Yazar Arşivi: Pendik İmplant

Clotaire I,

c h l o t a r , ya da l o t h a r olarak da bilinir (d. y. 500 ? – ö. 561, Compiegne, Fransa), Frank egemenliğinin yayılmasında önemli rol oynayan, Merovenj kralı. 551’den başlayarak Soissons ve 558’den başlayarak bütün Frank Krallığı’nın hükümdan oldu. I. Clovis’in krallığı 511’de paylaşıldığında, bugün Fransa ve Belçika’nın kuzeyinde yer alan ve ...

Devamını Oku »

Clodomir

c h l o d o m e r olarak da yazılır (d. y. 496? – ö. 25 Haziran 524, Vezeronce, Vienne yakınları, Fransa), 511-524 arasında, Merovenj hanedanından Orleans kralı. Kral I. Clovis ile Clotilde’in oğluydu. Krallık 511’de dörde bölününce, payına Fransa’nın batı ve orta kesimleri düştü. Clovis’in oğullan içinde, Loire Irmağının her iki yakasında da toprakları olan, tek bir ...

Devamını Oku »

çadıruşağı

(Dorema ammoniacum), maydanozgiller (Apiaceae) familyasından bir bitki ve bu bitkiden elde edilen reçine. Anayurdu Orta ve Doğu İran’ın çöllük bölgeleridir. Zamk ve uçucu yağ içeren reçinesi uyana, cinsel isteği artıncı, balgam ve idrar söktürücü, aynca tütsü olarak kullanılır.

Devamını Oku »

Çad Australopithecusu

(1960’ta Y. Coppens tarafından, Çad’ın güneydoğusundaki Koro Toro’da, kumtaşı içinde bulunan aynı bireye ait alın kemiği ve yüzün bir bölümü. Soyu tükenmiş bir filin dişleriyle birlikte ortaya çıkartılan buluntulann geç Alt ya da erken Örta Pleyistosen Bölümden (y. 500- 200 bin yıl önce) kaldığı sanılmaktadır. Alın kemiği dik ve kafatası hacmi büyüktür. Yüzü iri, elmacık kemikleri belirgin, çene kemikleri öne ...

Devamını Oku »

Cumhuriyetçi Halk Hareketi,

Fransızca MOUVEMENT RfiPUB LICAIN POPULAIRE (MRP), büyük ölçüde Avrupa Hıristiyan Demokrat geleneğine paralel politikalar izleyen sosyal reformcu Fransız partisi. II. Dünya Savaşı’nda, Alman işgalinin hemen ardından, 26 Kasım 1944’te kuruldu. 1940’larda yapılan bütün seçimlerde genellikle yüzde 25 dolayında oy aldı ve Dördüncü Cumhuriyet’in ilk hükümetlerinde söz sahibi oldu. Bir merkez partisi olduğundan, Soğuk Savaş dönemindeki siyasal kutuplaşma sırasında hem sağ, ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanlığı Kupası,

futbolda, Türkiye Ligi ve Federasyon Kupası (eskiden Türkiye Kupası) şampiyonları arasındaki karşılaşmanın galibine verilen kupa. İlk kez 1965-66 futbol sezonunda konmuştur. Resmî futbol mevsiminin son karşılaşması olan bu kupada tek karşılaşma yapılır. Hem Ligi, hem de kupayı aynı takımın kazanması durumunda Cumhurbaşkanlığı Kupası için lig şampiyonu ile lig İkincisi karşılaşırlar. Arka arkaya 3 kez kazanan takım, kupayı müzesine götürür. Bugüne ...

Devamını Oku »

Çile Dağı,

İç Anadolu Bölgesi’nde, PolatlI’nın kuzeyinde dağ. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır. Yüksekliği 1.440 m’ dir. Haydarpaşa-Ankara Demiryolu dağın güney, güneydoğu ve doğu eteklerini izler. Çile Dağının batı yamaçlarından inen sular Sakarya’ya, kuzey yamaçlarından inen sular da Sakarya’nın kolu olan Ankara Çayına boşalır.

