Asantiler

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Asantiler, a ş a n t î olarak da bilinir, Gana’
nın güneyinde, Togo ve Fildişi Sahili’ne
komşu bölgelerde yaşayan halk. Büyük
çoğunluğu eski bağımsız Asanti Devleti’nin
metropoliten yörelerini kapsayan Gana’nın
Asanti ilinde oturur. Afrika Nijer-Kongo
dil ailesinin Kua (Kwa) koluna bağh Tui
(Twi) dilini konuşurlar ve Akanların bir
bölümünü oluştururlar.
Asantiler günümüzde, bazısı kent merkezlerinde
çalışıp yaşamakla birlikte, temelde
köylü yapılannı korurlar. Tarımla uğraşırlar.
İç pazarlar için muz, manyok, yerelması,
Hint yerelması, dış pazarlar için de
kakao yetiştirirler.
Asanti. toplumsal örgütlenmesi anayanlılığa
dayanır. Soy üyeleri ev yapımı, çiftçilik,
yol açma ve cenaze törenleri gibi konularda
birbirlerine yardımcı olurlar. Asantiler her
bireyin, anneden kan, babadan da ruh
olarak geçen iki öğeden oluştuğuna inandıklanndan,
babasoyuna da önem verirler.
Babasoyu, dıştan evlenmeye dayalı olan
belirli ahlaksal ve dinsel gereklerin yerine
getirilmesi ile ilişkili ntoro (annma ayinlerini
paylaşanlar) gruplarında üyeliği belirler.
Soyun reisi, yaşça büyük kadın ve erkekler
tarafından seçilir. Adet gören canlıların
kutsal nesnelerle ilişkide bulunamayacağına
ilişkin tabular nedeniyle kadınların bu göreve
getirilmesi yasaktır. Soyun reisi, iç
banştan ve öteki soylarla ilişkiden sorumludur.
Ataların ruhlarının cisimleşmiş simgesi
olan soy tahtlarının koruyucusudur ve soyun
sağ ve ölü üyeleri arasındaki bağı kurar.
Asantilerin bütün önemli soy reislerinin,
görevlerinin simgesi olan tahtları vardır.
Köy reisi, köyden köye değişiklik gösteren
belirli bir soydan seçilir. Başlıca görevi,
yaşlılar meclisinin de yardımıyla, topluluk
içindeki anlaşmazlıklan çözmektir.
Geleneksel Asanti devlet yapısında, köyler
bölgesel bölümler altında toplanırdı. Merkez
köyün reisi bölümün üst reisiydi ve
onun köyünün meclisi bölüm meclisi olarak
görev yapardı. Ülkenin merkezi olan Kumasi’nin
üst reisi konfederasyonunun da
reisiydi. Asanti birliğinin simgesi, gökten
indiği söylenen ve bütün reislerin bağlılık
gösterdiği Altın Taht idi. Genellikle reisin
kız kardeşi olan ana kraliçe, yönetim konusunda
reise akıl verir ve soy içindeki
akrabalık ilişkilerinde tek yetkili sayılırdı;
ayrıca boş reislikler için aday gösterme
yetkisi vardı. Reisin başlıca görevleri dinsel
ve askeriydi. Ama giderek din dışı bir
niteliğe bürünen bu makam, günümüzde
ekonomik işleri yönetme ve toplumsal refah
hizmetlerini gözetme gibi görevleri kapsamaya
başlamıştır. Asantilerin bazısının
Müslümanlığı ve Hıristiyanlığı benimsemesine
karşın, insanların üstünde yüce bir
yaratıcıya, bir tanrılar grubuna ve küçük
cinlerle atalann ölümsüz ruhlanna inanmaya
dayanan geleneksel din, evreni kavrayışın
temeli olmaya devam etmektedir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.