ATAKÖY

ATAKÖY, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 1955’te başlayarak kurulmuş bir semt. OsmanlIlar döneminde Baruthane Sahası diye adlandırılan bu arazi, barut yapımına en elverişli koşullara (nem, vb.) sahip olduğundan, savaş araç ve gereçleri yapan kuruluşlara ayrılmıştı. 1955’te Türkiye Emlâk Kredi Bankası, çağdaş yaşamın her türlü gereksinimini karşılayacak bir konut sitesi ve turistik sahil kompleksi kurmak amacıyla, Makine Kimya Endüstrisi Kuru-mu’ndan 3 769 481 m2’lik bir araziyi satın aldı.
Yapımı programlanan 1., 2., 3., 4. ve 5. (merkez) mahallelerden birincisinde 1962’ de 662 konut, İkincisinde 1964’te 852 konut, üçüncüsünde 1%6’da 738 konut, dördüncüsünde 1969’da 120, 1970’te 500 vc 1972’de
1 265 konut yapıldı. Beşinci mahallede yapılması programlanan 3 000 konutun 292’ si 1980’de tamamlandı. Geri kalanlar 1983’ te bitirilerek satışa çıkarıldı. İlkokul yeri olarak 6 116 m-’lik bir arsa Milli Eğitim Müdürlüğüne; yol, yeşil saha, otopark yeri olarak ilkin 207 955 m2’lik, sonra da 283 427 m2’lik arsalar * ilgili belediyeye be. delsiz olarak verildi. Aralarında 61 işyeri, bir gazino, bir süpermarket, ilk ve ortaöğretim kurumlan, cami, çocuk, bahçeleri, otopark yerleri gibi yapıların da bulundu-
ğu bu beş mahalleye eklenecek 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. mahallelerin planlaması sürmektedir.
Ataköy’de çevre belediyelerin de yararlanabileceği altyapı tesisleri kuruldu.
Ataköy arazisi içinde kalan ve 2 500 m uzunluğunda bir sahil şeridini kapsayan 421 170 m2lik alanda oyun yeri, park ve turistik kompleks vardır. Turistik kompleks, Uç gazino, bir açık hava sineması, sekiz otopark, olanakları geniş bir plaj ve üç yüzme havuzu içerir. (M)
ATAKÖY, Trabzon ilinde, Çaykara ilçesine bağlı yerleşim merkezi. Belediye.
1 478 nüf. (1980). [M]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.