Asla Vazgecmeyin

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Büyük bir arzuyla inandığınız bir şeyin ya da kaçırma
ya dayanamayacağınızı düşündüğünüz bir fırsatın kapısı
kapandığında, ondan hemen uzaklaşmayın. Geri çekilin,
durumu gözden geçirin ve kendinize şu anahtar soruyu
sorun: Kapı gerçekten kapandı mı?

Bir şeyin sona ermesini istemiyorsanız, milyonda bir
olduğunu düşünseniz bile şansınızı muhakkak değerlendi
rin. Kapıyı aralamaya çalışın ya da gerekirse ayağınızı araya
koyup kapıyı açık tutun.
Arzu Varsa, Çıkış Da Vardır Dünyaca ünlü hatip ve yazar Dorothy Sarnoff, dok
torlar ona bir daha şarkı söyleyemeyeceğini söyledikle
rinde, şarkıcılık kariyerini sürdürmek için gösterdiği o-
lağanüstü çabayı anlatır. Sarnoff, öyküsünde, okuldan
mezun olduktan sonra girdiği ilk işini kaybetme şans
sızlığına da değinir:
St. Louis Belediye Operası’nda yardımcı bayan
oyuncu olarak ilk işime başlamama on hafta kal
mıştı ki soğuk algınlığı geçirdim ve gırtlak iltihabına yakalandım. Kafasızlık ederek gırtlak iltihabının en
ağır döneminde provaları sürdürdüm ve sesimi yitirdim. St. Louis’e geldiğimde iyileşeceğimi umarak sessizce bekledim, ama yanılıyordum. Sesim hâlâ iyi
değildi, lâkin planlandığı gibi sahneye çıkmaktan başka çarem yoktu. Vincent Price ile oynadığını o-
yımda, salonu ağzına kadar dolduran izleyicilerin
önünde sahnede dikildim, ağzımı açtım ama hiçbir
şey çıkmadı. Hiçbir şey.
Böylece ilk işim gitmiş oldu. Derhal, ülkenin boğaz konusunda en uzman doktoruna gittim. “Bir daha
şarkı söyleyebileceğinizi sanmıyorum, ” dedi; “konuşa
caksınız, ama korkarım asla şarkı söyleyemeyeceksiniz. ”

Alt üst olmuştum. Bu, her şarkıcı için kariyer bitiren bir teşhistir. Doktor ses tellerimi ameliyat etmek istedi; ama, Metropolitan Operası’ndaki en be
ğendiğim sopranolardan biri böyle bir ameliyat ge
çirmiş ve sesi bir daba eskisi gibi olmamıştı. Ameli
yat dışında bir seçeneğim vardı: tümden sessiz kalmak ve zamana ses tellerimi iyileştirme fırsatı ver
mek. Ben de bunu yaptım. Dört buçuk ay boyunca tümüyle sessiz kaldım, tek bir söz bile söylemedim.
O sürenin sonunda on sözcük fısıldayabildim.
Bundan kısa süre sonra da on sözcük konuşabili
yordum. Böyle devam ettim. Çıkardığım armonik
sesler, kulelerde çalan büyük çanları andırıyordu; unutulmaz seslerdi!
İyileşmemin altıncı haftasında -sahnede sessiz dikildiğim o kâbustan altı ay sonra- New York Metropolitan Operası sınavlarında finalist oldum. Bu,
St. Louis’de çalışıyor olsaydım asla gerçekleşmeyecek bir
şeydi. Bundan sonra, New York Şehir Operası’nın baş
sopranolarından biri oldum ve on üç operada başrol
oynadım. The King and I ’da Gertrude Laıurence ile
oynadım. Tüm gece kulüplerinde çalıştım ve beş kez The Ed Sullivan Show ’a çıktını.
Dorothy Sarnoff, kariyerinde bir kapıyı açık tutarak bil
meden başka bir kapıyı da açtı: Dünyaca ünlü bir konuşma
uzmanı oldu. “Sesimi yitirdiğimde,” diye anlatıyor, “karşı
laştığım olayın, tanıdığım başka birinin başına gelmemesi

için, sesle ilgili mümkün olan herşeyi öğrenmeye adadım
kendimi. Bu süreçte insanların konuşma tarzını değiştir
menin, yüksek sesleri alçaltmanın, titreşimi değiştirmenin yolunu ve buna benzer bir sürü şey öğrendim. Bu da be
nim için tümüyle yeni bir kariyerin başlangıcı oldu.”
Bir artistik patinajcının düştüğü halde yarışmayı ka
zanmasına kaç kere tanık oldunuz? Ya da iki kez yere seri
len ve yine kalkıp zafere uzanan bir boksöre… Ya da dö
neme 3 notuyla başlayıp 9 veya 10’la bitiren bir öğrenciye… Müvekkilinin davasına gönülden inanan bir avukatın,
duruşmanın ilk oturumunu kaybettiğinde, bu yenilgiyi, ikinci,
üçüncü, hatta dördüncü oturumda kazanmaya çalışmak için
bir itici güç olarak kullanmasına kaç kez rastladınız? Bir
“uzman göriişü”nün yanlışlığı kaç kez kanıtlanmıştır?
Kapalı Kapılan Tekmeleyerek Açmak Kapalı görmeye dayanamayacağınız bir kapının arkasında bir umut ışığı görürseniz:
H e m e n harekete geçin.
Fırsatı kaçırmamak için herşeyinizi verin. Kapıyı tekrar
açmak için herşeyinizi seferber edeceğiniz bu savaşımı
sürdürün


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.