nikola, General Krüdener’i Plevne’yi Türklerden almayla görevlendirdi; Birinci Plevne saldırısını General Krüdener düzenledi ve yönetti. Grandük Nikola’nın generale emri: “Savaşın sonucunun olabildiğince çabuk alınması…. Sizi Plevne’yi kurtaracak şanlı ordumuzun Komutanlığına getiriyorum. Zaferinizden umudum tamdır !…… ” ” Niğbolu’nun düşüşünden soma Plevne önlerinde de bu düşünceyle mevzi aldık. Ama burada taarruz eden biz olmadık, Taam ız edenler ...

Devamını Oku »

BİRİNCİ PLEVNE SAVAŞINDA RUSLAR BOZGUNA UĞRUYOR

BİRİNCİ PLEVNE SAVAŞINDA RUSLAR BOZGUNA UĞRUYOR Savaş aralıksız bir gün boyu sürmüştü Zaman, zamamn içine sığmadan geçmişti. Bükova köyüne varıldığında Saat yedi buçuk olmuştu… Çekilen bölük Griviça suyunun Ufak bir kolu olan küçük bir derenin Yanına gelindi; Suyu temiz, içilecek gibiydi. O günün güneş ve savaş sıcağında Herkesin matarası boşalmış durumda; Erlerin pek çoğu matarasını doldurmaya eğildi… O anda derenin ...

Devamını Oku »

BİRİNCİ PLEVNE SAVAŞI BAŞLIYOR (20 TEMMUZ 1877)

BİRİNCİ PLEVNE SAVAŞI BAŞLIYOR (20 TEMMUZ 1877) Birici Plevne savaşının ilk adımlan atıldı; Sıklaşan topçu atışlan birden bire kesildi; “Acaba neden ?” diye düşünenler İyiden iyiye sarsıldı !… O dakikada ilerideki altı Çerkezden biri Birden atıyla dört nala geldi geri Ve şu komutu getirdi; “Ateşe hazırlan! Bu komut kulaktan kulağa Sürekli ve etkili bir yankı gibi aktanldı, Taa duyulmaz uzaklara ...

Devamını Oku »

YURT SAVUNMASINDA PLEVNE SAVAŞLARI BİRİNCİ PLEVNE SAVAŞI (20 TEMMUZ 1877)

YURT SAVUNMASINDA PLEVNE SAVAŞLARI BİRİNCİ PLEVNE SAVAŞI (20 TEMMUZ 1877) Plevne, Müşir Osman Paşamn düşmana; “Buraya kadar ! buradan ileriye geçilmez !” Dediği ve gökleri Plevne savunmasının Ünüyle doldurduğu yerdir. Dost, düşman bunu böyle bilmelidir !… 13 Temmuz 1877 günü Vidin’den hareket etmiş, 19 Temmuz 1877 günü sabahtan Plevne’ye ulaşmış ! Yedi günlük yürüyüşle bütün teçhizatıyla Ordunun geçtiği yüz seksen ...

Devamını Oku »

GRANDÜK’ÜN GENELGESİ

GRANDÜK’ÜN GENELGESİ 19 Temmuz 1877’ de Rus orduları başkomutanı Grandük Nikola ordu Erliklerine Şu düşündürücü genelgeyi yayınladı; “Bulgar halkının bize bağlı olduğuna güvenilebilir. Kendilerinden özellikle cephe gerisinde Gerektiğince yararlanılabilir. Haber almada, yol göstermede kullanılacak Bulgarlar. Yaşadıkları yerlerden Türklerin atılmasına Büyük umut bağladıkları unutulmamalı!… Yerli halktan bir kesiminin yardımlarım görebilmek, İlerleyen bir ordu için E n iyi güvencelerden biri demek !…. ...

