Anasayfa » wiki » Aşkenazi

Aşkenazi

Aşkenazi (İbranice Aşkenaz “Almanya”),
çoğul a ş k e n a z İm , e ş k e n a z İ olarak da bilinir,
Haçlı Seferleri (11-13. yy) yüzünden Slav
ülkelerine (Polonya, Litvanya, Rusya) göç
etmeden önce Ren Vadisinde ve Fransa’da
yaşayan Yahudilere verilen ad. 17. yüzyılda
Doğu Avrupa’da görülen dinsel baskılar
karşısında Aşkenazilerin büyük bölümü Batı
Avrupa’ya yerleşti. Burada, Doğu Avrupa’da
olduğu gibi, öbür Yahudi topluluklanyla
kaynaştılar. Zamanla, Sefardik (İspanyol
usülü) Yahudilerden ayırt etmek için,
“Alman usülü” sinagog ayinini benimseyen
tüm Yahudilere Aşkenaziler dendi. Aşkenaziler,
İbranice telaffuzlan, kültür gelenekleri,
sinagog kantilasyonu (ilahi söyleme),
Aşkenazi dilini 20. yüzyıla değin
yaygın biçimde kullanmaları ve özellikle
sinagog törenleri bakımından Sefardilerden
ayrılırlar.
Günümüzde Aşkenaziler, yeryüzünde yaşayan
Yahudilerin yüzde 80’inden çoğunu
oluşturur. ABD, SSCB ve İngiliz Uluslar
Topluluğu ülkelerinde Sefardilerden sayıca
çokturlar. İsrail Devleti’nde Aşkenazilerin
ve Sefardilerin hahambaşlan eşit konuma
sahiptir. Reformcu ve Muhafazakâr Yahudi
cemaatlerinin tümü Aşkenazi geleneğine
bağlıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.