Arşi

ArşiŞAİR
Türk şairi ve mutasavvıfı (XVI’. yy’ın ikinci yarısı). Kaynaklarda sözü edilmediğinden yaşamıyla ilgili kimi bilgiler D/Va/Vındaki (basılmamıştır) kayıtlardan çıkarılan Arşi’nin, bir gazelinden 1562’de doğduğu, bir mersiyesinden Muhilti’nin dervişi olduğu, başka bir şiirinden de Kerbelâ’ya gittiği anlaşılmaktadır. Şiirlerinde huruİi inancını yansıtmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*