Aşure Günü

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aşure Günü, Arabi ayların ilki olan
muharremin 10. gününe verilen ad. Başta
Yahudiler olmak üzere bütün Sami kavimlerinde
Aşure Günü oruç tutmak geleneği
vardı. Hz. Muhammed de hicretin ilk
yılında bunu kabul etmiş, Müslümanların
Aşure Günü gün batınımdan ertesi gün
batımma değin oruç tutmalarını uygun görmüştür.
Hicretin 2. yılında ramazan orucu
farz kılınınca, aşure orucu o tarihten sonra
ancak isteyenin uyguladığı bir ibadet olarak
kalmıştır.
Bu günde aşure(*) adıyla özel bir tatlı
pişirilmesi gelenek olarak günümüze değin
gelmiştir. Aşure Günü’nün birçok eski
inançlarla birlikte Musevi ve Müslüman
inançlarının da katılmasıyla çok değişik
yorumlan ortaya çıkmıştır. O gün, Âdem
peygamberin tövbesinin kabul edildiği; Nuh
peygamberin gemisinin tufandan sonra Cudi
Dağına oturduğu; İbrahim peygamberin
atıldığı ateşten kurtulduğu; Yakub peygamberin
oğlu Yusuf’a kavuştuğu; Hz. Muhammed’in
doğduğu vb ileri sürülür.
Aşure Günü, Şiiler, özellikle de Anadolu
Alevi ve Bektaşileri arasmda daha değişik
boyutlar kazanmıştır. Hz. Muhammed’in
torunu ve Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’in
10 Muharrem (H.) 61’de (680) Kerbela’da
şehit edilmesiyle ilgili olarak düzenlenen
muharrem(*) ve taziye(*) törenleri de Aşure
Günü ile ilgili inançlara katılmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.