Anasayfa » Yazar Arşivi: ceylan kara

Yazar Arşivi: ceylan kara

Konuşan makine:

1877 de, Edison’un kendi adamları bile «aynen insan sesi verebilecek bir makine» yapacağını söylediği zaman düşüncesini pek saçma bulmuşlardı. Hattâ adamlarından biri uğraşmanın boşa gideceğine dair Edison’la bir kutu sigarasına bahse girmişti. Makine tecrübe edilince söylenen sözleri aynen tekrarladı. Bunu geliştirip mükkemmel bir duruma getirmek kolay olmamıştı. Bunun için yüzlerce; binlerce deney yapmak gerekmişti. 1878 de Edison elektrikle aydınlatma denemelerine ...

Devamını Oku »

Edison yeni buluşlar peşinde:

Edison 1875 de Newyork civarında bir fabrika, büyük bir lâboratuvar ve güzel bir kütüphane yaptırdı. Burada sessizlik içinde çalışmak istiyordu. Sesleri bir elektrik devresinden, başka bir yere nakletmeyi sağlıyanm Alexander Graham Bell olduğu herkes tarafından bilinir. Onun yaptığı âlet, bir elektro – mıknatısın önüne yerleştirilmiş diyafram karşısında konuşulanı, elektrik yoluyla başka yerlere göndermeğe yarıyordu. Edison’un yaptığı ise bu sistemi önemli ...

Devamını Oku »

Gelişen işle r:

Edison artık çok geniş ve sürekli bir iş hayatına girmişti. 1870- 71 yılları arasında Newyork’da üç imalâthane açmak zorunda kaldı. İmalâtçılığa başlayınca Newyork’daki «Otomatik Telgraf Kumpanyası» ona iş teklif etti. George Little adında bir İngiliz kısa hatlarda iyi çalıştığı halde uzun hatlarda işlemiyen otomatik bir telefon sistemi yapmıştı. Bu sistemin uzun hatlarda da iş görebilmesini sağlamak için pek çok güçlüklerin ...

Devamını Oku »

İlk büyük başarı:

Edison burada çalışırken, Franklin Pope adında biri ile tanışmıştı. Müessese bir müddet sonra kapanınca onunla birlikte elektrik üzerinde çalışmağa başladılar. Bu sıralar Edison altın fiyatlarını kâğıd a basacak bir âlet yaptı. Edison ve Pope yeni baskı âletini bir şirkete sattılar. Şirket müdürü, Edison’dan borsa fiyatlarını şeride kaydeden makineyi geliştirmesini, bunun için gereken parayı kendisinin vereceğini söyledi. Bu teklif Edison’un hoşuna ...

Devamını Oku »

Yoksulluktan kurtulma çabası:

Edison 1868 de 21 yaşma girmişti. O sıralar geliştirdiği bir buluşla; su altından, tek kablo ile iki muhabere yapmak mümkün olabileceğini söylüyordu. Demiryolu idaresi kendisine bir paso vererek Boston’a çağırdı. Boston’a vardığı zaman demiryolcular ve telgrafçılar EDİSON 87 eski püskü elbiselerine bakarak onunla alay ettilerse de; telgrafçılıktaki ustalığını görünce, hatalarım çabuk anladılar. 1869 da Newyork’a gitti. Borç içinde olduğundan kitap ...

Devamını Oku »

Yeni işler ve yeni olaylar: .

Buradaki hayatını Edison şöyle anlatıyor: «Bu gece işi tam bana göreydi. Gündüzleri istediğim gibi çalışabiliyordum. Geceleri de trenlerin geçiş saatleri arasında bir sandalyenin üzerinde uyuyabiliyordum. Bir gece bir yük trenini durdurmak için emir almış, cevaben durduracağımı bildirmiştim. Treni durdurmak üzere işaret verecek adamı aramak üzere dışarıya koştuysam da. onu bulamadan trenin hızla geçtiğini gördüm. Telgrafla karşı istasyona treni durduramadığımı bildirdim. ...

Devamını Oku »

Çevrenin en bilgili telgrafçısı:

Çevresinin en bilgili ve kuvvetli telgrafçısı olan Edison’a, kendini göstermek için bir fırsat çıktı. Cumhurbaşkanı bir söylev verecekti. Gazeteler arasında bu söylevi daha önce almak yolunda bir yarıştır gidiyordu. Bu söylevi doğru ve yanlışsız olarak ancak o alabilirdi. Bunu başarabilirse 60 dolar ve kârm üçte birini kendisine vereceklerini söylediler. Söylev tamamen, yanlışsız alındığı halde hakkı olan paralar kendisine verilmemişti. Edison ...