Devamını Oku »

çiklet

chicle ve benzeri esnek maddelerden yapılan ve tatlandınlarak çiğnenen bir tür sakız. Akdeniz halkları arasında diş temizlemek ve nefes açmak amacıyla sakız ağacının reçinesini çiğnemek eski çağlardan gelen bir alışkanlıktır. New England kolonicileri güzel kokulu ladin reçinesini çiğnemeyi Yerlilerden öğrendiler. Benzer biçimde, Yucatan Yanmadasmda oturanlar da yüzyıllarca bölgenin yağmur ormanlannda yetişen bir ağacın (Achras zapota), chicle adı verilen sütümsü özsuyunu ...

Devamını Oku »

ÇARDAK KAPLICASI

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yakınlannda kaplıca. Sivrihisar-Polatlı yolundan Günyüzü’ne aynlan stabilize yolun 14. km’sinde Ilıca köyü yakınlanndaki Çardaközü Deresi’nin yanındadır. Neojen (y. 26-2,5 milyon yıl önce) kalker ve volkanik kütleler arasında, kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu kınk hattı boyunca birkaç yerden sızıntı halinde çıkan sular daha sonra birleşir ve tek kaynak olarak yüzeye çıkar. Debisi 0,04 m3/sn’den biraz fazla, sıcaklığı ise 34°C’dir. Bir miktar ...

Devamını Oku »

çapraz kuzen,

dayı ya da hala çocuğu. Antropologlar, birinci dereceden kuzenleri teknik düzeyde ayrı ayrı sınıflandırırlar. Bir kişinin baba soyundan kuzenleri babayanlı, anne soyundan kuzenleri de anayanlı olarak nitelenir; teyze ya da amca çocuklan paralel, hala ya da dayı çocukları ise çapraz kuzenler sayılır. İngilizcedeki kuzen (cousin) sözcüğü, bu dört tür ilişkiyi de belirtir. Ama bazı diller paralel kuzenler ile çapraz kuzenleri ...

Devamını Oku »

çok taraflı suç

işlenebilmesi için birden fazla failin bulunması zorunlu olan suç. Zina, cürüm işlemek için örgüt kurma, hükümet biçimini değiştirmek için gizli örgüt oluşturma gibi çok failli eylemler bu suçlardandır. Çok taraflı suçlarda bunlann birincil nitelikteki faillerine, tek taraflı suçlardan farklı olarak, suç ortaklığı hükümleri uygulanmaz. Çünkü çok taraflı suçlarda gerek fiil, gerek fail birden çoktur. Oysa suç ortaklığında fiil tek, fail ...

Devamını Oku »

çoğulculuk,

toplumsal ve siyasal düşüncede bir toplum içindeki dinsel topluluklar, sendikalar, meslek kuruluşları ve etnik azınlıklar gibi farklı gruplara özerklik tanınması. Terim hem liberal Batı, hem komünist ülke ideolojilerinde önemli bir yer tutan ve bu tür gruplann varlığının yararlı olduğunu ileri süren öğreti için de kullanılır. İngiltere’de 20. yüzyıl başlarında bir araya gelen F. Maitland, S. G. Hobson, Harold Laski, R. ...

Devamını Oku »

Çok. Aynalı Teleskop,

İngilizce tam adı m u ltip le m i r r o r telescope (mmt), dünyanın en büyük astronomi teleskoplanndan biri. ABD’de Arizona eyaletinde, Tucson’un 60 km güneyinde yer alan Hopkins Dağının 2.600 m yüksekliğindeki doruğunda kurulmuştur. 15-25 m sınıfından optik teleskoplann ilk örneği olan Çok Aynalı Teleskop, 180 cm çapında altı teleskopun topladığı ışığı tek bir görüntüye dönüştürür. Bu ...

