Aşvaghosha

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aşvaghosha, a s h v a g h o s a olarak da yazılır
(d. İS 80 ?, Ayodhya – ö. 150 ?, Peşaver,
Hindistan), filozof, Hindistan’ın Kalıdasa’
dan (5. yy) önceki en büyük şairi ve
Sanskrit tiyatro sanatının babası. Kavya
(bak. Kavya üslubu) olarak bilinen Sanskrit
şiir üslubunu yaygmlaştırmıştır.
Aşvaghosha bir Brahman olarak doğdu.
Yaşamı ile ilgili bilgiler kanşıktır. Âma
önce Budacıhğa karşı çıktığı, sonra ünlü bir
Budacı bilginle Veda (Hindu) dininin ve
ortayolun (Budacılık) meziyetleri konusunda
yaptığı ateşli bir tartışma sonunda Budacıhğın
değerini kabul edip o din adamının
müridi olduğu bilinmektedir.
Aşvaghosha, Gautama Budha’nm ilk vaazını
verdiği Varanaşi’deyken (Benares),
koyu bir Budacı olan Kuşan (Kushana)
imparatoru Kanishka kenti fethetti. Kentten
yüklü bir savaş tazminatı istedi, ama
Varanaşi yöneticisi bunun yerine simgesel
bir haraç olarak hem Budha’nın, hem de
Aşvaghosha’nm kullanmış olduğu söylenen
bir dilenci kâsesini verdi. Bunun ardından
Aşvaghosha, Kanishka’nın Peşaver’deki sarayında
tinsel danışmanlık görevine getirildi.
Parlak bir hatip olan Aşvaghosha, düzenlenmesine
katkıda bulunduğu dördüncü Budacı
din meclisinde Mahayana (Büyük Taşıyıcı)
Budacılık öğretisi konusunda uzun bir
konuşma yaptı. Ünü büyük ölçüde, Mahayana
Budacıhğınm karmaşık kavramlannı
açıklamadaki yeteneğine dayanır. Onun
olduğu söylenen yapıtlar arasmda Mahayana-
şrad-dhotpada-şastra (Mahayana’da
İnancın Uyanışı), nazım biçiminde yazılmış
Buddhaçarita (Budha’nın Yaşamı) ve Mahalankara
(Şeref Kitabı) vardır


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.