ArnauldAntoine

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arnauld, Antoine, lakabı b ü y ü k a r n a u l d
(d. 6 Şubat 1612 – ö. 8 Ağustos 1694,
Brüksel), özgür irade ve kader konusunda
aykırı görüşler savunan Jansenci akımın 17.
yüzyılda önde gelen ilahiyatçılarından.
Parisli avukat Antoine Arnauld ile Catherine
Marion de Druy’nin (bak. Arnauld
ailesi) oğluydu. Sorbonne’da ilahiyat öğrenimi
gördükten sonra 1641’de Katolik papazı
oldu. Arnauld ailesinden pek çok kişinin
dinsel rehberliğini üstlenen ve Jansenciliğin
kuruculanndan olan Saint-Cyran başkeşişinin
etkisiyle 1643’te De la frequerıte communion
(Komünyon Üzerine) adlı denemesini
yayımladı. Bu denemede, Komünyon ayini
ve pişmanlıkla ilgili tartışmalı bazı Jansenci
görüşleri savundu. Theologie morale des
Jesuites (1643; Cizvitlerin Ahlak İlahiyatı)
adlı yapıtıyla, Chartres’lı genç ilahiyatçı
Pierre Nicole ile birlikte Cizvitlere karşı
uzun yıllar sürdüreceği bir tartışmayı başlattı.
1655’te, Jansenciliğin kurucusu Cornelius
Otto Jansen’in görüşlerinin Katolik inancına
uygunluğunu savunan iki kitapçık kaleme
aldı. Bu yapıtlar, Arnauld’nun Sorbonne’dan
atılmasıyla sonuçlanan bir tartışmayı
başlattı. Fransız filozof Blaise Pascal,
bu tartışmada da Arnauld’yu savunmak
amacıyla Les Provinciales (1656-57; Taşra
Mektupları) adıyla bilinen mektuplan yazdı.
Jansencilerin büyük baskılara uğradığı
1661-69 döneminde Arnauld, Jansenci direnişe
önderlik etti.
1669’da IX. Clemens Barışı olarak bilinen
dönemin başlaması, Amauld’nun birkaç yıl
huzur içinde yaşamasını sağladı. XIV. Louis
tarafından çok nazik karşılanan Arnauld,
Kalvencilere karşı yazılar yazdı, Protestanlarla
Katolikler arasındaki tartışmalı konulan
ele aldı. İlahiyatçı olarak ünü, Papa XI.
Innocentius’un onu kardinal yapmayı düşündüğü
gibi söylentilere yol açacak boyutlara
ulaştı.
1679’da Jansenciler yeniden baskılara uğradığında
önce Hollanda’ya, sonra Belçika’
ya sığındı. 1682’de Brüksel’e yerleşerek,
ölümüne değin orada gönüllü sürgün olarak
yaşadı. Çalışmalarını güç koşullarda sürdürmesine
karşın, o yıllarda da önemli ve
hacimli yapıtlar kaleme aldı. İlk iki cildi
1669 ve 1682’de yayımlanan Morale
pratique des Jesuistes (Cizvitlerin Pratik
Ahlakı) adlı yapıtının son altı rildini 1689-94
arasmda yazdı. Burada hem Cizvit ahlakçılara
karşı yeniden bir saldırıya geçti, hem de
Fransız kralının Fransa Katolik Kilisesi
üzerindeki yetkileri ile ilgili tartışmaya
Arnauld, Jacgueline-Marie 322
katıİdı. Arnauld’riun sonraki yazılarının çoğu,
Fransız filozof ve ilahiyatçı Nicolas
Malebranche ile Cizvitlere karşı daha önce
sürdürdüğü tartışmalarda yandaşı olan Pierre
Nicole karşısında polemiklerini içerir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.