Devamını Oku »

SÜLEYMAN PAŞA’NIN ESKl ZAĞRA UTKUSU

SÜLEYMAN PAŞA’NIN ESKl ZAĞRA UTKUSU Rus ordusunun Balkan’ın güneyine sarkması İstanbul’da devlet yönetimini kaygılandırdı, Saraydan cepheye emirler yağdırıldı. Geniş ölçüde savunma hazırlıkları başlatıldı. General Gurko’nun 27 Temmuz’da Eski Zağra’ya girmesi, Yanbolu ve Filibe’yle telgraf ve demir yolu Bağlantılarını kesmeyi başarması Eski Zağra ile Yeni Zağra kentlerini ele geçirerek Grandük Nikola’ya Edirme yoluna çıkma umudunu verdi, Bu bunalım ve umutsuzluk içinde ...

Devamını Oku »

NÎGBOLU ’NUN DÜŞÜŞÜ HABERİNDEN SONRA

NÎGBOLU ’NUN DÜŞÜŞÜ HABERİNDEN SONRA Skit ırmağının üzerindeki Altimir’e Gece yansına doğru yorgun argın vanldı, Ordu o geceyi orada geçirerek konakladı… Buraya değin geçen yolculukta Çöl gibi kuru, susuz ve tozlu bir ovadan geçildi; Bu ovadaki yolculuk çok yormuştu askeri… Herkes bir yere yığılıp oracıkta kalakaldı ve yorgunluktan hemen uykuya daldı…..v . 17 Temmuz, ertesi sabah yakıcı güneşli bir gün, ...

Devamını Oku »

ALMAN SAVAŞ YAZARI VON KRAUSS’UN SÖZLERİ

ALMAN SAVAŞ YAZARI VON KRAUSS’UN SÖZLERİ   Plevne’nin düşmesinden hemen somaydı, Bu yıkıcı savaşm kurmay başkam Tevfik Paşa $r ) Savaş esirlerinin arasındaydı; Tevfik Paşa çok iyi askerdi Ve çok iyi alamanca da bilirdi. Bu askerler Plevne tabyalarının yapımı için şöyle dedi; “Ruslar, bu planlarımızı Plevne’ye girmemizden önce Ve harita üzerinde hazırladığımızı söylemekte; Bu sav doğru değildir ve gerçekleri yansıtmaz! ...

Devamını Oku »

OSMAN PAŞANIN ORDUSU PLEVNE YOLUNDA

OSMAN PAŞANIN ORDUSU PLEVNE YOLUNDA 13 Temmuz 1877 günü sabah erken Ufuklarda güneş daha doğmamışken Vidin’de bulunan Osman Paşa ordusuyla Yukarıdan gelen bir emirle çıktı yola!… Yollar düzensiz, bozuk, pesperişan… Yaz ortasında yollar tozlu ve taşlı. Yakıcı kızgın bir güneşin altında Durmadan yürüdü asker günlerce Susuz da kalarak kimi yerlerde 180 kilometre tam altı gün ve altı gecede Tozlu yollarda, ...

Devamını Oku »

DÜŞMANIN İLK SALDIRILARI

DÜŞMANIN İLK SALDIRILARI 26/27 Haziran 1877 gecesi istila edilmişti Ziştovi ve yakın çevresi. Daha ilk gün başkomutan Grandük Nikola Rusya’nın Balkanlara saldıran ordularım Ayırmıştı üç saldın koluna: Birinci kol, onbir ve onikinci kolordulardan Oluşacak destekli bir ordu durumunda Ve veliahtın komutasında Güneye Yantra nehri yönüne gönderildi. İkinci kol, destekli dokuzuncu kolordu Alman kökenli general Krödner’in komutasında Batıya, Niğbolu ve Vidin ...

Devamını Oku »

BATILILARIN KUŞKUSU

BATILILARIN KUŞKUSU tik kuşku “üzerinde güneş batmayan” İmparatorluk saydıkları Kolomiyalist Emperyalist İngiltere’den geldi, ffr ) Çünkü 8 Haziran 1877’de İngiltere’deki Rusya elçisi Kont Şovalov aracılığıyla İngiltere’ye bir son uyarı verdi Rusya: Rusya’nın barış koşullan Eğer Balkan’ın aşılmasından önce kabul edilirse Savaşa son verilebileceği bildirildi. Rusya’nın bu istekleri şöyle sıralanıyordu : Bulgarya ayrıcalıklı bir bölge olacak Ve Bulgaıya’nın bağımsızlığı tanınacak ! ...

