Yazar Arşivi: Kursistemin başkanı

Kursistemin başkanı

Abbas Vesim

(d. ? – ö. 1760, İstanbul), Batı’dan yaptığı tıp çevirileriyle ün kazanmış Osmanlı hekim. Tıp bilgilerini Ali Münşi’den aldığı için hekimlik çizgisi Ömer Şifai Dede’ye kadar uzanır. Yapıtlarında ayrıca Yanyalı Esad Hoca’dan hikmet (fizik), Ahmed el-Mısrî’ den hey’et (astronomi) okuduğunu belirtir; Fransızca ve Latinceyi, o yıllarda İstanbul Galata’da yerleşmiş olan yabancı hekimlerle ilişki kurarak öğrendi. Bu dostlarına Yunanca, Latince ve ...

Devamını Oku »

Abbas Paşa

i. abbas olarak da bilinir (d. 1813 – ö. 13 Temmuz 1854, Banha, Mısır), Osmanlı egemenliği döneminde Mısır valişi (1848-54). Yönetimi sırasında yeniliklere, örneğin büyükbabası Mehmed.Ali Paşa’nın (1805-48 arasında vali) başlattığı Batılılaşmaya kararil bir-biçimde karşı çıkmıştır.. AvrupalIlara ve Avrupa’da-eğitim görmüş Mısırlılara güvenmeyen Abbas Paşa, devlet okullarını, askeri okulları ve fabrikaları kapatarakya da ödeneklerini keserek, Meh- med Ali Paşa’nm reformlarına karşı ...

Devamını Oku »

Abbas Mirza

(d. Evlül 1789, Neva – Ö..25 Ekim 1833, Meşhed), İran’daki Kaçar hanedanının veliahtı. Avrupa’da kullanılan askeri teknikleri ülkesinde uygulamaya koymuştur. Feth Ali Şah’m (1797-1834) en büyük .oğly olmamasına karşın, ,1798 ya da 1799’da veliaht ilan edildi ve Azerbaycan eyaleti valiliğine atandı. 1804’te Rusya ile İran arasında savaş çıkınca 30.000- kişilik bir ordunun komutanlığına getirildi. 1813’e değin süren bu savaşın sonunda ...

Devamını Oku »

Abbas Hilmi Paşa

n. abbas olarak da bilinir (d. 14 Temmuz 1874, İskenderiye ö. 20 Aralık 1944, Cenevre), son Mısır hıdivi. 1892’den İngiliz yönetiminin kurulduğu 1914’e değin goreyde kalmış, İngiliz egemenliğine muhalefetiyle milliyetçi hareket içinde ün kazanmıştır. Abbas Hilmi Paşa, göreve başlayınca İngiltere’nin Mısır’daki temsilcisi ve başkonsolosu Lord Çromer’den bağımsız davranmaya çalıştı. İngiltere’nin Mısır üzerinde artmakta olan etkisine karşı duyulan genel hoşnutsuzluktan ve ...

Devamını Oku »

Abbas bin Abdülmuttalib

(d. 568, Mekke – ö. 653, Medine), Hz. Muhammed’in amcası. Kureyş’in ileri gelenlerinden Ab- dülmuttalib’in oğlu ve kentin zenginlerin- dendi. Hacılara sü dağıtmak ve Kâbe’nin düzenini korumak görevini de üstlenmişti. Hicret sırasında Mekke’de Müslümanlığı kabul ettiği, p a üstlendiği görev nedeniyle bunu gizli tuttuğu söylenir. Mekke’nin fethinden sonra hacılara su dağıtmayı sürdüren Abbas, özellikle mali konularda Hz. Muhammed’e yardjmcı oldu ...

