Aulard, François-Alphonse

Aulard, François-Alphonse (d. 19 Temmuz
1849, Montbron – ö. 23 Ekim 1928,
Paris, Fransa), Fransız Devrimi’ni inceleyen
önde gelen tarihçilerden biri. Tarihsel eleştiri
kurallannı devrim dönemine uygulayarak,
Fransız Devrimi’ni saran pek çok
efsaneye son vermiştir.
Doktora derecesini 1877’de aldı. 1884’e
değin taşradaki çeşitli üniversitelerde Fransız
edebiyatı dersleri verdi. 1879’da Fransız
Devrimi üzerine çalışmaya başladı. Yayımlanan
ilk çalışmalan, parlan* sntodaki söylevlerle
ilgiliydi: Les Orateurs de l’Assemblee
constituante (1882, 2 cilt; Kurucu Meclis’in
Hatipleri) ile Les Orateurs de la
Legislative et de la Convention (1885; Yasama
Meclisi ile Konvansiyon’un Hatipleri).
1887’de, Paris Üniversitesi’nde açılan
Fransız Devrimi Tarihi kürsüsüne atanan
Aulard, devrim dönemini bilimsel yöntemlerle
belgelemekte uzmanlaştı. Yayımladığı
pek çok kapsamlı derleme arasmda, Recueil
des actes du comite de salut public (1889-
1904, 16 cilt; Kamu Selameti Komitesi
Kararlan), La Societe des Jacobirıs (1889-
97, 6 cilt; Jakobenler Demeği) ve Paris
pendant la reaction thermidorienne et sous le
directoire (1898-1902, 5 cilt; Termidor
Ayaklanması ve Direktuvar Sırasında Paris)
sayılabilir. Devrime katılanlarca kaleme
alınmış amlann çeşitli basımlan ile La
Revolution française adlı önemli dergi de
onun yönteminde yayımlandı.
Aulard, daha kapsamlı çalışmalar da gerçekleştirdi.
Histoire politique de la Revolution
française, origines et developpement, de
la democratie et de la republique (1789-1804,
4 cilt; Fransa İnkılâbının Siyasi Tarihi,
1944-1945, 3 cilt) adh çalışması, kamuoyunda
geçerli olan görüşlerin çözümlenmesi,
parti örgütlenmesinin tanımlanması ve devlet
mekanizmasının açıklanması açısından
özellikle değerlidir. Taine, historien de la
Revolution française (1901; Taine, Fransız
Devrimi Tarihçisi) ise Taine’in yapıtlannın
bir eleştirisidir.
Dreyfus olayı sırasında İnsan Haklan Birliği’nin
kurucusu ve başkanı olan Aulard,
bağımsız demokrat gazete Quotidien’in de
kurucuları arasında yer aldı. Aynca Fransız
Devrimi Tarihi Derneği’nin başkanhğında
bulundu (1904). Milletler Cemiyeti’nin
1927’de Berlin’de yapılan uluslararası kongresine
başkanlık etti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)