Asurnasirpal II

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Asurnasirpal II (ü. İÖ 9. yy), İÖ 883-859
arasında Asur kralı. Babası II. Tukulti
Ninurta’nın fethettiği bölgelerdeki Asur
egemenliğini sağlamlaştırarak, Yeni Asur
İmparatorluğu’nun kurulmasına öncülük etmiştir.
Kendi anlatımına göre çok parlak bir
Üstünde II. Asurnasirpal’ln portresi
bulunan kabartma, Nimrud; British Museum
British Museum
komutan ve yönetici olan Asurnasirpal,
belki de en çok, tutsaklannın uğradığı
zulmü acımasız bir açıksözlülükle anlatması
ile ünlüdür. Hükümdarlık döneminin aynntılan,
çok büyük ölçüde kendi yazdıklan ile
Kalah’da (bugün Nimrud, Irak) kurduğu
sarayın kalıntılannda bulunan nefis kabartmalardan
öğrenilmiştir.
Bu dönemde tutulan vakayinameler, krallık
döneminin ilk altı yılında düzenlenen
seferler konusunda aynntıh bilgi verir. Bunlara
göre Asurnasirpal, imparatorluğu bir
uçtan öbürüne kateder, ayaklanmalan bastınr,
eyaletleri baştan düzenler, her yeri
haraca bağlar, başkaldınlara bilinçli bir
acımasızlıkla karşılık verirdi. Hükümdarlığının
ilk yıllannda Arbela’da (bugün Erbil,
Irak) başkaldıran Niştun vahşinin derisini
halkın gözleri önünde yüzdürdü. İÖ 881-
880’de düzenlenen kısa süreli seferlerden
sonra doğuda bir daha sorunla karşılaşmadı.
Kuzeyde, Aramilerin Asur kenti Damdamusa
üzerinde kurduğu baskıyı, isyancı
kuvvetlerin toplandığı Kinabu’ya saldırarak
ve Nairi topraklannı yağmalayarak engelledi.
Sınır bölgesini denetim altına almak
üzere Tuşhan eyaletini kurdu ve burada,
daha önce babasının düşmanı olan Ammeba’ali’yi
vergiye bağladı. İÖ 879’da, Kaşiari
tepelerindeki kabileler ayaklanarak Amme-
ba’ali’yi öldürdüler. Bunun üzerine
Asurlular, çok çabuk ve acımasızca öç
aldılar. Asumasirç>al, önce Batı’daki güçlü
Bit-Adini Devleti’ne boyun eğdirerek Aramileri
denetim altına aldı, sonra da Kargamış
ve Asj Irmağı yoluyla, geçtiği her
yerden ve Fenike kentlerinden haraç toplayarak
hiçbir engelle karşılaşmaksızın Akdeniz’e
ulaştı.
Düzenlediği seferlerde ele geçirdiği tutsaklan,
I. Şulmanu-Aşered’in (hd İÖ 1274-45)
kurduğu ve o dönemde harabe halindeki
Kalah kentinin yeniden yapımında çalıştırdı.
Kalenin içindeki ana saray, Ninurta ve
Enlil tapınaklan, öbür tannlann yapılan ve
kent surlan İÖ 879’da tamamlanmıştı. Botanik
bahçeleri ve hayvanat bahçesi düzenlenmiş,
Büyük Zap Suyundan açılan bir
kanalla kente su sağlanmıştı. Kral, İÖ
879’da, Ninive’den buraya taşındı. Kentin
resmî açılışını kutlamak için düzenlenen, 10
‘ gün süren ve 69.574 kişinin katıldığı şölenin
anısına dikilen taş amt, 1951’de bu bölgede
bulunmuştur.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.