Yazar Arşivi: Pendik İmplant

Amtrak,

resmî adı n a t i o n a l r a i l r o a d p a s s e n g e r Co r p o r a t i o n , ABD’de şehirlerarası yolcu trenlerinin hemen hepsini işleten kuruluş. Federal hükümetçe desteklenen Amtrak, 1970’te Kongre tarafından kuruldu. Ertesi yıl, ülkedeki özel şirketlerin elinde ...

Devamını Oku »

Amsterdam Üniversitesi,

Amsterdam’da bulunan, devlet destekli karma yükseköğrenim kurumu. 1632’de akademi olarak kuruldu ve 1877’de üniversite oldu. İlahiyat, hukuk, tıp, matematik ve doğa bilimleri, güzel sanatlar, ekonomi ve sosyal bilimler fakültelerinde 20 bini aşkın öğrencisi vardır.

Devamını Oku »

Amsterdam,

ABD’de New York’un doğusunda, Montgomery ilinde kent. Mohawk Irmağı üstünde, Schenectady’nin 26 km kuzeybatısmdadır. 1783’te Albert Veeder tarafından kurulan kent, 1804’te Hollanda’ daki Amsterdam kentinin adını alıncaya değin “Veedersburg” olarak bilinirdi. Mohawk Irmağı üstünde kurulmuş olması, 1825’te Erie Kanalının tamamlanması (sonradan New York Eyaleti Mavna Kanalı olarak geliştirilmiştir) ve 1836’da demiryolunun kente ulaşması Amsterdam’m gelişimini hızlandırdı. 1838’de Mohawk’m kolu olan ...

Devamını Oku »

Amrouche, Marguerite Taos,

asıl adı MARIE-LOUISE AMROUCHE, MARY LOUISE TÀOS olarak da bilinir (d. 4 Mart 1913, Tunus – ö. 2 Nisan 1976, Saint-Michel-1’Observatoire, Fransa)x Kabiliyeli şarkıcı ve yazar. Fatma Aith Mansur Amroüche’un tek kızıydı. Altı erkek çocuğun bulunduğu bir ailede bÿyüdü. Din değiştirip Katolikliği kabul eden ailesinin, baskılardan kurtulmak için Tunus’a göç etmesinden sonra dünyaya geldi. Sürgünde olmalarına karşın, Marguerite ve ağabeyi ...

Devamını Oku »

Amrouche, Jean

(d. 1906, Ighil Ali, Cezayir – ö. 16 Nisan 1962, Paris), Fransızca yazan ilk kuşak Kuzey Afrikalı yazarların en ünlü şairi. Kabiliye Dağlannda yaşayan az sayıdaki Katolik aileden birinin oğluydu. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Tunus’a göç etti. Eğitimini Tunus ve Paris’te tamamladı. Amrouche’un gençlik ürünlerinden Cèndres (1934; Küller) ve Étoile secrète (1937; Gizli Yıldız) Cezayir şiirinde Fransızca yazılmış yapıtların en ...

Devamını Oku »

Anadolu Ajansı

( a a ya da aa), Türkiye’ nin yan resmî haber ajansı. Kurtuluş Savaşı’na ilişkin haberlerin halka duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920’de Mustafa Kemal’in emriyle kuruldu. 7 Haziran 1920’de bir yasa ile Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi oluşturulunca, AA bu kuruluşa bağlandı. Çok dar bir kadro ile çalışmaya başlayan ajans, 1 Mart 1925’te, yüzde 49* hissesi devlete ait bir anonim ...

