Aşevi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

aşevi, a ş h a n e olarak da bilinir, OsmanlIlarda,
16. yüzyıldan sonra yoksullara, medrese
öğrencilerine, kalenderhanede (eskiden
kentten gelip geçenlerin ücretsiz olarak
kaldıkları, yemek yiyerek geceyi geçirdikleri
yer) kalanlara yemek dağıtmak üzere
kurulmuş hayır evi ya da bazı tekkelerde
yemek pişirilen yer, mutfak. Darüzziyafe ve
imaret sözcükleriyle de anılan aşevlerinin
planı medreselere benzer. İmaret, aşevi
anlamında kullanılmış olmakla birlikte,
Arapça “el-imaret” sözcüğünden geldiği
için, başlangıçta cami, medrese, darüşşifa,
aşevi, hankâh, türbe gibi dinsel yapılardan
herhangi birini belirtmek için de kullanılmıştır.
Bu nedenle bir yazıtta imaret sözcüğünün
bulunması, buranın bir aşevi olduğunu
göstermez


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.