Artık insanda kafa meşin top

TOPMeşin (deri) top etrafın dâvâsı ve hatta yeni keşfedilmiş daki büyük aksiyonu ve her talebeyi bir anda fakültedüşündükçe, aklımı kay- sinden mezun kılacak bir ilim hapı bedecek gibi oluyorum. Meşin tevzii, bu kuvvette bir alâka ve câtop önünde, bütün ruhî kıymet- zibe mihrakı teşkil edemezdi! ler artık birer leblebi tanesi kadar Meşin top, günümüzün tabuküçülmüştür. İnsanoğlunun başı sudur ve ona laf yoktur. Bizzat fikir, artık bir meşin toptur ve her fert, ilim ve san’at, lügat kitaplarında kendi ayağıyla başını yaralamak- kalmak için, ondan izin almaya tadır! mecburdur.
Talebe Federasyonu, bir za- Şu futbol, 20. Asır şüpheciliğimanlar İstanbul’da Fransızlarla nin yerine, tersine onun biricik yapılan millî maçı seyretmek üze- mezhebi olarak din çapında öyre Ankara’dan hususî bir katar kal- le bir vecd kaynağı olmuştur ki, dırmış ve sanki fenomenal bir ilim konuşmaya başlayan çocuğun ve cemiyet hadisesi varmışçasına, ilk kelimesi “Gol” olsa şaşmamabu işe yüzlerce talebe katılmıştı. Iı… Artık insanda kafa meşin top, Bizzat Bethoven’in idare edeceği beyin meşin top, kalp meşin top, bir Dokuzuncu Senfoni, bizzat Pla- mide meşin to

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)