Asur

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Asur, Mezopotamya dininde, Asur kentinin
ve Asur ülkesinin tannsı. Önceleri
yalnız Asur kentinin koruyucu tanrısı sayılırken,
İÖ y. 1800’den sonra Sümer Tannsı
Enlil’le (Akad dilinde: Bel) özdeşleştirildiği
sanılır. IÖ 721-705 arasında hüküm süren
Asur kralı II. Şarrukin (Sargon) döneminde
de, Tanrı Asur’u, yaradılış efsanesindeki
An’m (Akad dilinde: Anu) babası Anşar’la
bir sayma eğilimi ortaya çıktı. Şarrukin’in
ardılı Sanherib (Sinahheriba) döneminde,
Asur Krallığı ile Babil arasında sürüp giden
siyasal çekişmenin de etkisiyle, eskiden
Tann Marduk’un sayılan her şeyi Asur’un
ürünü saymak ve Babil’in yeniyıl şölenini
onun adına düzenlemek yolunda bilinçli
adımlar atıldı. Dolayısıyla Asur’un, güçlü
ve savaşçı bir imparatorluk başkentine yakışır
bir tann olmak dışında hemen hiçbir
ayırt edici özelliği kalmadı. Asurlular, egemenliği
onun bağışladığına, askerlerini düşmandan
onun koruduğuna inanırlardı. Ona,
krallann seferlerine ilişkin aynntılı raporlar
bile sunulurdu. Tann Âsur’un, Asur Devleti’nin
çıkarlannı kişileştirmekten öte bir
işlev taşımadığı, kendine özgü kişilik özelliklerinin
çok zayıf olduğu söylenebilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.