Devamını Oku »

Edison telgrafçı:

Edison; Mount – Clemens istasyonunda yediği kuvvetli tokatm acısı kulaklarında olduğu halde; vagondan fırlatılıp atılan âletleri, şişeleri, harfleri, makineleri, kitapları, kâğıtlarının darmadağınık perişanlığı içinde şaşkın duruyor, basit insanlara karşı duyduğu kızgınlığın etkisinden kendini kur taramıyordu. Bu olay üzerine Edison evine dönmek zorunda kaldı. Yediği tokat kulaklarında oldukça önemli bir sağırlık yapmıştı. Parlayıcı maddelerle uğraşmayacağına dair yemin ettirdikten sonra, anne ve ...

Devamını Oku »

Yük vagonunda çıkarılan gazete:

Bu başarısı* Edison’un kendine güvenini ve cesaretini arttırmıştı. «Niçin kendi bastığı bir şeyi satacağı yerde başkalarının bastığı gazeteyi satmalı?» «orusu kafasını kurcalamaya başladı. Günün birinde kendisine verilen yük vagonuna küçük bir baskı makinesi yerleştirdi. Bunu, ona Detroit’teki kitapçısı Mister Rosy ucuz bir fiatla, ve taksitle satmıştı. Edison, Freien Presse gazetesinin eski harflerinden birkaç kasa da satın almıştı. Böylece dünyaya, yeni, ...

Devamını Oku »

Gazete satışını arttıran bîr buluş:

İç harb başlamıştı. Herkes haber alabilmek için sabırsızlanıyor, bu da gazetelerin satışını arttırıyordu. Edison çok gazete satıyor, çok para kazanıyordu. Gazete makinistleriyle dost olmuş, onlardan henüz gazete satışa çıkmadan en önemli harb haberlerini almanın yolunu bulmuştu. Bu sayede 1862 Shilo muharebesine ait en yeni haberleri Edison almış ve vermişti: «General Grant Güney ordularını bozmuş, General Johnston ölmüş, ölenler ve yaralananların ...

Devamını Oku »

Edison gazete satıcısı:

1859 da on iki yaşında iken Port Huron ile Detroit arasında işleyen trenlerde gazete ve içecek şeyler satmak için müracaat etmişti. Kısa bir süre sonra isteği uygun görüldüğünden hemen işe başlamıştı. Tren; bagaj, sigara içilen vagon, yolcu vagonundan ibaret üç vagonluk bir dizi halinde gidip geliyordu… Bagaj vagonu üç kompartımandan ibaretti: Paket ve balya kısmı, posta kısmı, sigara içilen kısım.. ...

Devamını Oku »

Kitaplar dünyası:

Edison’un yaşı ilerledikçe, yaramazlıkları azalıyordu. Çok zamanlar eline ağır ve sıkıcı bir kitap alır pencerenin kenarına oturur, ışık, hava, fen ve en çok elektrik denilen bilinmiyen şeye ait bilgi edinmeğe, çalışırdı. Kitaplarda rastladığı dört ve beş heceli kelimeleri söylemekte sıkıntı çeker, fakat en uzun ve güç olanlarına bile iyice dili yatmadan atlamazdı. Okumayı çok seviyordu. Şehrin büyük kütüphanesindeki bütün kitapları ...

Devamını Oku »

EDİSON 1847 – 1931

İlim ve elektrik alanında pek çok, çeşitli buluşlariyle tanınan Thomas Alva Edison; 11 Şubat 1847 de Amerika Birleşik Devletlerinin Ohio bölgesinin, Milân şehrinde dünyaya gelmiştir. Edison ailesi; soyca HollandalI olup, Zuider-Zee’de değirmencilik yaparak geçiniyorlardı. İlk Edison’lar 1730 senelerine doğru göç ederek Amerika’ya gelmişler, New Jersey’de Caldwel yakınlarına yerleşmişlerdi. Daha sonra Passaic nehri kıyılarında bir yere gittiler. Hayat mücadelesi onları daha ...