Devamını Oku »

çapraz kuzen

dayı ya da hala çocuğu. Antropologlar, birinci dereceden kuzenleri teknik düzeyde ayrı ayrı sınıflandırırlar. Bir kişinin baba soyundan kuzenleri babayanlı, anne soyundan kuzenleri de anayanlı olarak nitelenir; teyze ya da amca çocuklan paralel, hala ya da dayı çocukları ise çapraz kuzenler sayılır. İngilizcedeki kuzen (cousin) sözcüğü, bu dört tür ilişkiyi de belirtir. Ama bazı diller paralel kuzenler ile çapraz kuzenleri ...

Devamını Oku »

ÇAĞRI

Konya’da Ekim 1957’de Feyzi Halıcı tarafından yayımlanmaya başlayan aylık düşünce, sanat ve folklor dergisi. Başlangıçta, başta Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ali Püsküllüoğlu, Sami N. Özerdim olmak üzere, çeşitli yazarların ürünlerine yer verdi. Sonraları sayfalarını daha çok geleneksel değer ve ölçülere bağlı şair ve yazarların şiir, öykü, sanat ve edebiyat yazılan ile folklor incelemelerine ayırdı. Feyzi Halıcı, Cahit öztelli, Mehmet Kaplan, Mehmet ...

Devamını Oku »

Çağlayan,

çaGliyan olarak da yazılır, belirli bir yükseklikten kayaların ya da kocataşlann üzerine düşen akarsuların oluşturduğu çavlan türü. Aynca bak. çavlan.

Devamını Oku »

Çağatay Hanlığı,

Cengiz’in oğlu Çağatay’ m (hd 1227-41) Çağatay ülkesi olarak da anılan Batı ve Doğu Türkistan ile Maveraünnehir topraklarında kurduğu Moğol devleti (1227-1370). Cengiz’in sağlığında, Moğol İmparatorluu’nda önemli bir gücü olan Çağatay, bu onumunu kardeşi Ögedey’in büyük kağan seçilmesinden sonra aa sürdürdü. Ölümünden sonra Almalık’ı merkez edinen oğulları, kendi aralarında mücadele etmelerine karşın, büyük kağan Mengü’ye (Möngke) karşı gizli bir ittifak ...

Devamını Oku »

Çağatay, Saadet

(d. 28 Temmuz 1907, Kazan), Türk lehçeleri üzerine araştırmalanyla tanınan Türk dilcisi. Kazan Türklerinin ünlü siyaset adamlarından Ayaz İshaki’nin kızıdır. 1922’de Finlandiya’ya, oradan da Almanya’ya gitti. Berlin Üniversitesi’nde Türkoloji öğrenimi gördü ve doktora yaptı (1932). II. Dünya Savaşı’ mn çıkması üzerine Türkiye’ye gitti (1939). Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nde memur olarak çalıştı (1940-43). 1943’te aynı fakültede doçent ve 1953’te ...

Devamını Oku »

çökeltmeyle sertleştirme,

metal alaşımların bileşenlerinden birinin çökeltilmesiyle sertleştirilmesi işlemi. Metal alaşımlarda görülen yaşlanma(*) olayının hızlandırılarak bir işlem halinde uygulanması nedeniyle, kimi zaman yapay yaşlandırma olarak da adlandırılır. Aşın doymuş katı çözeltiler oluşturabilen alaşımlarda yararlanılan bu yöntemlerde, çökeltilecek bileşenin alaşım içinde yüksek sıcaklıktaki çözünürlüğünün düşük sıcakhktakinden yüksek olması gerekir. Çökeltmeyle sertleştirme işleminde alaşım önce ısıtılarak tek faz haline getirilir ve çözünebilir tüm çökelti ...

Devamını Oku »

Çoybalsan,

b a y a n t ü m e n olarak da bilinir, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nin doğu kesiminde, Dornod (Doğu) ilinin (aymag) yönetim merkezi kent. Kerulen Irmağı üzerinde yer alır. Bir manastır merkezi olarak kuruldu ve zamanla Sibirya-Çin yolu üzerinde bir ticaret merkezi durumuna geldi. Adı, 1921’deki devrimin komünist kahramanlarından Khorloghiyin Çoybalsan onuruna verildi. 1939’da Trans-Sibirya Demiryolu’ nun bir kolunun ...

Devamını Oku »