Âşık Paşa

Âşık PaşaÂşık Paşa
Türk şairi (Kırşehir 1272-ay.y. 1333). Yaşam; üstüne bilgiler çeşitli menkıbelere dayanan Âşık Paşa’nın (asıl adı Ali’dir). Horasanlı Baba İlyas’ın soyundan geldiği, Baba Muhlis’in oğlu olduğu bilinmektedir. SefirolarakMısır’k gittiği, Esir Çoban’ın oğlu Timurtaş’ın vezirliğini yaptığı, onun düzenlediği ayaklanmanın başarısızlığa uğraması üstüne gene Mısır’a kaçtığı ve hapsedildiği, dönüşünde Kırşehir’de hastalanarak öldüğü söylentileriyse pek doğrulanamamaktadır. Bununla birlikten, çağının siyasal hareketlerine karıştığı, Kırşehir’de kurduğu (babasının ya da kendisinin) bir zaviyede sünnil inançlara uygun bir mutasavvıf olarak düşüncelerini yaymaya çalıştığı kesindir. Âşık Paşa’nın güçlü bir şair olduğu söylenemezse de, Türkçe’nin gücünü kavramış olması, ulusal dile dayanan bir edebiyatı yaratmaya çalışması, ona edebiyatta- rihinde önemlice bir yer ayrılmasını gerektirir. Düşüncelerinin halk tarafından anlaşılması ve yayılması kaygısıyla şiirlerini Türkçe yazmış, öğretici olma isteğini ön planda tutmuştur. Başlıca yapıtları: Garibname, Fakrnâme, Vasf-ı Hâl, Hikâye (mesnevi), Kimya Risâlesi (mesnevi).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*