ASKERİ MAHKEMELER

A SK E R İ MAHKEMELER; Alm. Militär gerieht
(n), Fr. Tribunal Militaire, tng. Military court.
Asker kişilerin, askerî suçları ile, bunlann asker
kişiler aleyhine veya askerî yerlerde yahut askerlik
hizmet ve görevleriyle ilgili işledikleri suçları,
kânunda gösterilen görevlerini îfâ ettikleri
sırada veya kânunda gösterilen askerî mahallerde
askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görevli
mahkemeler. Tümen, kolordu, ordu, kara,
deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay
Başkanlığı katında Millî Savunma Bakanlığınca
kurulur. İki askerî hâkim ve bir subay
üyeden meydana gelir. Her askerî mahkemede
bir askerî savcı ile yeteri kadar askerî savcı
yardımcısı bulunur.
Askerî Disiplin Mahkemesi: Asker kişilerin
disiplin suçlarına âit dâvâlara bakan mahkeme.
Alay, tümen, kolordu, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri Komutanlıkları
ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve
Genel Kurmay Başkanlığında kurulur. Bir başkan,
iki üye olmak üzere üç subaydan meydana gelir.
Askerî Yargıtay: Askerî mahkemelerde verilen
karar ve hükümlerin son inceleme makâmı.
Ayrıca asker kişilerin yasa ile belirlenen bâzı dâvâlanna
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Askerî Yüksek tdâre Mahkemesi: Asker kişileri
ilgilendiren ve askerî hizmet ile ilgili idârî işlem
ve eylepılerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve
son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve
yasalarla belirlenen diğer görevlerini yapan, bağımsız
yüksek bir mahkeme. Buna Askerî Danıştay
da denir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*