Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Athanasios

Athanasios ( a y n a r o z l u a z i z ) , T r a b z o n lu
a t h a n a s İo s olarak da bilinir (d. y. 920,
Trabzon, Anadolu – ö. y. 1000, Aynaroz
Dağı, Yunanistan; yortu günü 2 Mayıs),
Bizanslı keşiş. İnzivaya çekilen keşiş ve
rahiplerin geleneksel yurdu olan Aynaroz
Dağının kutsal kesiminde toplu yaşama
dayalı manastır sistemini kurmuştur.
Asıl adı Abraham’dı. Konstantinopolis’teki
(İstanbul) yapmacık, kent alışkanlıklanna
ayak uydurmuş manastır yaşamını bırakarak
Aynaroz Dağına çekilince Athanasios
adını aldı. Burada, daha sonra II. Nikephoros
adıyla tahta çıkacak olan komutan
Nikephoros Phokas’a ruhani rehberlik etti.
963’te, imparatorun da desteğiyle, Aynaroz
Dağında dağınık biçimde yaşayan münzevi
keşişleri Büyük Laura’da (Yunanca
laura, “manastır”) bir araya getirdi. Bu
manastırda toplu halde yaşayan keşişler için
bir Typikon (Doğu Kilisesi ayin ve törenlerinde
uyulması gereken kurallan ve dua
adlannı içeren kitap) yürürlüğe koydu. Bu
kitap 4. yüzyılda yaşamış manastır kurucusu
Kayserili Basileios ile 9. yüzyıl reformculanndan
Stoudionlu Theodoros’un düzenlediği
benzer kurallara dayanıyordu.
Çeşitli dinsel ve siyasal gruplar, manastır
yaşamındaki bu yeniliklere karşı çıktı ve
969’da Nikephoros’un ölümünden sonra
Athanasios’u Kıbns’a kaçmak zorunda bıraktı.
Ama o, rüyasında aldığını öne sürdüğü
bir buyruğa uyarak Aynaroz’a döndü.
Nikephoros’un ardılı I. Ioannes Tzimiskes,
Athanasios’un Aynaroz’a dönüşünü resmen
onayladı ve ona mali yardımda bulundu.
Tzimiskes, 971-972’de de Aynaroz’a ilk
beratı vererek anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu.
Athanasios, manastır olarak kutsamak
üzere olduğu bir binanın çökmesi
sonucunda öldü. Yapıtlan arasında, Rum
ve Süryani manastır sistemlerinden alınmış
öğeleri bir araya getiren ek kural kitabı
(.Hypotyposis), manastır içinde yetki aktanım
ile ilgili koşullan içeren aynntılı bir
açıklama (Diatyposis) ve özellikle Paskalya
mevsimi için düzenlenmiş ayin rehberi sayılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.