Devamını Oku »

Abbas, Ferhat

(d. 24 Ağustos 1899, Taher, Konstantin kenti yakınlan – ö. 24 Aralık 1985, Cezayir), Cezayir .ulusal bağımsızlık hareketinin önderi, siyaset adamı. Cezayir Cumhuriyeti Geçici Hükümeti’nin ilk başkamdir. Babası devlet hizmetinde görevli bir Müs- lümandı. Abbas, Philippeville (bugün Skik- da) ve Konstantin’de, sonra da Cezayir Üniversitesinde tam bir Fransız «öğrenimi gördü. İki yıl Fransız ordusunda askerlik yaptıktan sonra Setif’te eczacılığa başladı.Önce, ...

Devamını Oku »

Abbas I

lakabı büyük abbas (d. Ocak 1571, Herat – ö. 19 Ocak 1629, Ferahâbâd, Mazanderan), İran şahı. Ülkeyi yönettiği 1588-1629 arasında Osmanlı ve Özbek birliklerini İran topraklarından çıkarmış, sürekli bir ordu kurarak Safevi hanedanını güçlendirmiştir. Ayrıca İsfahan’ı İran’ın başkenti yapmış, ticaret ve sanatı özendirerek hükümdarlığı sırasında İran sanatının en parlak dönemini yaşamasını sağlamıştır. Yaşamı. Şah Muhammed Hudabende’nin üçüncü oğlu olan Abbas, ...

Devamını Oku »

Abbado, Claudio

(d. 26 Haziran 1933, Milano), 1986-91 arasında Viyana Devlet Operası’nın şefi ve müzik yönetmeni, 1971’den sonra Viyana Filarmoni Orkestrasının, 1979-88 arasında Londra Senfoni Orkestrasının ve 1989’dan sonra Berlin Filarmoni Orkestrası’nm birinci şefi. Claudio Abbado müzikçi bir ailenin çocuğudur. Babası Michelangelo Abbado keman çalardı. Claudio öğrenimine özel dersler alarak başladı. Piyano, bestecilik ve orkestra şefliği alanında yetkinleşmek için 16 yaşında Giuseppe ...

Devamını Oku »

Abbadiler

benü;l-abbad olarak da bilinir; 1023-91 arasında İspartya’nın İşbiliye (Sevil- la) bölgesinde egemen olan İslam hanedanı. 10Ö8’den sonra Endülüs EmeVi Devleti parçalanma sürecine girince Araplar, Ber- beriler, Müslüman İspanyollar, Hıristiyanlar ve devşirmeler arasında çarpışmalar başladı.’ Bunun sonucunda tavaif-i mülûk(*) adı verilenJ yeni emirlikler oluştu. Beni Lâhim boyundan Abbad’ın torunu* Ebu’l- Kasım ela 1023’te I. Muhammed sanııiı alarak İşbiliye’de bağımsızlığını ilan etti. ...

Devamını Oku »

Abaza dili

Kuzey Kafkasya’nın batı bölümünde, Karâçay-Çerkes özerk yönetim bi- rihıinde (oblast)’ konuşulan dil. Abaza dili,Abhaz-Adıge ya da Kuzeybatı, Kafkas dil öbeğini oluşturan Abhaz, Adıge, Kabartay (Çerkeş) ve Ubıh dilleriyle aynı aileden gelir. Bu diller ses dizgelerinde belirtici ünsüzlerin çokluğu ve belirtici ünlülerin azlığıyla dikkati çeker. Abhaz dilimde olduğu gibi Âbaza dilinde dç ismin halleri bulunmaz. Hem yazı, hem de konuşma dilidir.

Devamını Oku »

Abauzit, Firmin

(d. İl Kasım 1679, Uzes, Fransa – ö. 20 Mart 1767, Cenevre), Yeni Ahit’in güncelleştirilmiş bir Fransızca çevirisine katkısı ve başka dinsel yazıları ile tanınan ilahiyatçı. 17, yüzyılda Fransa’da dinsel . baskının artmâsı üzerine annesi Abauzit’in İsviçre’ye kaçmasını sağladı. Abauzit yaşlılığında çokseyahat ederek Almanya, Hollanda ve İngil; tere’ye gitti; Pierre Bayie ye Isaac Newton gibi ünlülerle tanıştı. 1723’te Cenevre’de bir ...

