Anasayfa » wiki » Aşağı Bavyera

Aşağı Bavyera

Aşağı Bavyera, Almanca n ie d e r b a y e r n ,
Federal Almanya’nın güneydoğusundaki
Bavyera eyaletinin (Land) doğusunda il
(Regierungsbezirk). Kuzeydoğuda Çekoslovakya,
güneydoğuda Avusturya, güneybatı
ve batıda Yukarı Bavyera, kuzeyde Yukarı
Pfalz ile çevrilidir. Yüzölçümü 10.330
km2’dir; Yukarı Bavyera ve Yukarı Pfalz ile
birlikte tarihsel Bavyera(*) topraklannın
büyük bölümünü oluşturur. Adını, çeşitli
Germen topluluklannm karışmasından oluşan
ve İS 488-520 arasında Bohemya’dan
batıya göç ederek, Regensburg ile Vilshofen
arasındaki Tuna Vadisine yerleşen Baiuvarilerden
almıştır. 1180’de Wittelsbachlı
Otto Bavyera topraklarının yönetimini ele
geçirdiği zaman düklüğün sınırları Bohemya
Ormanı (Böhmerwald), Alp Dağları, Inn ve
Lech ırmakları ile belirlenmekteydi. Düklük
ilk ; kez 1255’te Dük I l.fO tto ’nün
oğullan tarafından (sonradan Yukan Bavyera
adını alan) güneybatı topraklan ve
(Aşağı Bavyera’yı oluşturan) kuzeydoğu
topraklan olmak üzere ikiye a’ynldı. Bu
bölünmeyi sık sık yinelenen toprak değişiklikleri
izledi; 1392’deki bölünmeyle merkezleri
Ingolstadt, Landshut ve Münih olan üç
ayrı düklük oluşturuldu. Isar Irmağı üzerinde
bulunan Landshut, Aşağı Bavyera düklerinin
yerleşim yeri olarak zamanla büyük
457 Aşağı Birmanya
önem kazandı. Bu kent günümüzde Yukan
Bavyera ilinin yönetim merkezidir.
Yukarı Bavyera’nın ortasından geçen Tuna
Irmağı, kuzeybatı sınınndan güneydoğuya
doğru ilerleyerek Inn ve Ilz ırmaklannın
birleştiği yerde bulunan Passau’ya ulaşır.
Passau, ekonomik ve kültürel etkinliklerin
yanı sıra ulaşım açısmdan da önemli bir
merkezdir. Güneybatıdan gelerek Tuna’yla
birleşen Inn Irmağı, ilin Avusturya ile
güneydoğu sınırını oluşturur. Tuna’nın güney
yakası boyunca verimli bir tarım bölgesi
olan Gâuboden Ovası uzanır. Bavyera’nın
tahıl amban olarak bilinen bu ovanın genişliği
yaklaşık 30 km’dir. Gâuboden Ovasındaki
şeker pancarı, buğday, arpa, çavdar ve
lahana tarlalan arasında birbirine yakın
köyler yer alır. Bölgenin başlıca tarım
ürünleri pazan olan Straubing’de aynı zamanda
elektrikli araç donanımı ve bira
üretilir. Tuna Havzasının güneyinde bulunan
Aşağı Bavyera yükseltisinde Isar, Vils
ve Rott ırmaklanyla parçalanan uzun sırtlar
yer alır. Bu ırmakların kıyılarıyla gelişmekte
olan Landshut ve Dingolfing sanayi
kentlerinin çevresinde birçok küçük köy
vardır. Otomotiv ve imalat sanayileri ile
dokumacılık bu bölgedeki başlıca ekonomik
etkinliklerdir. Yayla halkı birkaç evden
oluşan küçük köylerde ya da bölgeye dağılmış
çiftliklerde yaşar. Bölgenin başlıca ürünü
buğdaydır; başta at yetiştirme olmak
üzere hayvancılık da önemli bir yer tutar.
Landshut’un hemen kuzeybatısında Almanya’nın
en geniş şerbetçiotu ekim alanı olan
Hallertau ili yer alır.
Tuna Irmağının kuzeyinde bulunan Bavyera
Ormanı (Bayerischer Wald) yavaş
yavaş yükselerek doğuda, Çekoslovakya
sınınnda Bohemya Ormanı ile birleşir. Yörenin
büyük bölümü, ladin, akgöknar ve
kayın kanşımı ormanlarla kaplı granit ve
gnays tepelerden oluşur. Bu tepelerin yukansmda,
aralarında 1.457 m yüksekliğindeki
Büyük Arber’in de bulunduğu bir dizi dağ
doruğu yükselir. Ekonomik koşulların yetersizliği
ormanlık, bölgede bir nüfus azalmasına
yol açmıştır. Yaylanın uzun vadileri
arasında sıkışıp kalan küçük çiftliklerde,
iklimin sertliği ve toprağın verimsizliği nedeniyle,
yalnızca az miktarda çavdar, yulaf
ve patates yetiştirilir. Bölgedeki geleneksel
taş, kereste, seramik ve cam sanayileri,
Orta Avrupa pazarlannın II. Dünya Savaşı
sonrasında uğradıklan zarardan etkilenmiştir.
Son yıllarda, güzel bir görünümü olan
Bavyera Doğu Sınır Karayolu (Bayerische
Ostmarkstrasse) ile yüzde 98’inden çoğu
ağaçlarla kaplı olan, içinde sayısız kuş ve
küçük hayvan türlerinin yaşadığı 130,8
km2Tik Bavyera Ormanı Ulusal Parkı gibi
pitoresk yerler çevresinde turizm gelişmektedir.
Aşağı Bavyera halkı Bavyera’nın üç ana
Alman lehçesinden biri olan Bavyera lehçesi
ile konuşur. Nüfusun dörtte üçünden
fazlası Katoliktir. Bölgedeki yükseköğrenim
kurumlarmın merkezi, 1978’de kurulan
Passau Üniversitesi’dir. Bavyera’nın ikinci
büyük halk şenliği olan Gâubodenfest her
yıl ağustos ayında Straubing’de kutlanır.’
Nüfus (1983 tah.) 1.005.860.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.