Devamını Oku »

Ö Z L Ü S Ö Z L E R

★ * Köle olmayı istemediğim gibi, köle kullanmayı da istemem. ★ Benim demokrasi anlayışım budur. Bu noktadan başlayarak gelişen zıtlıklara demokrasi demiyorum. A. LİNCOLNİ ★ Ya hür bir millet olarak yaşıyalım yahut ölelim. ★ I A. LİNCOLN ★Hayatta en hakikî mürşit ilimdir. KEMAL ATATÜRK ★ Bin yarım adam bir tam adam değildir. İSMET İNÖNÜ ★ CELÂL BAY AR ★ $ ...

Devamını Oku »

Lincoln’ün ölümü:

1865 de Güney orduları teslim oldu ve savaş bitti. 14 Nisan 1865 de, her yer gibi Washington şehri de büyük bir sevinç ve heyecanla bu mutlu günü kutluyordu. Her taraf bayraklarla donatılmıştı. Bu mutlu günde bile, Lincoln sabahtan akşama kadar durmadan çalışıyor, yüzlerce ziyaretçi kabul ediyordu. Yorgunluktan dermansız düşmesine rağmen eşiyle birlikte kırlarda gezmeğe de vakit bulabilmişti. Artık barış sağlanmıştı. ...

Devamını Oku »

ABRAHAM LİNCOLN 1809 – 1865

1861 yılında; Amerika Birleşik Devletlerinin 16 ncı Cumhurbaşkanı seçilen Abraham Lincoln: 1809 yılı Şubatının 12 nci pazar sabahı, Kentucky’de, Hodgenville yakınlarında, dünyaya gelmişti. Ailece tek katlı, kabaca yapılmış, kapısında deri asılı bir odada oturuyorlardı. Kulübedeki yatağı ayı postları ile örtülü idi. Taban kısmı kuru toprak olup döşeme yoktu. Eşya olarak bir miktar kapları, çatal, bıçak ve kaşıkları vardı. Abraham Lincoln’un ...

Devamını Oku »

Franklin Paris de:

üzere Fransa’ya gönderdi. İngiltere; gayet iyi biliyordu ki, Fransa Amerika’ya yardım ederse, Amerika savaşı kazanırdı. Franklin 70 yaşında olmasına, bu yorucu seyahat ve vazifeye dayanamıyacağını bilmesine^rağmen istenileni yapmaktan kaçınmadı. Fransa’da herkes Benjamin Franklin’in adını işitmişti. Onun gelmekte olduğunu öğrenince sevindiler. Yolda bindiği gemi birkaç defa İngilizler tarafından kovalandıysa da Fransa’ya sağ salim çıktı. Orada istediklerini birer birer gerçekleştirdi. Fakat Amerika’ya ...

Devamını Oku »

Franklin’in devlet hizmetleri:

Franklin kendisine böylece yer yapınca memleketi ondan birçok hizmetler bekliyecekti.’ Onun hizmetlerinden biri de güney hükümetlerinin Kuzey ile birleşerek, «Amerika Birleşik Devletleri» ni kurmak için hazırladığı plândı. Bu arada Fransız ve İspanyol muharebelerinde subay olarak çalıştı. Hayata babasının dükkânında kandil kesmekle başlamış, okuma ve deneylerle kendi kendini yetiştirmiş ve terbiye etmiş olan Benjamin Franklin; 50 yaşında yalnız Philadelphia’nın değil, bütün ...

Devamını Oku »

Benjamin Franklin’m hayat kuralları:

1 — Ağırlaşıncaya kadar yeme, havalaıtmcaya kadar içme! 2 — Ancak başkalarına ve kendine faydası olabilecek şeylerden konuş, boşuna çene çalma! 3 — Her şeyin yerliyerinde olsun; işinin her kısmı vaktinde yapılsın! 4 — Yapman gereken şey için karar ver; karar verdiğin şeyleri muhakkak yap! 5 — Ancak kendine ve başkalarına fayda ve iyilik sağSıyacak şeyler için para harca! Boş ...

Devamını Oku »

BENJAMİN FRANKLİN 1706 – 1790

Benjamin Franklin yalnız Amerika’nın değil; dünyanın yetiştirdiği büyük adamlardan biridir. 1706 yılında Amerika’da Boston şehrinde doğmuştur. Babası Josiah Franklin, İngiltere’den gelip Amerika’ya yerleşmişti; sabun ve kandil ticareti ile geçiniyordu. İki defa evlenmiş ve 17 çocuğu olmuştu. Bir ailede bu kadar çocuk bulunursa — ailenin geçimini sağlıyabilmek için — bu çocuklardan her biri çalışmak zorunda kalır. Bu bakımdan babası küçük Benjamin’i ...

Devamını Oku »