Yazar Arşivi: ali müdür müdür

Olur

Olur, Karadeniz Bölgesi’nde, Erzurum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 820 km2’dir. Batı ve kuzeyde Artvin, doğuda Kars illeri, güneydoğuda Şenkaya, güneyde de Oltu ilçeleriyle çevrilidir. Doğudaki çok küçük bir kesimi Doğu Anadolu Bölgesi’nde kalan ilçe topraklarını Yalnızçam Dağlarının güneybatı uzantıları engebelendirir. Dağların yüksek kesimlerinde hayvancılık açısından önem taşıyan yaylalar vardır. İlçe topraklarının sularını Tavusker Deresi ile Olur ...

Devamını Oku »

oltutaşı

oltutaşı, siyah renkli, parlak, yoğun ve homojen linyit türü. Kolayca parlatılabildiğinden çok eski tarihlerden başlayarak çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Anadolu’da boncuk, kolye, küpe gibi süs eşyalarının yanı sıra tespih ve ağızlık yapımında kullanılagelmiştir. Anadolu’da kimi zaman erzurumtaşı ya da karakehribar olarak da adlandırılan oltutaşının elde edildiği başlıca yerler Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı Tutlu köyü, Bayburt ili ve Ankara ilinin ...

Devamını Oku »

Oltu

Oltu, büyük bölümü Karadeniz Bölgesi’nde, küçük bir bölümü de Doğu Anadolu Bölgesi’nde kalan, Erzurum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.380 knr’dir. Kuzeyde Olur, doğuda Şenkaya ilçeleri, güneydoğuda Kars ili, güneyde Narman, güneybatıda Tortum, batıda Uzundere ilçeleri, kuzeybatıda da Artvin iliyle çevrilidir. İlçe topraklarını Doğu Karadeniz Sıradağlarının iç sıralarından Çoruh-Kelkit Dağlarıengebelendirir. Akarsu vadileriyle derin biçimde parçalanmış olan bu ...

Devamını Oku »

Olt Irmağı

Olt Irmağı, Romanya’nın ortadoğu kesiminde akarsu. Ciuc çöküntü alanında Mureş Irmağının kaynağına yakın bir yerde, 1.800 m yükseklikte doğar. Genelde güneybatı, daha sonra güney yönünde akarak, 670 km’lik çığırının sonunda Turnu-Mâgurele’de Tuna’ya katılır. Yukarı çığırında Tuşnad ve Malnaş gibi çok sayıda kaplıca ve tatil beldesinin bulunduğu bir vadiden geçer. Ardından Bîrsei ve Fâgâraş vadileri boyunca yoluna devam eder ve Transilvanya ...

Devamını Oku »

Olt Geçidi

Olt Geçidi, Romanya’nın ortagüney kesiminde, Old Irmağının Transilvanya Alpleri’nde (Güney Karpatlar) oluşturduğu geçit. Özellikle Roma işgali döneminde (IÖ 1 – İS 2. yy) önem kazandı. Romalıların, Tuna’yla birleşme noktasının kuzeyinde Olt Irmağı boyunca inşa ettiği yol ve tahkimat zinciri, bir süre Roma Daçyası’nm doğu sınırı olarak kullanıldı. Çeşitli köylerde bulunan Roma askeri garnizon kalıntıları bu dönemden kalmadır. Yörede 14-18. yüzyıllar ...

Devamını Oku »

Olt

Olt, Romanya’nın ortagüneyinde il (judet). Yüzölçümü 5.507 knr’dir. Kuzeydeki alt Karpat Dağlarının eteklerinde uzanan vadi ve ovalarda çok sayıda yerleşim birimi vardır. Başlıca akarsular doğuya doğru akan Tuna’yla güneydoğuya doğru akan Olt ve Vedea ırmaklarıdır. 14. yüzyılda kurulan il merkezi Slatina’da(*) aluminyum ve gıda sanayileri gelişmiştir. Bals’ta makine ve kumaş, Caracal’da ise kereste üretilir. Başlıca tarımsal etkinlikler tahıl, üzüm ve ...

Devamını Oku »

Olsztyn

Olsztyn, Almanca a l l e n s t e in . Polonya’nın kuzeydoğusunda, Olsztyn ilinin (wojewodztwo) merkezi kent. Mazur Göller Bölgesinde, >Lyna Irmağının kıyısında yer alır. Göller bölgesinden geçen ana kara vedemir yollarının kavşak noktası olan bir ticaret merkezidir. Töton Şövalyeleri’nin 1334’te yaptırdıkları büyük şatonun çevresinde gelişen kent, 1353’te belediye oldu. 1945’te Polonya’ya bağlandı. Gotik şatonun bazı bölümleriyle surları ...