Devamını Oku »

Anadır Körfezi,

anadir koyu da denir, Rusça anadirskİ ZALiv, Rusya Federasyonu’ nun doğusunda körfez. Bering Denizinin kuzeybatı bölümündedir. Girişi yaklaşık 400 km genişliğindedir. 320 km kadar içeriye girerek Ktesta Koyu ve Anadır ^Irmağının ağzına ulaşır. On ay süreyle, yüzen buzlarla kaplı olan kör fek, yalnız ağustos ve eylül aylarında ulaşıma açılır. Anadır Irmağının ağzındaki Anadır limanından Çukçi Yarımadasına gemi seferleri düzenlenir

Devamını Oku »

Anaconda Company,

ABD’nin en büyük madencilik şirketlerinden biri. Bakır, alüminyum, gümüş ve uranyum üretir, 1977’den bu yana Atlantic Richfield Company’ye bağlıdır. Yönetim merkezi Colorado eyaletindeki Denver’dedir. Marcus Daly adlı Irlandalı bir göçmen ile yayımcı William Randolph Hearst’ün babası George Hearst 1882’de Montanalda Anaconda’mn ilk bakır madenini açtılar ve ilk bakır ergitme tesisini kurdular. Dünyanın en büyük bakır üreticisi _ durumuna gelen şirketi ...

Devamını Oku »

Anacletus (II),

asıl adı p ie t r o p ie r l e o n i (d. Roma – ö. 25 Ocak 1138, Roma), 1130-38 arasında karşı-papa. Papa II. Innocentius’a karşı papalık üzerinde hak iddia etmiş, bu iddiası bazı araştırmacılarca günümüze değin savunulmuştur. Paris’te öğrenim gördükten sonra Cluny’ de keşiş oldu ve 1116’da Papa II. Paschalis tarafından Roma’da kardinal yapıldı. 1118’de, ...

Devamını Oku »

Anacletus

(a z î z ), c l e t u s ya da a n e n c l e t u s olarak da bilinir (ü. 1. yy; yortu günü 26 Nisan), Aziz Petrus’tan sonra gelen ikinci papa (76-88 ya da 79-91). Aziz Epiphanius ve Papaz Tyrannius Rufinus’a göre, Aziz Petrus’un sağlığında, Aziz Petrus’un ardılı Aziz Linus’la birlikte Katolik ...

Devamını Oku »

ana tanrıça

yaratıcılığı, bereketi, cinsel birlikteliği, doğumu, çocuk büyütmeyi ve gelişme döngüsünü temsil eden analık simgesi ya .da tanrıça. Bu terim, Paleçlitik Çağ Venüs heykelciklerinden Meryem Ana’ya kadar birbirinden çok- farklı figürler için kullanılmıştır. Analık, evrensel insan gerçeklerinden biri olduğu için, tannlarım betimlerken analık simgesi kullanmamış kültür yoktur. Ana figürleri çok çeşitlidir. Ama, ana» tanrıçalan anlamlarına, simgeledikleri şeylere ve işlevlerine göre sınıflandıran ...

Devamını Oku »

Amerika Birleşik Öevletleri Güney eyaletleri,

g ü n e y olarak da bilinir, kesin bir sınırlama olmamakla birlikte, Mason ve Dixon Hattı’mn, Ohio Irmağının ve 36° 30′ enleminin güneyinde kalan bölge. Federal Hüjcümet’in belirlediğine göre Alabama, Arkansas, Delaware, District of Columbia (D.C.), Florida, Georgia, Kentucky., Louisiana, Maryland, Mississippi, Kuzey Carolina, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee, Te^cas, Virginia ve Batı Virginia eyaletlerini içine alır. Giiney’,i tarijısel olarak ...

Devamını Oku »

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri

(The United States Marine Corps- USMC), ABD Deniz Kuvvetleri Dairesi içinde yer alan ayrı bir askeri hizmet birimi. İleri üsleri ele geçirip savunacak deniz erlerini yetiştirmek ve deniz seferlerine bağlı kara ve hava harekâtlarını yürütmekle görevlidir. Deniz Kuvvetleri’nin belirli gemilerine hizmet birlikleri vermekten başka Deniz Kuvvetleri’nin kıyı tesisleri ile dış ülkelerdeki ABD diplomatik temsilciliklerinin güvenliğini de sağlar. ABD başkanınm vereceği ...

