Askeri Baytar Mektebi

Askeri Baytar Mektebi, Osmanlı ordusuna
veteriner yetiştirmek üzere Mekteb-i
Harbiye bünyesinde öğretime açılmış okul.
Osmanlı ordusunda kullanılan hayvanların
bakım ve tedavisi, 19. yüzyıla değin, görenek
yoluyla yetişmiş kişilerce yapılıyordu.
1839’da Godlewsky adlı Prusyalı bir veteriner
İstanbul’a getirtilerek, süvari ve topçu
alaylarındaki hayvanların bakım ve tedavisiyle
görevlendirildi. Godlewsky aynı zamanda,
yanma yardımcı olarak verilen birkaç
Türk gencini de yetiştirecekti. Kendisine
bir kışlada, biri dersane, öbürü de
eczane olarak kullanılmak üzere iki oda
ayrılmıştı. Godlewsky Türkçe bilmediği için
yeterince yararlı olamadı; ama onun önerisiyle,
bir veteriner okulunun kurulması
gündeme geldi. Önce 1841’de süvari sınıflarına
veterinerlik dersi kondu.
Asıl veteriner sınıflan 1849’da dört yıllık
olarak Mekteb-i Harbiye’de açıldı ve 1851’de
ilk mezunlanm verdi. Okulu birincilikle bitiren
Fındıklılı Mehmed Efendi, o sıralar
Fransa’dan getirtilen veteriner Yüzbaşı Dobroka’ya
yardımcı olarak verildi. 1880’lerde
Belçikalı Dezutter, veteriner son smıf öğrencilerine
uygulamalı dersler verdi. 1892’den
başlayarak veteriner sımflanm birincilikle
bitirenler öğrenim için Fransa’ya gönderildiler
ve yurda döndüklerinde öğretmen olarak
görevlendirildiler. Bunun yanı sıra veteriner
sınıflanmn ders programlannda önemli değişiklikler
yapıldı. 1896’da, Mekteb-i Harbiye’-
deki veteriner sınıflannın öğrenim süresi beş
yıla çıkanldı. Bu sınıflar, 1905’te Haydarpaşa’da
yeni bir programla örgütlenen Askeri
Tıbbiye’ye (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane) taşındı.
1910’da da Askeri Baytar Mektebi adıyla,
Haydarpaşa’da ayn bir okul durumuna getirildi
ve öğretim süresi dört yıla indirildi.
1921’de Mülkiye Baytar Mektebi ile birleştirilen
okul, 1933’te Ankara’ya taşınarak Yüksek
Ziraat Enstitüsü’nün Veteriner Fakültesi’ne
temel oluşturdu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*