Devamını Oku »

Olsztyn

Olsztyn, Polonya’nın kuzeydoğusunda il (wojewodztwo). 1975’te oluşturulmuştur. 12.327 knr’lik yüzölçümüyle ülkenin en büyük ilidir. Nüfus yoğunluğu en düşük iller arasında yer alır, iki bin kadar gölün yer aldığı il topraklarının büyük bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Başlıca sanayi kollan turizm, hafif sanayi, gıda işleme, kerestecilik ve kimyasal madde üretimidir. Tahıl ve patates üretimi de önemlidir. Paslçka, ■Lyna, Drwçca ve Orzyc ırmaklarının ...

Devamını Oku »

Olson, Elder (James)

Olson, Elder (James) (d. 9 Mart 1909, Chicago, ABD), ABD’li şair, oyun yazarı ve edebiyat eleştirmeni. 1940’larda Chicago Üniversitesi’nde etkili olan ve Chicago eleştirmenleri olarak bilinen Yeni-Aristotelesçi grubun önde gelen üyelerindendir. Doktorasını 1934’te Chicago Üniversitesi’nde tamamladı. Chicago’daki Armour Teknoloji Enstitüsü’nde ders verdi. 1942’de Chicago Üniversitesi’ne döndükten sonra Richard McKeon, R.S.Crane ve Wayne Booth ile birlikte Yeni Eleştiri hareketine karşı çıktı. ...

Devamını Oku »

Olson, Charles (John)

Olson, Charles (John) (d. 27 Aralık 1910, Worcester, Massachusetts – ö. 10 Ocak 1970, New York kenti, ABD), II. Dünya Savaşı sonrasının öncü şairlerini etkilemiş ABD’li şair. Connecticut’taki Wesley Üniversitesi’nde ve Harvard Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Clark ve Harvard üniversiteleriyle Radcliffe College’da ders verdi. En etkili olduğu dönem, Black Mountain College’da önce öğretim üyeliği, sonra rektör olarak görev yaptığı 1940’ların sonlarına ...

Devamını Oku »

Olongapo

Olongapo, Filipinler’de, Luzon Adasının güneybatı kesimindeki Zambales ilinde kent. Subic Koyunun ağzının yakınlarındaki düzlükte yer alır. Yakınındaki ABD’ye ait Subic Koyu Deniz Üssü kentin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Zambales ilini Manila’ya bağlayan karayolu kentten geçer. Olongapo tatil yerleri ve kumsallarıyla önemli bir turizm merkezidir. Nüfus (1988 tah.) 189.069.

Devamını Oku »

Olomouc

Olomouc, Almanca o lm ü t z , Çekoslovakya’nın Kuzey Moravya ilinde (kraj) kent. Verimli bir tarım bölgesi olan Hanâ’nın kuzey ucunda, Morava Irmağının Bystrice ile birleştiği noktada yer alır. Bir Roma kalesi olarak kurulduğu sanılan kent, 9. yüzyıla doğru ülkenin en önemlisavunma mevkilerinden biri durumuna geldi. 1063’te piskoposluk, 1777’de de başpiskoposluk yapıldı. 1478’deki Olomouc Banşı’yla Moravya’nın öteki kesimleriyle birlikte ...

Devamını Oku »

Olof

Olof, lakabı v e r g îc İ k r a l o l o f , Eski İsveççe o lof sk ö t k o n u n g (ö. 1022, İsveç), 990- 1022 arasında İsveç kralı. Halkına Hıristiyanlığı benimsetme çabaları pagan kabile reisleri tarafından engellenmiştir. Kral Erik’in (Muzaffer) oğluydu. Norveç’ in güçlenmesini engellemek amacıyla, Norveç’e karşı savaşan Danimarka ...

Devamını Oku »

Olney, Richard

Olney, Richard (d. 15 Eylül 1835, Oxford, Massachusetts – ö. 8 Nisan 1917, Boston, ABD), ABD dışişleri bakanı (1895-97). Massachusetts Yasama Meclisi’nde bir dönem (1873-74) görev yaptı. Başkan Grover Cleveland tarafından 1893’te ABD başsavcılığına atandı. Demiryolu işçilerinin Pullman Grevi(*) (1894) sırasında federal savcılara grevcilerin şiddete başvurmalarını önlemek için mahkeme kararı alma talimatınıvererek “mahkeme kararıyla yönetim” uygulamasını başlattı. Dışişleri bakanlığına atanmasından ...

