Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistemin Prensesi

Kursistemin Prensesi

Edep Ya Hu

ÜSTAZIN GÖÇMEZ KARDEŞ AĞLAMA SEN OL YAKIN RUHEN YAKLAŞ SEN ONA DEME UZAK TIR SAKIN ANDIKÇA İSİMLERİ HAYAT BULACAK SIRRIN ADI OLURMUŞ DELİ MEVLAYI SEVENLERİN

Devamını Oku »

kuran-ı kerim aşrı şerif

kuran-ı kerim aşrı şerif 0

Devamını Oku »

Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]

Devamını Oku »

A’raf Suresi 7/157 (Rasulüm!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben Allah’ın sizin hepiniz için (gönderilen) peygamberiyim. O (Allah) ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah’a inanın; Allah’a ve O’nun sözlerine inanın O’nun ümmi Peygamberi olan Rasulüne de inanın. Ve O’na uyun ki doğru yolu bulasınız.”

Devamını Oku »

Fetih Suresi 48/29 Ey iman edenler! Allah’a ve Peygambere hainlik etmeyin (emirlerinin aksini yapmayın; yoksa) siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.

Devamını Oku »

Tevbe 9/129 Muhammed Allah’ın Rasulü’dür. Onunla beraber olan (mü’min)ler kafirlere karşı çok şiddetli kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. Onların (namazda) rüku yaptıklarını (ve) secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah’tan (daima) lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin eserinden (meydana gelen) nişanları vardır. Tevrat’taki vasıfları budur. İncil’deki vasıfları da (şöyledir: Onlar) filizini çıkaran derken onu (filizini) kuvvetlendiren kalınlaşan zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki ekincilerin hoşuna ...

Devamını Oku »

Tevbe 9/128 (Rasulüm! Sana inanmaktan) yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. Ben ancak O’na güvenip dayandım. O büyük (ve yüce) Arşın Rabbidir (sahibidir).”

Devamını Oku »

Nisa Suresi 4/59. (Ey insanlar!) Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün mü’minlere karşı çok şefkatli çok merhametlidir.

Devamını Oku »

(Rabbin sana [çok nimet] verecek, sen de razı olacaksın!) [Duha 5]

Devamını Oku »

(Allah ve melekleri, Resule salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin.) [Ahzab 56]

Devamını Oku »

(Resullerden kimisini kimisine üstün kıldık.) [Bekara 253]

Devamını Oku »

(Nebilerden bazısını bazısından üstün kıldık.) [İsra 55]

Devamını Oku »

(Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın peygamberidir, Onunla birlikte bulunanlar [Eshab], kâfirlere karşı şiddetli ve birbirlerine karşı merhametlidir.) [Feth 29]  

Devamını Oku »

(Mekke’nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşanlara, fetihten sonra verenlerden ve savaşanlardan daha yüksek derece vardır. Bunların dereceleri eşit değildir. Hepsi için Hüsnayı [Cenneti] söz veriyorum.) [Hadid 10]

Devamını Oku »

(Allah, hepsine hüsnayı [Cenneti] vaad etmiştir!) [Nisa 95]

Devamını Oku »

(Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.) [Al-i İmran 110]

Devamını Oku »

Deki (ey Muhammed): Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu varki bana, ilahınızın sadece bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık herkim Rabbi’ne kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve rabbi’ne ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. (El.Kehf,110) Bu ayeti kerimede müşriklerin peygamberlik için beşer üstü vasıfları öngörmelerine itiraz vardır. Zira onlar, peygamber (s.a.v)’in beşerî özelliklerini ve ihtiyaçlarını risalet görevine aykırı bulmuşlardır. Bir ...

Devamını Oku »

kurandan inciler

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Sizden, hayra çağıran,iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.işte onlar kurtuluşa erenlerdir.(Al-i imran:104)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

Bismillâhirrahmanirrahim-”Hiç şüphesiz iman edip sâlih amel işleyenlere gelince;imanları sebebiyle Rableri onları,(varacakları yere) hidayet eder.Naim cennetlerinde altlarından ırmaklar akar.”(Yûnus/9)

Devamını Oku »

kurandan inciler

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Mallarını gece ve gündüz,gizli ve açık hayra sarf edenler var ya,onların mükafatları Allah katındadır.Onlara korku yoktur,üzüntüde çekmezler.(Bakara:274)

Devamını Oku »