Devamını Oku »

SAVUNMA PLANININ YIKILIŞI

SAVUNMA PLANININ YIKILIŞI   Bu ilençli Rus saldırısında savaşın Rumeli cephesinde Tuna orduları başkomutanı “Serdar-ı Ekrem” Çırpanlı Aldülkerim Nadir Paşa çok yaşlı, Artık yetmişine basmış, eski komutan, Onun oturma yeri uzakta, doğuda Şumnu’da. Bu başkomutan yanıldı savunmada : Düşmanın Varha, Rusçuk, Silistre’den Geçebileceğim düşündü ve öyle sandı, Düşman buralardan saldıracak, Buralarda, çok iyi hazırlıklı olan Güçlü bir Osmanlı asker gücüne ...

Devamını Oku »

Ve Savaş Başladı. . . . .

Ve Savaş Başladı. . . . .   Güney kıyı Osmanlı İmparatorluğu topraklan, Bu güney kıyıda Uç kimse yokmuş giU Durdurucu Uç U r direnişle karşılanmadı!… Düşman ordusu köprüden güneye akmaya başladı!.. Çevredeki köy ve kentlerden bulgar çapulcular geldiler, Bunlar Rus ordusu öncülerinin kılavuzları oldu.. Kıyıda Türk ordusundan önemli U r direniş olm adı! Kılavuzlar o gece Rus öncüleri Ziştovi’ye ...

Devamını Oku »

Düşmanın Tuna’dan Geçişi

  Düşmanın Tuna’dan Geçişi   26/27 Haziran 1877 gecesi……………………………. ..her yerde; Yirmi altı Haziran bin sekizyüz yetmiş yedide Tuna ırmağının Ziştovi kentinin yakınında geniş ve uygun U r yerde Kuzeyden güneye kınk-dökük ahşap U r köprü, Yapımı gece-gün bir aydan beri o güne dek sürdü. Bu kapkaranlık ye uğursuz gecede köprü Koca ırmağın iki yakasım bağladı birbirine. Savaşa çok hazırlıklı ...

Devamını Oku »

Döner Merdiven

  Merdiven, özellikle evlerin ve ya iş yerlerine hoş bir görüntü katar ve kullanış açısından da ekstra avantaj sağlar. Meediven çeşitleri farklı farklı sınıflandırılabilir.  Günümüzde evlerde, apartmanlarda ve ofislerde farklı şekillerde kullanılabilen merdiven türleri bulunmaktadır. Bunları rahatlık sıralamasına koyarsak şöyle yazmak mümkündür; Düz merdiven L merdiven C merdiven Kavisli merdiven U merdiven Döner merdiven. Merdiven şeklini seçerken yerin genişliği ve estetikliği ...

Devamını Oku »

Baskılı Şapka

  Promosyon şapkalar,  ucuzdur ve genelde günlük organizasyonlarda kullanılır. Promosyon ürünler arasında baskılı şapka, tişört, anahtarlık ve bunun benzeri ürünler kullanılır ama bildiği gibi en yaygın olanı baskılı şapkalardır. Promosyon şapkalar genelde firmaların tanıtımı için kullanılsa da kişilerin kendi zevklerini ve tasarımlarını yansıtır. Bu tasarımlar, günlük kullanıma uygundur. Baskılı şapkalar, imalat edildikten sonra veya imalat aşamasında baskı yapılmasıyla çözümlenebilen, kişilerin özel istekleri ve ...

Devamını Oku »

Çocuk Diş Doktoru İstanbul Pendik

  Yetişkinlerde ve aynı zamanda çocuklarda diş temizliği, diş tedavisi önemli bir konudur. Öyle ki, çocukların diş hassasiyeti daha fazladır. Erken yaşta diş doktoruyla tanışan çocuklar, diş fırçalama alışkanlığı kazanabilir ve daha sağlıklı dişlere sahip olabilir. Çocuklarda çikolata, şeker gibi tatlı yiyecek tüketimi daha fazladır. Durum böyle olunca çürük dişler de kaçınılmaz olur. Bu durumun önüne geçmek için çikolata ve ...

Devamını Oku »