Yazar Arşivi: Pendik İmplant

WALTARİ

(Mika), fince yazan finlandıyalı yazar (Helsinki 1908 – ay y. 1979). Töre romanlarından (Suuri illusioni, 1928) polisiye romanlara varıncaya dek çok deği­ şik türlerde birçok yapıt veren üretken bir yazardı. Batı tarihindeki çalkantılı bir dö­ nemin belirleyici olayları üzerine kurulmuş tarihsel romanlarıyla (Sihuhe egyptilainen, 1945; Johannes angelos, 1952) uluslararası bir ün kazandı. Felsefi ve dinsel dü­ şünceleri, yeniden bulunan bir ...

Devamını Oku »

WALSİNGHAM

(Thomas), İngiliz tarih­ çi (öl. Norfolk’da 1422 doğr.) ve Saint Albans manastırında keşiş. 1272’den 1422′ ye kadar olan tarih kesitini içeren Historia anglicana’yı yazdı.

Devamını Oku »

WALSH

(Raoul), amerikalı film yönetmeni (Nevv York 1892 – Los Angeles 1980). Sinemaya önce stüdyo işçisi olarak baş­ ladı, sonra oyuncu (özellikle Bir ulusun do­ ğuşu’nda, 1915) olarak çalıştı. D. W. Griffıth’in asistanlığını yaptıktan sonra, yönetmenliğe başladı (ilk filmi 1915 tarihindedir). Değişik türlerde birçok film gerçekleştirdi, ama asıl başarı ve ününü vvesternlerle, macera ve savaş filmleriyle sağladı. En iyi filmleri arasında ...

Devamını Oku »

WALSER

(Martin), alman yazar (Wasserburg, VVürttemberg, 1927). Bir yandan Tübingen Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürürken, öte yandan gazetelerde yazmaya başladı Ve televizyonda yönetmenlik yaptı. Romanlarında (Ehen in Philippsburg, 1957; Halbzeit, 1960; Der Sturz, 1973 Ein fiiehendes Pferd, 1978; Das Schwanenhaus, 1980; Brandung, 1985; Die Verteidigung der Kindheit, 1991) ve oyunlarında (Eiche und Angora, 1962; Überlebensgross Herr Krott, 1963; Der schwarze Schvvan, 1964; Die ...

Devamını Oku »

WALSER

(Robert), almanca yazan isviç­ reli yazar (Biel 1878 – Herisau 1956). Melankoliye yatkın bir yapısı vardı, 1929’da akıl hastanesine kapatıldı ve 1933’te tüm edebi etkinliğine son verdi, “ilerde yusyuvarlak, harika bir sıfır olacağım” kehanetinde bulunmasına rağmen, ölümünden sonra İsviçre’nin en büyük yazarlarından biri olarak tanındı. Yaşamında, Berlin’de yazdığı üç romanla dikkati çekti: Geschvvister Tanner (1907), Der Gehûtfe (1908), Jakob von ...

Devamını Oku »

WALRAS

(Löon Marie Esprit), fransız iktisatçı (Evreux 1834 – Clarens, İsviçre, 1910) 1860’ta Lozan’da toplanan Uluslararası vergi kongresine katıldı, 1870’te aynı kentin üniversitesinde ekonomi politik kürsüsüne getirildi. Cournot’nun ve babası Auguste VValras’ın (1801-1866) çalışmalarına dayanarak, matematiksel iktisadı kurdu ve marjinal hesabın iktisada sokulmasına katkıda bulundu. Üniversitedeki kürsüsünde kendisine ardıl olan Pareto ile birlikte Lozan* okulunun Jsaşı olarak gö­ rüldü. Başlıca yapıtları: ...

Devamını Oku »

WALPOLE

(sir Hugh Seymour), İngiliz romancı (Auckland, Yeni-Zelanda, 1884 – Kesvvick, Cumberland, 1941). Okul çevresini (Mr. Perrin and Mr. Traill, 1911) ve aile sagalarında burjuva günlük yaşamını (The Herries Chronicie, 1930-1933) işledi, Ger­ çekçiliği (Sinclair Lewis’in büyük savunucusu oldu) fantastik ve gizemli bir esinle kaynaştırdı (The Cathedral, 1922).

Devamını Oku »

WALPOLE

(Horace), Orford kontu, İngiliz yazar (Londra 1717 – ay. y. 1797). Baş­bakan Robert VValpole’un oğlu, Eton’dan okul arkadaşı Thomas Gray’in dostu. Onunla birlikte Fransa’ya ve İtalya’ya seyahat etti (1739-1741), siyasal düş kırıklıklarına uğradıktan sonra (1768’de Parlamento’dan ayrıldı) kendini sanata ve edebiyata verdi. “Gotik” yenileşmenin ve İngiliz usulü bahçelerin öncülüğünü yaptı. Historic Doubts on the Life and Reing of king Richard ...

Devamını Oku »

WALPOLE

(Horace), 1. Walpole of W olterton baronu (Houghton, Norfolk, 1678 – Wickmere 1757). Robert VValpole’ un kardeşi. Avam kamarasinda whig partisi üyesiydi (1700-1756), Lahey büyükelçiliğinde ateşelik (1709) yaptı, sonra Hazine bakanı ve Hollanda’da tam yetkili İngiliz elçisi (1715) oldu ve orada Üçlü-İttifak çerçevesi içinde fransız-ingiliz ittifakı mü­ zakerelerini yürüttü (1716-17). İrlanda’da kral naibi sekreterliği (1720), Hazine bakanlığı (1721) yaptıktan sonra ...

