Ate

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ate, Yunan mitolojisinde, hem tannlan,
hem de insanlan cüretkâr ve yıkıcı eylemlere
yönelten dişi varlık. Zeus’u düşüncesizce
bir and içmeye yönelterek, Herakles’in,
Mykenai yöneticisi Eurystheus’un boyunduruğuna
girmesine yol açar. Bunun üzerine
Zeus, Ate’yi Olympos’tan atar; o günden
sonra Ate, yeryüzünde kışkırtıcı bir iblis ve
şeytan gibi yaşar. Zeus’un yaşlı ve kötürüm
kızlan Litai (Yalvanlar), Ate’yi izleyerek,
yol açtığı zararlan onanrlar. Elizabeth dönemi
yazarlanndan bazılan (örn. Edmund
Spencer), Ate’den bir çeşit iblis olarak söz
eder.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.