Athanasios, Aziz
Athanasios, Aziz

Athanasios, Aziz

Athanasios, Aziz

İskenderiye patriği ve IV. yy’daki ariusçuluk bunalımı sırasında hiristiyan inancının savunucusu (İskenderiye 295’e d. – ay. y. 373). Felsefe ve dinbilim öğrenimi görüp, İskenderiye’de diyakosluğa atanan Aziz Athanios, patrik Aleksandros’un sekreterliğine getirildi. İsa’nın tanrısal niteliğini kabul etmeyen ariusçuları kınamak için 325’te toplanan İznik Konsili’nde, bir dinbilim uzmanı olarak, İsa’nın hem Tanrı, hem de insan niteliği taşıdığını savundu. 328’te Aleksandros’un yerine patrikliğe getirilip, 45 yıl bu görevde kaldı; ama, bu sürenin 17 yılını, ariusçu topluluğun entrikaları yüzünden sık sık sürgüne gönderilerek geçirdi. Athanasios, İznik Konsili’nin kararını savunan yazılarında, ariusçu karşıtlarının görüşlerine şiddetle karşı çıkmıştır. Büyük bölümü 336-359 arasında yazılmış bu yazılar Apologetikos kata areianorida (Ariusçulara Karşı Üç Söylev, 358’e d.) toplanmıştır. O Bios Kaie Politeia tu Osiu Patros Emon Antoniu (Aziz Antonios’un Yaşamı, 356) adlı yapıtıysa erken manastır sistemi için önemli bir kaynaktır.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*