Devamını Oku »

Abasıyanık, Sait Faik

asıl adı mehmet saît (d. 23 Kasım 1906, Adapazan – ö. 11 Mayıs 1954, İstanbul), Türk öykü yazan. Olayı temel alan geleneksel öykü kalıplanmkırarak bu alanda yeni yollar açmış, şüjsel anlatımı, gerçeği çeşitli durumlarıyla görünür kılan gözlem ve izlenimleriyle çağdaşla- nnı ve sonraki kuşaklan etkilemiştir. İlköğrenimini Adapazan Rehber-i Terakki Mektebi’nde yaptı. İki yıl Adapazan İdadi- si’nde okudu. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ...

Devamını Oku »

Abaoji

Wade-Giles yazımında a-pao-chi, ölümünden sonraki hanedan adı liao tai zu (ö. 926, Çin), Çin’in kuzeybatı sınmna yerleşen ve Moğolca konuşan göçebe Hitan kabilelerinin önderi. Hitanların büyük hanlığına üç yıl için seçilen Abaoji, süresinin sonunda görevdenayrılmayarak kendisini Hitan halkının kralı ilan etti. 907’de Çin’de Tang yönetiminin çökmesinden sonra ise imparator oldu. 916’ya gelindiğinde Çin tarzı bir hanedan kurmuş ve oğlunu veliaht ...

Devamını Oku »

Abant Gölü

Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde, Bolu il sınırları içinde göl. Bolu kentinin 32 km kadar güneybatısında deniz yüzeyinden 1.328 m yüksekte olup yüzölçümü 1,28 km2, en derin yeri ise 18 m’dir. Bolu Ovasının güneybatı ucuna kadar uzanan Abant Suyu vadisinin kaynak bölümüne çok yakın bir yerde, heyelan sonucu oluşmuş bir set gölüdür. Gölün ayağı, kuzeydoğu ucunda Abant Suyu adı ile çıkar ve ...

Devamını Oku »

banoz

abanozgilıo. (Ebenaceae) familyasının Diospyros cinsinden, yaygın olarak tropikal ormanlarda bulunan birçok ağaç türünün odunu. İyi abanoz çok ağırdır, siyaha yakın renktedir ve yalnızca ağacın orta bölümünden elde edilir. Rengi, dayanıklılığı, sertliği ve iyi cila tutma özelliği nedeniyle abanoz, marangozluk ve kakma işlerinde, piyanolann siyah tuşlarının ve bıçak saplarının yapımında, torna işlerinde kullanılır. Eski Hint kralları abanozdan asalar ve simgeler ve ...

Devamını Oku »

Pat Pat Balonlar

HERKESE MERHABALARR ARKADAŞLA NASILSINIZ İYSİNİZDİR ARKADAŞLAR BEN ŞU BAZI ŞEYLERDEN IKAN PAT PATLARI ÇOK SEVİYORUM SİZ SEVİYORUM SİZ SEVİYORMUSUNUZ OZAMAN HEMEN YORUMLARA YAZIN  

Devamını Oku »

Silk

           

Devamını Oku »

Okuldan Döndüm 2

Herkese merhaba nasılsınız iysinizdi iyi .Ben siizin yorumlarınızı bekliyorum ama gelmyo üzülüyorum bir iyiz yada şu şu oldu diyin bende mutlu olurum.

Devamını Oku »

Emaar Akvaryum

                                                                   Emaar akvaryum ben sizlere şimdigitiğim yeri anlatıcam bu akvaryum güzeliklerin olduğu biryer susamuru var yılan var deniz anası var varda var bensize en güzelini söyliye bilirimki   ...

Devamını Oku »

Yazın Yapıcağım Şeyler

Deniz girmek Şarkı yazmak Tarihi eserlere gitmek Erzuruma gitmek Palet atlamak Kızıl taşa çıkmak

Devamını Oku »