Armalı anısal pano

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Armalı anısal pano, ölmüş bir kişiyi anmak
amacıyla yapılan ve ölenin soyluluk unvanlanm
gösteren armalarla bezenmiş pano ya da
levha biçimindeki sanat yapıtı. Soyluluk armalannın
en etkili biçimde kullanıldığı alanı
oluşturan anısal panolar, genellikle, vitray
pencereler, tasvirler, anısal pirinç kabartmalar
ya da kilise duvarlan ve mezarlarda
bulunan panolar biçiminde görülür.
Armalı anısal panoların iki türü özellikle
dikkat çeker. İlki, Avrupa kıtasında çok
yaygın olan taş levhalardır. Genellikle ölen
kişinin kalkan, miğfer, sorguç, zırh ve
bileklik gibi savaş giysileri ve silahlarıyla
bezeli olan levhanın üstünde bazen Gotik
üslupta yapılmış yapraksı bir süs de bulunabilir;
pano yazısı taşın kenarlannı çevreleyebileceği
gibi silahların üstünde ya da
altında da yer alabilir.
İkinci tür anısal pano ise özellikle İngiltere’de
çok görülen armalı cenaze kalkanlandır
(hatchement ya da funeral escutcheon).
Baklava biçimli bir siyah çerçeve içinde,
üzerinde ölenin armalannm boyalı olduğu
ahşap ya da kanaviçe bir panodan oluşan
armalı cenaze kalkanlan, önce ölenin evinin
kapısına asılır, sonra da gömüldüğü kiliseye
götürülürdü. Ingiliz adaları dışında yalnızca
Hollanda’da görülen bu tür anısal panolar,
özellikle 17. yüzyılda gelişti ve 19. yüzyıl
başından sonra giderek daha az kullanıldı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.