ATABEGLER

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Selçuklu Devletinde şehzâdeleri eğitip yetiştiren ve zamanla devlet kuran yüksek rütbeli memurlar. “Atabeg” ünvânı ilk defâ Sel
çuklularda kullanıldı ise de daha önceki Türk-ls- lâm devletlerinde de bu vazifeyi gören memurlar vardı. OsmanlIlarda ise şehzâdeleri yetiştirmekle vazîfeli kimselere lala denirdi (Bkz. Lala). Türkler, neslin, devâmını sağlayan çocuğa çok önem verdikleri gibi, onun terbiyesi ve yetişmesi husûsunda da hassâsiyet gösterirlerdi. Devletin devâmmın teminâtı kabûl ettikleri şeh- zâdelere daha çok ehemmiyet verirlerdi. Bu düşünceler içinde olan Selçuklu hükümdârları, oğullarına, dînî, millî, mânevî ilimlerin yanında; idâ- rî, mâlî, askerî ve siyâsî işleri öğretmek için ümerâdan birini atabeg (atabey) ünvânıyla muallim tâyin ederler ve istikbâlin hükümdârlarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırlardı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.