A’şa, el

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

A’şa, el- (Arapçada “Gece Körü”), tam
adı m e ym u n İb n k a y s ü ’l -a ’ş a (d. 570’ten
önce, Durna – ö. y. 625, Durna, Arabistan),
İslam öncesi Arap şairi. Ebu Ubeyde’nin
derlediği (ö. 825) Muallaka’da bir kasidesi
yer ahr. Değişik metinleri olan Muallakalarda,
derleyen kişinin İslam öncesi dönemden
seçtiği en iyi yedi kaside yer alırdı. Bu
metinlerde birkaç farklılık dışında genellikle
aynı kasideler bulunurdu.
El-A’şa gençUk yıllannı Mezopotamya,
Suriye, Arabistan ve Etiyopya’da gezerek
geçirdi. Kör olduktan soma da, özelükle
Arabistan Yanmadasının batı kıyılannda
dolaşmayı sürdürdü. Kendisine dayanma
gücü veren koçaklamalan bu dönemde
yazmaya başladı. Ses efektlerine ve gösterişU
yabancı sözcüklere dayanan üslubu
yapaylığa kayar.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.