Asya Yayın Birliği

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Asya Yayın Birliği (Asia-Pasific Broadcasting
Union – ABU), Asya ve Pasifik
ülkeleri radyo ve televizyon kuruluşlannm
çeşitli haber-program ve teknik alışverişi
amacıyla oluşturduklan meslek örgütü.
İlk kez 1958’de toplanan Asya Yayıncılar
Konferansı, Asya ve Pasifik ülkeleri yayın
örgütleri arasındaki işbirliğini ve alışverişi
geliştirmek amacıyla her yıl toplanma karan
aldı. 1962’de Kuala Lumpur’daki 4. konferans
bir tüzük hazırlayarak kendisini Asya
Yayın Birliği adıyla sürekli bir örgüt haline
getirdi. Başlangıçta Türkiye’nin de aralannda
bulunduğu 16 kurucu üyesi olan ABU’
nun, günümüzde 52 ülkede 65 üyesi vardır.
Bunların 25’i tam üye, 40’ı ise işbirliği ile
sınırlı ortak üye niteliğindedir. Birliğin başkanlığı
Tokyo’da, genel sekreterliği Sidney’dedir.
Naklen radyo ve televizyon yayını
yapabilecek, Eurovision benzeri “Asiavision”
daha tasanm aşamasındadır.
ABU üyesi bir çok ülkede yaygın radyolink
ağlannın eksikliği, çok çeşitli dillerin
konuşulması ve yayın örgütlerinin güçlü
olmaması nedeniyle ABU’nun çalışmalan
yeterli ve kapsamlı bir düzeye ulaşmamıştır.
Daha çok folklora ilişkin müzik programlannın
band alışverişi yapılmakta ve bazı
yanşmalar düzenlenmektedir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.