Arzamas Topluluğu

Arzamas topluluğu (ü. 1815-18), modern
Rus dilinin Eski Bulgarcaya sıkı sıkıya bağlı
kalmasını isteyen ve başını filolog Aleksandr
S. Şişkov’un çektiği tutucu “Rusça
Sözcük Sevenler” grubuna karşı oluşan Rus
edebiyat çevresi. Vasili A. Jukovski, Konstantin
Batyuşkov ve genç Aleksandr Puşkin
gibi o günlerde ortaya çıkan dilde Batılılaşma
hareketlerini savunan şairler Arzamas
çevresi içindeydiler. Topluluk üyeleri etkinliklerini
Eski Bulgarca üslubunu alaya alan
burleskler yazmakla sınırladıkları halde,
daha sonraki yapıtlarında yeni üslubu benimsemeleri
modern Rus edebiyat dilinin
oluşmasında kalıcı bir etki yaratmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*