Aşağı Avusturya

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aşağı Avusturya, Almanca n ie d e r ö s t e r –
r e ic h , Avusturya’nın kuzeydoğusunda eyalet
(Bundesland) . Kuzeyde ve doğuda Çekoslovakya’yla,
güneydoğuda Burgenland,
güneyde Steiermark, batıda Yukarı Avusturya
(Oberösterreich) eyaletleriyle komşudur.
Batıda Enns Irmağının ağzından, doğuda
March Irmağının ağzına kadar uzanan
ve Tuna’mn iki tarafında yer alan bölge
19.171 km2’lik bir alanı kaplar. Derin ırmaklann
bulunduğu kuzeybatıdaki Waldviertel
orman bölgesi, Mühlviertel (Mühl
bölgesi) adı verilen granit platonun bir
kesimini oluşturur ve güneyde Tuna’yı içine
alarak Manhartsberg’e kadar uzanır. Kuzeydoğudaki
Weinviertel (şarap bölgesi),
löslü topraklan ve uygun iklim koşulları
olan alçak, engebeli bir kesimdir. Doğuda
Leithagebirge ve batıda kireçtaşından oluşmuş
dağlann derin kınklanyla çevrelenen,
Tuna’nın güneyindeki Güney Viyana Havzası,
yapısal olarak Alpler’e bağlıdır. Yüzey
şekilleri Kuzey Viyana Havzası düzlüklerine
benzer, ama çakıllı toprağında yalnız
çam ağacı ve fundalık yetişebilir. Eyaletin
güney kesiminde 1.980 m’yi aşan yükseklikleriyle
Orta Alpler’in bir bölümü yer alır.
Daha alçak bölgelerde ve Flysch Alpleri’nde
daha çok ormanlık alanlar bulunur.
Bunlann en yoğun olduğu bölge Wienerwald’dır
(Viyana Ormanları). Tuna boyunda
ve güneye doğru ülkenin doğusunda
engebeli iyi sulanan, büyük bir bölümü lösle
kaplı bir kesim vardır. Alpler’in uzantısı
olan bu bölge küçüktür, ama ekonomik
bakımdan önemlidir.
Wachau’da (Tuna Vadisi), Horn çevresinde,
Alpler’in uzantısı olan bölgede ve
Viyana Havzasında tarihöncesi yerleşimler
vardı. Daha sonra bölge, Roma eyaleti
Noricum’un ve Charlemagne’ın imparatorluğunun
parçası oldu. 976’da Bavyeralı
Babenberg hanedanı markilerine verildi;
Ostarichi (doğu bölgesi) adı bu dönemden
kalmadır. Yukan ve Aşağı Avusturya’nın
kalıcı bir biçimde ayrılmalan y. 1450’de
gerçekleşti. 1918’e değin bölgenin resmî
adının Österreich unter der Enns olmasına
karşın halk arasındaki adı Niederösterreich’tı.
Gmünd yakınlarında bir alan, I.
Dünya Savaşı’ndan sonra Çekoslovakya’ya
terk edildi. Aşağı Avusturya 1918’de eyalet
oldu. 1920’de Viyana, eyaletin sınırları
dışında bırakıldı ve yalnızca eyaletin yönetim
merkezi olarak kaldı. Anschluss ya da
Almanya’ya katılma döneminde (1938-45)
bölge, Reichsgau Niederdonau’nun (Aşağı
Tuna Reich Bölgesi) parçasıydı. 1938’de
Aşağı Avusturya Viyana’ya toprak verdi;
1945’te eyalet statüsünü yeniden kazandı.
1954’te çıkanlan ve bölgeyi yeniden düzenleyen
bir yasayla kaybettiği toprakların (800
km2) büyük bir kesimini geri aldı.
Etnik olarak nüfus Almandır. Halkın büyük
bir bölümü Katolik olmaklâ birlikte,
küçük Protestan topluluklar da vardır.
Avusturya kentlerinin yaklaşık yansı Aşağı
Avusturya’dadır. Bunların arasında en büyük
olanları Sankt Pölten, Wiener Neustadt,
Klosterneuburg, Baden, Krems, Mödling,
Schwechat, Amstetten ve Stockerau’
dur. Kırsal yerleşim birimleri genellikle
köylerden ve kapladıkları alan 5 hektardan
daha az olan küçük çiftliklerden oluşur.
Çalışan nüfusun yaklaşık yansının geçim
kaynağı tarım ve ormancılıktır; toprağın
yandan çoğu ekilir, üçte birden çoğu ormanlarla
kaplıdır. Doğudaki düzlük alanda ve
Alpler’in uzantısı olan bölgede tahıl (buğday,
çavdar, mısır, arpa) ve patates, şeker
pancan gibi köklerinden yararlanılan bitkiler
yetiştirilir. Viyana’nm doğusunda Tuna’
mn güney kıyılarında ve Viyana Havzasının
eğimli arazisindeki Weinviertel ve Wachau’
da bağcılık yaygındır. Burada ve Alpler’in
uzantısı olan bölgede meyve, de yetiştirilir.
Viyana çevresinde bostancılıkla birlikte
hayvan yetiştiriciliği yaygın bir geçim kaynağıdır.
Viyana Havzasının kuzeyinde petrol ve
doğal gaz çıkarılır ve Tuna üzerindeki
Ybbs-Persenbeug’da ve Enns üstündeki
Sankt Pantaleon’da hidroelektrik enerji
santrallan vardır. Grünbach yakınında alçıtaşı,
Wachau’da grafit çıkarılır; Mannersdorf
yakınlarında, bir çimento fabrikası için
kireçtaşı elde edilir. Maden, dokuma, yiyecek
ve şeker sanayileri, mayalı içkiler
imalatı, kereste kesimi, kâğıt, selüloz ve
kimyasal ürün fabrikalan önemlidir. Traiskirchen
ve Wimpassing’deki Semperit lastik
fabrikalan, eyaletin en büyük sanayi şirketine
aittir. Alpler’deki ve sarp kireçtaşı
kayalıklanndaki termal kaplıcalar turistik
bölgelerdir. Irmak (Tuna), demiryolu ve
karayolu taşımacılığı ülkeyi ticari bir geçiş
yolu haline getirir. Viyana’nın Schwechat’
taki havaalanı Avusturya’nın en büyük
havaalanıdır. Nüfus (1984 tah.) 1.423.200.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.