Aşağı Cuba

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aşağı Cuba, Somali dilinde c u b a d a h û z a ,
Doğu Afrika’da Somali’nin güneyinde il
(gobolka). 1960’a değin İtalyan yönetimi
altındaki Birleşmiş Milletler Somali Manda
Bölgesi’nin bir parçası olan Aşağı Cuba,
1973’te eski Yukarı Cuba (Basso Giuba)
bölgesinin güney kesiminin ayrılmasıyla il
haline getirildi. Ortasından Ekvator çizgisi
geçen ilin topraklan güneydoğuda Hint
Okyanusu ile kuzeydoğuda Cuba Irmağından
başlayarak batıya ve güneye doğru
Kenya’ya kadar yayılır. Hint Okyanusu
kıyısına paralel olarak 80 km boyunca
güney yönünde akan Cuba Irmağı, Kismaayo
yakmlannda Hint Okyanusuna dökülür.
Irmak boyunca yaygın olarak hindistancevizi
palmiyesi ve çeşitli tanmsal ürünler
yetiştirilir. Hint Okyanusu kıyılannda kum
tepecikleri uzanır. Koruyucu bitki örtüsü
aşın hayvan otlatma sonucu büyük ölçüde
yok olan bu kum tepecikleri, gittikçe iç
kesimlere doğru sokulmaya başlamış ve
1980’lerin başında çevresindeki tanmsal
alanlan da tehdit eder hale gelmiştir.
Cuba Irmağının ağzında mangrov ormanlan
vardır. Ülkenin en verimli ekim alanlanndan
biri olan il topraklannda önemli
ölçüde yerleşik nüfus yaşamaktadır. Başlıca
ürünler mısır, pamuk, susam ve muzdur.
Camaame kentinde bir ambalaj malzemeleri
ve karton fabrikası vardır. Somali’nin
başlıca limanlanndan biri olan il merkezi
Kismaayo’dan en başta et (özellikle sığır) ve
muz ihraç edilir. Kismaayo’nun güneybatısında
Waamo turist köyü ile, içindeki filler,
siyah gergedanlar, yaban sığırlan, aslanlar
ve suaygırlan ile 4.800 km2’lik bir alana
yayılan Lag Badano Ulusal Parkı yer alır.
Nüfus (1980 tah.) 272.400.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.