Anasayfa » wiki » Arp Halton Christian

Arp Halton Christian

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arp, Halton Christian (d. 21 Mart 1927,
New York City), ABD’li astronomi bilgini.
Kuvazarlardaki kırmızıya kayma olgusunu
bu cisimlerin Yer’den çokoızakta olmalanyla
açıklayan kurama karşı çıkmıştır.
1949’da Harvard Üniversitesinden lisans,
1953’te Califomia Teknoloji Enstitüsü’nden
doktora derecesini alan Arp, sonradan bir
araştırma bursuyla Mt. Wilson ve Palomar
gözlemevlerinde doktora sonrası çalışmalara
başladı. 1955-57 arasmda Indiana Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi olarak çalıştıktan
sonra yardımcı astronom olarak
Mt. Wilson Gözlemevi’ne döndü; 1969’da
da astronomluğa getirildi.
Arp, Atlas of Peculiar Galaxies (1966;
Olağandışı Gökadalar Atlası) adlı çalışmasında
yer verdiği gökadalardan bazılannm
kuvazarlara yakın gibi göründüğünün farkına
vardığında, kuvazarlann Yer’den uzaklığı
konusunda kuşkuya düştü. Kırmızıya
kayma olgusunun küçük çapta olduğu gökadalar
ile çok büyük çapta olduğu kuvazarlann
yalnızca birbirlerine yakın görünmekle
kalmadıklannı, gerçekte gaz köprüleriyle
de bağlı olduklannı fotoğraflarla kanıtlamaya
çahştı. Böyle bir köprünün varlığı,
kuvazarlann gökadalardan milyarlarca ışık
yılı uzakta bulunmalannın olanaksızlığını
kamtlamaya yeterliydi. Arp, gökada çekirdeklerinin
patlayarak çok büyük bir hızla
kuvazarlar fırlatabileceğini ve kuvazarlarda
gözlemlenen güçlü kırmızıya kayma olgusunun
bu çok yüksek hızdan kaynaklanabileceğini
öne sürmüştür.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.