Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Âsi Irmağı

Âsi Irmağı, Arapça n e h r ü ’l -â s î , eskiden
o r o n t e s , Akdeniz’in doğusunda, aşağı çığrı
Türkiye topraklannda, yukarı çığrı Suriye’
de bulunan ırmak. Toplam uzunluğu 380
Âsi Irmağı
Anadolu Yayıncılık Arşivi
km’dir. Türkiye topraklarındaki bölümü (97
km) en kurak mevsimde bile geçit vermeyecek
kadar geniş ve derindir.
Âsi Irmağı, Lübnan ve Antilübnan dağları
arasındaki hızlı akışlı akarsuların birleşmesinden
oluşmuştur. Kuzeye doğru akarak,
Suriye’nin Hama ve Humus kentlerinden
geçer. Hama yakınlannda ırmağa güçlü bir
akarsu kanşır, batıdan da Sarul Deresi
birleşir. Âsi, Ensariye Dağlannm doğusunda
bataklık çukur bir bölge olan verimli
el-Gab’ı suladıktan sonra 22 km Suriye-
Türkiye sının boyunca akar. Türkiye topraklama
Hatay yöresinde girer, batıya
doğru kıvnlarak Antakya kentinden geçer
ve Amanos Dağlannm güneyinde, Samandağı
kasabası yakınlannda Akdeniz’e
dökülür.
Âsi Irmağı, hemen bütün yatağı boyunca
yer yer ova ve tekne şekilli geniş vadiler,
zaman zaman da dar ve derin boğazlar
içinde akar. Ulaşıma pek elverişli değildir,
ama özellikle Hama ve Humus arasında,
el-Gab’da, bir de Amik Ovasının güneyinde
sulamada kullanılır. Âsi Irmağı, Türkiye
topraklarına girdikten sonra kuzeyden Karasu,
doğudan Afrin çaylannı alır. Aynca
Amik Gölünden çıkan Küçük Âsi de (Karadere)
ırmağa katılır.
Âsi Irmağı sularını, yazları sıcak ve kurak
geçen, yıllık yağış miktan, dağlık arazi
dışında fazla olmayan bir bölgeden topladığı
için, yalnızca yağışlı mevsimlerde ve
dağlardaki karlann eridiği zamanlarda kabanr.
Yazlan ise küçük bir ırmak görünümündedir.
Bazı kurak çukurluklardan geçmesi,
kuvvetli buharlaşmalar ve sızmalar,
sulannın azalmasına yol açar.
Âsi Irmağının vadisi Antakya kenti yakınlannda
daralır. Burada ırmağa ünlü Harbiye
Çağlayanlannı oluşturan ve gür kaynaklarla
beslenen Defne Suyu kanşır. Âsi
buradan sonra Âsi Oluğu denen dar ve
derin bir boğaza girer, kendi adı ile artılan
deltayı oluşturarak Akdeniz’e dökülür. Antakya
yakınlanndaki Defne Suyu üzerinde
kurulmuş olan hidroelektrik santralından
sağlanan enerji, Antakya kentinin elektrik
gereksinimini karşılar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.