Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Arthur, Chester

Arthur, Chester A(lan) (d. 5 Ekim 1830,
Fairfield, Vermont – ö. 18 Kasım 1886, New
York Kenti, ABD), ABD’nin 21. başkanı
(1881-84). 1880 seçimlerinde Cumhuriyetçi
Parti listesinden başkan yardımcısı seçilmiş,
Chester A. Arthur; C.M. Bell, 1882
Library of Corıgress/USA
Başkan James A. Garfield’in öldürülmesi
üzerine başkan olmuştur.
1854’te New York barosuna kabul edilen
Arthur, köleliğin kaldınlması hareketinin
ateşli bir yandaşıydı. Yasalarında köleliğe
izin vermeyen New York eyaletine, efendisi
tarafından geçici olarak getirilmesinden yararlanarak
özgürlüğünün tanınması için dava
açan bir köleyi başanyla savunması,
Arthur’a genç yaşta ün kazandırdı.
1850’lerde Cumhuriyetçi Parti’ye girdi. Yerel
politikada etkin oldu. İç Savaş sırasında
eyalet ordusunda general rütbesiyle levazım
birliklerine komuta etti. 1863’te yeniden
avukatlığa başladı, Cumhuriyetçi Parti’nin
New York’taki önderi Senatör Roscoe
Conkling ile yakın ilişki kurdu. 1871’de
Başkan Ulysses S. Grant tarafından, New
York limanı gümrük gelirleri bölümünün
başına getirildi. New York gümrük idaresi,
uzun süredir yandaşlara ganimet dağıtılan, en
çirkin yolsuzluklann yapıldığı yerlerden biriydi.
Arthur, görevini kendi adma dürüstlükle
yürütmekle birlikte, gümrükleri Conkling’in
yandaşlanyla doldurma uygulamasını sürdürdü.
1877’de başkan seçilen Rutherford B.
Hayes, kamu hizmetlerinde reform yapmak
amacıyla Arthur’un ve gümrüklerdeki öteki
yöneticilerin istifalarım istedi. Arthur, Conkling’in
desteğiyle Hayes’e karşı bir süre
direnebildi; ama Temmuz 1878’de Hayes
tarafından görevden uzaklaştınlınca bir kez
daha avukatlığa döndü.
Cumhuriyetçi Parti’nin 1880’deki kongresinde
delege olan Arthur, Conkling ve
“Stahvart” hizbiyle birlikte, Grant’ın üçüncü
kez başkan adayı olabilmesi için çalıştı.
Başkan adaylığı seçimlerini James A. Garfield’in
kazanmasından sonra Arthur’a başkan
yardımcılığı önerildi; bu Stahvart hizbiyle
uzlaşmak için yapılmış bir jestti.
Arthur’un adaylığı kamuoyunda soğuk karşılandı.
Başkan yardımcılığı görevine başlamasından
birkaç ay sonra, New York’taki
resmî kadrolara yapılacak atamalar konusunda
Conkling ve Garfield arasında çıkan
çekişmede açıkça Conkling’i destekledi. Bu
olay, Arthur’un, başkan yardımcılığı göreviyle
bağdaşmayacak ölçüde partizan olduğu
inancının yayılmasına yol açtı.
19 Eylül 1881’de Arthur başkan olduğunda,
hizip çatışmalan iyice yoğunlaşmıştı.
Kamuoyunda, yönetimin son derece partizanca
atamalar yapmaya yatkın birinin eline
geçtiği yolunda endişelerin doğmasının,
Arthur’u derinden yaraladığı söylenir. Gene
de Garfield’in kabinesindeki yedi üyeden
altısının yerine başkalannı atadı. Ama
bunların çoğu hiçbir itiraza olanak tanımayacak
ölçüde yerinde atamalardı. Aynca
1882’de mevki dağıtma amacıyla kullanılabilecek
18 milyon dolarlık bir harcama öngören
akarsular ve limanlarla ilgili yasayı veto
ederek şaşırtıcı bir bağımsızlık örneği verdi.
1883’te belli devlet görevlilerinin atama ve
terfilerini liyakat esasına bağlayan bir sistem
getiren Pendleton Yasası’na destek
olarak kendisini eleştirenleri daha da şaşırttı,
Stahvart hizbinden dostlannm ise cesaretini
kırdı. İç Savaş sonrasında donanmayla
ilgilenen ilk başkan Arthur oldu. Donanma
bakanı William E. Chandler ile birlikte,
ABD donanmasının yeni gemilerle güçlendirilmesi
amacıyla ödenekler oluşturarak
donanmanın daha sonra İspanya ile savaşta
gösterdiği gücüne erişmesini sağladı.
Ölümcül bir hastalığa yakalandığını çevresinden
gizleyen Arthur, 1884’te Cumhuriyetçi
Parti’den başkan adayı olmayı kabul
etti. Ama James G. Blaine karşısında
yenilgiye uğradı ve başkanlık döneminin
sona ermesiyle birlikte, New York’ta köşesine
çekildi. George F. Howe’m Chester A.
Arthur (1934) adlı yaşamöyküsü Başkan
Arthur’a ilişkin temel başvuru kaynağıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.