Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Askeri inzibat

askeri inzibat, ordularda kolluk işlevi
gören ve askerlerden oluşan disiplin kuvveti.
Temel görevi yasa ve düzeni korumak,
ordu içindeki suçlan önlemek ve kovuşturmak,
askeri hapishaneleri yönetmek ve
gerektiğinde piyade olarak savaşmaktır.
ABD’de Askeri İnzibat Birliği adıyla ordunun
ayn bir kolunu oluşturur. General
George Washington’un 1776’da “Birleşik
Koloniler Ordusu”na bir “askeri inzibat
başkam” atamasıyla kurulmuşsa da, düzensiz
bir gelişme göstermiş, ancak II. Dünya
Savaşinda ve daha sonra ordunun hızla
büyümesiyle birlikte birleşik ve merkezî bir
birim haline gelmiştir. Sorumluluk alanı
ABD birliklerinin bulunduğu her yeri kapsar.
Birliğin başında olan inzibat başkanı.
Kara Kuvvetleri Dairesi personeli ile ilgili
hukuk işlerinin yürütülmesinde en üst yetkili.
durumundadır.
İngiltere’de askeri inzibat, ordu içinde bir
savaş birliği olarak örgütlenmiştir ve
1946’dan beri Kraliyet Askeri İnzibat Birliği
olarak bilinir. Askeri inzibat başkanlığı,
ordudaki en eski makamlardan biridir. Askeri
inzibat olağan görevlerinin yanı sıra,
kışla dışında disiplini sağlama, devriye gezme,
trafik denetimi, koruma amacıyla eşlik
etme ve uygunsuz davranıştan önleme gibi
işleri de yapar. Savaşta, tutsaklan ve bozgunculan
denetim altında tutar, haberleşme
postalannı destekler, göçmenlerle ilgilenir
ve yağmacılığı önler.
Avrupa dışındaki ülkelerin çoğu ABD ve
İngiliz modeline uygun askeri inzibat birimleri
oluşturmuşlardır. Uluslar Topluluğu
ülkeleri Ingiliz modelini izlerken, Japonya
(II. Dünya Savaşı’ndan sonra) ve Latin
Amerika ülkeleri ABD modelini örnek
almışlardır. Her iki modelin ortak yanı,
inzibatın önce asker, sonra polis olduğu
ilkesini önde tutmasıdır. Çoğu ülkede polisin
sorumluluğuna giren güvenlik işleriyle
jandarma ve atlı polisin (marechaussee)
uğraştığı Fransa ve Hollanda’daki uygulama,
bu ilkeyle uyuşmaz.
Osmanlı Devletinde askeri inzibatın görevlerini
yapan memura, boynunda “kanun”
yazılı bir levha taşımasından dolayı
kanun denirdi. Bugün Türkiye’de askeri
inzibat, büyük garnizonlarda merkez komutanlıklanna,
küçük garnizonlarda da doğrudan
garnizon komutanlıklanna bağlıdır.
Genel düzeni ve güvenliği sağlamanın yanı
sıra, gerekli hallerde emniyet müdürlükleri
ile işbirliği yapar.
4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun
91. maddesine göre garnizonlarda askeri
disiplinin korunması, önleyici zabıta ve
adliye görevleri ile askeri trafik görevleri
garnizon komutanlıklanna aittir. Bu görev
merkez komutanlığı ve onun emrindeki
inzibat kuvvetleriyle yürütülür. Askeri inzibatlar
görevli bulunduklan hallerde, yasanın
öngördüğü koşullara bağlı olarak (hizmetini
yaparken karşılaştığı direnmeyi kırmak,
bir askere ya da askeri eşyaya yapılan
saldınya karşı koymak için ve bütün meşru
müdafaa hallerinde) silah kullanma yetkisine
sahiptir (m. 96). Bir olayda askeri
inzibatlann gücü yetersiz kalırsa, en yakın
birlikten asker çağnlır. Acele ve gecikmesinde
tehlike olan hallerde inzibat kuvvetleri,
polis ve jandarma kuvvetlerine başvururlar
(m. 94). Polis ve jandarmanın yardım
istemleri de askeri inzibatlarca yerine getirilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.