Devamını Oku »

Wall Street Journal

(The), H. Dow ve E. D. Jones tarafından 1889’da New York’ ta kurulan günlük amerikan gazetesi. Borsanın mali etkinliklerini çok yakından takip eden gazete, 1929 bunalımından sonra, iş dünyasıyla ilgili tüm haberleri bünyesinde toplama kararı aldı. Ulusal çapta dağıtım ağına sahip bir yayın olan bu iktisadi ve mali gazete, uluslararası düzeyde geniş bir okuyucu kitlesi kazanmıştır.

Devamını Oku »

Wall Street

New York’ta (ABD) cadde, Manhattan’ın güney ucunda, Broodvvay ile East River arasında. Birçok gökdelen içerir. Bu cadde adını koloni döneminde Kızılderililer’e karşı dikilen duvardan alır. “ Wall Street” adlı, aslında, New York borsasını ve burada kurulmuş birçok mali merkezi belirtir.

Devamını Oku »

WALLSEE

Avusturya’da yerleşme, Tuna kıyısında, Linz’in yukarısında; 1 900 nüf. Hidroelektrik santralı.

Devamını Oku »

Wallops island

Amerikan uzay aracı fırlatma merkezi. ABD’nin doğu kıyısında, Virginia’da, Sonda füzeler ve Scout taşı­yıcı küçük füzeleri yardımıyla hafif bilimsel uydular fırlatmak için kullanılır.

Devamını Oku »

WALLONİE

Belçika’da roman lehçelerinin, özellikle de vvallon* lehçesinin konu­ şulduğu kesim. (LİĞge VVallonie’nin merkezidir.) —Flandre’a karşıt olarak, Belçika’ nın fransızca konuşulan bölümüne “Wallonie” adı verilir. B.’da ve G.’de siyasal bir sınırla çevrilen VVallonie, K.’de ve D.’da roman ve germen ağızlarının konuşulduğu bir çizgiyle sınırlıdır. Hiçbir doğal, siyasal ya da yönetimsel sınırla çakışmayan bu saymaca çizgi, Belçika’yı VisĞ yakınlarından (Liöge’in K. D.’sunda) ...

Devamını Oku »

WALLON LEHÇESİ

Roman Belçika’da ve Fransa’da Givet bölgesinde konu­ şulan oil dili lehçesi. VVallon dilinin özellikleri bir yandan onun arkaik karakterinden (latinceye yakın çizgilerini korur), öbür yandan da ona birçok sözcük veren germen dillerine (almanca, hollandaca) coğ­ rafi yakınlığından kaynaklanır. Öbür oil leh­ çelerinden daha sağlam bir yapısı vardır

Devamını Oku »

WALLON

(Henri), fransız ruhbilimci (Paris 1879 – ay. y. 1962). Hekim ve felsefe öğretmeni, daha sonra da edebiyat doktoru oldu, çocuk ruhbilimi konusunda uzmanlaştı ve Sorbonne’da, ardından Collöge de France da ders verdi. 1921’de bir tıp-pedagoji merkezi kurdu, mesleki yönlendirme ve pedagojiyle ilgilendi ve çocuk ruhbilimi laboratuvarını yönetti; Fransız yeni eğitim grubunun kurucusudur. VVallon savaştan önce anti-faşist aydınlar arasında önemli bir ...

Devamını Oku »

WALLMANN

(Margarethe ya da Margherita), avusturyalı kadın dansçı ve koregraf (Viyana 1904). Viyana Operası okulunda Yevgeniya Edvardova ve Olga Preobrajenska’yla, Dresden’de Mary VVİgman’ la çalıştı. Mesleğini Viyana, Milano ve Buenos Aires’te (Colön tiyatrosu) bir bale ustası olarak sürdürdükten sonra, bir kaza sonucu dansı bırakmak zorunda kaldı. Lirik tiyatronun en önemli sahneye koyucularından biri oldu; Viyana operası, Scala di Milano, Metropolitan Opera ...

Devamını Oku »

WALLİS-ET-FUTUNA

Denizaşırı fransız toprağı, Büyük Okyanus’ta, Fiji adalarının K.-D.’sunda; 255 km2; 12 400 nüf. (1992). Merkezi Mata-Utu. 13° ve 15° G. enlemleri arasında yer alan, iki adalar öbeği kapsar: G.-B.’da Futuna ve Alofi (1617’de hollandalı Schouten bunlara Horn adaları adını verdi); K.-D.’da, 1767′ de İngiliz denizci Wallis’in keşfettiği Wallis adaları ile bazaltlı UvĞa adası ve aynı mercan kayalığında yer alan 22 ...

Devamını Oku »

WALLİS

(John), İngiliz matematikçi (Ashford 1616 – Oxford 1703). iç savaş sırasında parlamenterlerin şifreli mektuplarını çözdüğü için Oxford’a matematik profesörü olarak atandı (1649) ve 1645’ten sonra Royal Society kurucular grubuna katıldı. Yapıtlarında aritmetiği ve cebri geometrik gösterimden kurtardı -bu da örneğin denklemlerin homojenliğinden vazgeçilmesini sağladı- ve o zamanlar kabul edilmeyen negatif, oran dışı sayı, sürekli kesir, limit gibi kavramları kabul etti ...

Devamını Oku »

WALLİN

(Johan Olof), i sveçli şair ve din adamı (Stora Tuna, Dalama, 1778 – Uppsala 1839). Uppsala başpiskoposu oldu (1837) içindeki mezmurların yüzden fazlası kendisine ait olan Livre des psaumes (fr. çev.) [1819] adlı yapıtında romantik bir görüş ve piyetizmin etkisinde, halkın ruhunu dile getirdi. Dindışı şiirleri (l’Ange de la mort [fr. çev.], 1834) ölüm korkusunun sabit fikir haline geldiği acı ...

Devamını Oku »