Devamını Oku »

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri

(The United States Navy-USN)’, ABD askeri örgütlenmesinin başlıca kollarından biri. Ülkenin denizlerde savunulması ve öteki askeri hizmetlerin desteklenmesiyle görevlidir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, Kıta Ordusu’na destek ve donanım sağlamak amacıyla İkinci Kıta Kongresi tarafından 13 Ekim 1775’te kurulan Kıta Donanması 1784’te kaldırılmıştı. Fransız’ve Berberi korsanların ticaret gemilerine sürekli olarak saldırmaları üzerine; ABD Kongresi 30 Nisan 1798’de Deniz Kuvvetleri Bakanlığı’m oluşturdu. ...

Devamını Oku »

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Gözlemevi

(United States Naval Observatory- USNO), Washington D.C.’de ABD Ulusal Standartlar Bürosu (NBS) ile birlikte ABD standart saatinden sorumlu resmi kuruluş.Çalışmaya başladığından beri gözlemevinin temel görevi, saat belirlemek ve denizciliğe yönelik olarak gökcisimlerinin konumlarına ilişkin ölçümler yapmak olmuştur. İlk küçük gözlemevi binası 1833’te Capitol’ün yakınında yapıldı. Önceleri, gözlemevinin tepesindeki bir direk üzerinde kayan topla zaman halka bildirilirdi (1844). 1904’te ise Deniz ...

Devamını Oku »

Amerika Birleşik Devletleri Askeri Temyiz Mahkemesi

ABD Kongresi’nin, Anayasa’nm 1. maddesi uyarınca kurduğu özel mahkemelerden biri. Askeri Temyiz Mahkemesi özünde askeri personel ile ilgili yüksek mahkemedir; askeri mahkemelerce hükme bağlanmış davalarla ilgili olarak önüne gelen temyiz başvurularına bakar. Askeri Temyiz Mahkemesi, devlet başkanınca 15 yıllık görev süresi için atanan ve Senato’ca onanan üç sivil yargıçtan oluşur. 20. yüzyılın sonlarına doğru ABD Yüksek Mahkemesi daha önceleri askeri ...

Devamını Oku »

altın şartı,

sözleşmeye konan, bir borcun altınla ya da altın değeri üzerinaen. ödeneceğine ilişkin kdşül. -Sözleşmeye böyle bit koşulun konması, para değerinin düşmesine karşı alacaklının çıkarlarını koruma amacına yöneliktir. Bu gibi koşullara, özellikle para değerinin dalgalanmalar gösterdiği ülkelerde yapılan uzun vadeli para borçlarına ilişkin (öriı. kira, hasılat kirası, yaşam sigortası, uluslararası botçlanma sözleşmeleri gibi) sözleşmelerde rastlanır. ABD’dç altın ş>artı 1933’te hükümsüz sayılarak, ...

Devamını Oku »

altın standartı

standart para,giriminin, belirli bir ağırlıkta altın olarak’.kabul edildiği ya da para değerinin belli, ağırlıkta âİtınuı değerine dpnk tutulduğu para sistemi- Ütk’e içinde altın standardının benimsenmesi, uluslararaşı düzeyde de altın standardının uygulanması sonucunu getirir. Altın standardında ya altın sikkeler yasal para olarak dolaşıma girer ya da kâğıt para, istendiğinde şabit bir fiyatfa altına çevrilebilir. Hiçbir ülkecje altın standardı uygulanmasa da uluslararası ...

Devamını Oku »

altm sayı,

bir güneş ya da/takvim yılının, 19 yıllık feir Meton çevrimi(*) içindeki yeri; bu tarihten, sonra, Ay’ın evreleri güneş yılıyla aym zamana rastlar. Paskalya tarihini saptamaya yarayan altın sayılar dizisi, yeni Ay’ın 1 Ocak’ta göründüğü her yılın (örn. 1976) ilk günü başlar,

Devamını Oku »

Altın Mahmuzlar Savaşı,

c o u r t r a i s a v a ş i ya da k o r t r i j k s a v a ş i ölarak da bilinir, Flandre’da Kortrijk yakınlarında lonca üyesi zanaatçılardan, özellikle de dokumacılardan oluşan eğitimsiz bir Flaman piyade milis gücünün, Fransız askerleriyle soylu Flamanlardan kurulu bir süvari birliğini yenerek bölgede Fransız ...

Devamını Oku »