ATAŞE

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Alm. Attachc Attache, Fr.Attache, İng. Attache. Bir devletin başka bir devlette temsilcisi olan elçiliklerine müşâvir olarak tâyin ettiği görevli memur. Görevlendirme durumlarına göre, askerî ateşe, ticâret, basın ve kültür ataşesi gibi isim alırlar. Askerî ataşe: Elçiliğin askerî konulardaki müşâviridir. Silâhlı Kuvvetleri yabancı ülkelerde temsil etmek üzere kara, hava, deniz subaylarından seçilerek görevlendirilir. Bu şahıslar, savaş ânında müttefik ülkedeki harekâtı tâkib ederler. Barış ânında o devletlerle yapılacak andlaşmalar, silâh mübâdelesi ve diğer konularda müşâvirlik yaparlar. Ticâret ataşesi: Bulunduğu ülke ile kendi memleketi arasında ticârî münâsebetleri geliştiren, bu konuda anlaşmaların yapılabilmesi için gerekli çalışmalarda bulunan elçilik görevlisi. Basın ataşesi: Radyo ve televizyon, haber alma, basın, film konularında uzmanlaşan personelden teşkil edilen ve bu dalda müşâvirlik yapan elçilik görevlisi. Kültür ataşesi: Bulunduğu ülke ile kültürel bağlar kuran, bu hususta yeni çalışmalar yapan, kültür mübâdelesi için gerekli hazırlıklarda bulunan memur


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.