Devamını Oku »

Olmütz Anlaşması

Olmütz Anlaşması, Prusya ile Avusturya arasında Olmütz’de (bugün Olomouc, Çekoslovakya) imzalanan anlaşma (29 Kasım 1850). Prusya’nın Avusturya öncülüğündeki Alman Konfederasyonu’nun kuruluşunu onaylaması, ayrıca Danimarka’yla anlaşmazlık konusu olan Schleswig ve Holstein düklükleri üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesi sonucunu doğurmuştur. 1850 sonbaharında Hessen elektörü ayaklanan uyruklarını bastırmak için yardım isteyince, bölgeye gönderilen Avusturya ve Prusya birlikleri karşı karşıya geldi. Rus çarı Avusturya’nın yanında ...

Devamını Oku »

Olmsted, Frederick Law

Olmsted, Frederick Law (d. 26 Nisan 1822, Hartford, Connecticut – ö. 28 Ağustos 1903, Brookline, Massachusetts, ABD), çalışmalarında insan ve çevre kaygısını ön planda tutmuş ABD’li peyzaj mimarı. On dört yaşındayken geçirdiği bir zehirlenme gözlerinin bozulmasına yol açtı. Eğitimini bu nedenle tamamlayamayan Olmsted bir süre topografya mühendislerinin yanında yardımcı olarak çalıştı. Bu ona, ileriki meslek yaşamı için gerekli olacak temel ...

Devamını Oku »

Olmi, Ermanno

Olmi, Ermanno (d. 24 Temmuz 1931, Bergamo, İtalya), gerçekçilikten masalsı bir anlatıma yönelen yapıtlarıyla uluslararası ödüller kazanmış İtalyan sinema yönetmeni. Kente göçerek fabrikalarda çalışan bir köylü ailesindendi. Babasının II. Dünya Savaşı’nda ölümü üzerine annesiyle birlikte Edison-Volta Elektrik Santralı’nda çalışmaya başladı. Bu kuruluşta tiyatro ve sinema etkinliklerine katıldı. 1952’de, tanıtıcı filmler çekmek üzere elektrik sanayisinin film yapım merkezine atandı. O yıldan ...

Devamını Oku »

Olmek kültürü

Ölmek kültürü, Kolomb öncesi dönemin ilk incelikli Orta Amerika kültürü. En önemli merkezleri bugünkü Meksika’da, Veracruz’un güney kesimiyle bitişiğindeki Tabasco eyaletindedir. Bunların başlıcaları La Venta, San Lorenzo ve Tres Zapotes’tir. Ölmek sanatına ilişkin ilk buluntular İÖ y. 1150’ye tarihlenir. Bu sanatın İÖ 1100- IÖ 800 arasında geliştiği ve üslup özelliklerinin Meksika Vadisinden (Tlatilco kültürü) El Savador Cumhuriyeti’ne (Chalchuapa kaya oymaları) ...

Devamını Oku »

Olmedo, José Joaquín

Olmedo, José Joaquín (d. 2 0 Mart 1780, Guayaquil – ö. 19 Şubat 1847, Guayaquil, Ekvador), Güney Amerika’nın bağımsızlık mücadelesini konu alan odlarıyla kuşağının romantik şairlerini ve yurtseverlerini etkilemiş Ekvadorlu şair ve devlet adamı. 1805’te Lima’daki San Marcos Ulusal Üniversitesi’nin hukuk bölümünü bitirdi. İspanya’nın Cádiz kentinde toplanan ve 1812 tarihli liberal anayasayı kabul eden devrimci parlamentoda (Cortes) Guayaquil’i temsil etti. ...

Devamını Oku »

Ollivier, Emile

Ollivier, Emile, o l iv i e r olarak da yazılır (d. 2 Temmuz 1825, Marsilya – ö. 20 Ağustos 1913, Saint-Gervais-les-Bains, Fransa), Fransız devlet adamı, yazar ve hatip. Adalet bakanı olarak görev yaptığı dönemde, III. Napoléon’un mutlakıyetçiliğini parlamenter yönetimle uzlaştırmaya çalışmıştır. Hukuk eğitimi gördü. 1848 Devrimi’nin başlamasından hemen sonra Bouches-du- Rhône ilinin (département) yöneticiliğine atandı. Louis-Napoléon’un Aralık 1848’de cumhurbaşkanı ...

Devamını Oku »