Arsenat mineralleri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

arsenat mineralleri, arsenik, oksijen ve
çeşitli metallerin bileşikleri halinde bulunan
doğal mineraller grubu. Çok kısıtlı koşullarda
kristalleşen bu minerallerin çoğu ender görülür.
İsveç’in iç kesimlerinde, mineral yataklanyla
ünlü Lângban demir ve manganez
madenlerinde, birçoğu yöreye özgü elliyi
aşkın arsenat minerali belirlenmiştir. Açık
kovuklarda görülen bu bileşikler, arsenik
asitin (H3ASO4) normal ve bunun biraz
altındaki sıcaklıklarda pirokroyit [manganez
hidroksit; Mn(OH)2 } üzerine tepkimesi sonucu
oluşmuşlardır. Öteki bölgelerdeki arsenat
minerallerinin çoğu arsenyür cevherlerinin
oksitlenmesinin ürünüdür ve yakın zamanlarda
oluşmuş damarlarda ve açık kovuklarda
düşük sıcaklıklarda çökelmişlerdir.
Arsenat minerallerinin yalnızca birkaçı ekonomik
öneme sahiptir. Geçiş metalleri (öm.
kobalt, bakır, nikel) bazı arsenat minerallerine
parlak bir renk kazandırdığından, cevher
arama çahşmalannda bu minerallerden yararlanılır.
Arsenat oksitlenmesinin ürünü olan
eritrit (koyu pembe) ve annabergit (yeşil) gibi
mineraller, nikel ve kobalt arsenyür cevherlerinin
bulunmasına yardımcı olur. Ontario’nun
Sudbury ve Cobalt yörelerindeki nikel ve
kobalt yataklannın çoğu bu yolla belirlenmiştir.
Arsenik asit tuzlan olan arsenat mineralleri
arsenat gruplan içerir (ASO4). Her grupta,
dört oksijen (O) atomu düzgün bir dörtyüzlünün
köşelerine yerleşmiştir. Ortada ise bir
arsenik (As) atomu yer alır. Net elektrik
yükü – 3 olan her arsenat dörtyüzlüsü, dışardaki
artı yüklü büyük metal iyonlan (öm.
kalsiyum, manganez ya da 2 değerli demir)
tarafından nötrleştirilmiştir. Uç uca eklenerek
zincir, levha, halka ya da kafes biçimleri
oluşturan silikat dörtyüzlülerinin tersine, arsenat
dörtyüzlüleri birbirlerinden ayn konumlanmışlardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.