ARM UT (Pyrus communis)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Türkiye’de yetiştiği yerler: Her yerde. Memleketimizin her yerinde yetişen küçük çekirdekli, tatlı sulu, lezzetli bir meyve. Çiçekleri beyazdır. Elma ve ayva ile aynı özelliğe sâhip- tir. Yenilen etli kısmı çiçek ekseninin etleşmesin- den meydana gelmiş “yalancı meyva” kısmıdır. İçinde bulunan şekerli maddeler, A, B,, B2 ve C vitaminleri sâyesinde besleyici ve ferahlık vericidir. Ana yurdu Önasya ve Anadolu’dur. Avrupa’ya Anadolu’dan yayılmıştır. Târihî kayıtlara göre Etiler zamânında armut yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Armut, çekirdekten aşı ile üretilir. Tabiî olarak yetişen “ahlat” (Pyrus elaeagnifolia) denilen yabânî armut ağaçlarına iyi cins aşı yapmak sûretiyle de elde edilir. Kökü, kazıkkök biçiminde olduğundan; derin toprak, kireçli ve kuvvetli yer ister. Bakımı gerektiren meyva ağaçlarındandır. Bakımı yapılmadığı takdirde asalakların dadanmasıyla çeşitli hastalıklar meydana gelir. Kurağa en dayanıklı ağaçlardandır. Bir ağaçtan 50-400 kg kadar meyve alınır. Başlıca üç çeşidi vardır: a) Kış armudu: Ankara armudu, Azdavay armudu, Malatya armudu, Tokat (çiçek) armudu, sarı armut gibi çeşitleri bulunur. b) Güz armudu: Hacı Hamza, Hamidüsükkâ- ri gibi çeşitleri vardır. c”! Yaz armııdu: Göksulu. I Jriineiis. Akça armut
_ w________^uuıaımuu uuraaa asKerî teşkilât kurdular ve süvârî birlikleri teşkil ettiler. Ama- vutlar zamanla kendi kültürlerini bırakarak OsmanlI kültürünü benimsediler. 1912’de Osmanlı
Ulaşım: Arjantin gelişmiş bir iç taşımacılık sistemine sâhiptir. Demiryolu uzunluğu 43.200 kilometreden fazla olup, iyi bir demiryolu ulaşımı sağlar. Demiryolları, arâzinin düz ve demiryolu inşâsı kolay olduğundan fazla yapılmıştır. Hükümet daha sonra karayolu yapımını teşvik etti. Ülke genelinde ancak dörtte biri asfaltlanmış 210.000 kilometreyi aşkın bir karayolu ağı vardır. Bilhassa Pampalarda 160.000 kilometreden fazla karayolu şebekesine sâhiptir. Karayollarının çoğu demiryollarına paralel yapıldı ve devlet tarafından demiryolları ile rekâbet eden bir taşıma sistemi kuruldu. Arjantin’in iç ve dış hatlarda iyi bir hava yolları şebekesi vardır. Buenos Aires havaalanı, şehirden uzak mesâfede olmasına rağmen, dünyânın en iyi alanlarından biridir. Nehir trafiği bilhassa yük taşımacılığı için Uruguay ve Parana nehirleri üzerinde önemlidir. Parana üzerindeki Rosario geniş bir iç limandır. Buenos Aires, Atlantik üzerinde dünyânın en işlek limanlarından biridir. La Plato ve Bahia Blanca diğer önemli limanlarıdır. Dış ticâret: Arjantin dış ticâretinin başlıcala- n, bütün ihrâcâtın % 94’üne yakınını teşkil eden zirâat ve hayvan mâmülleridir. Bu ihrâcâtın başlıcası et, hubûbat, yağlı tohumlar ve yütı olup, yarıdan fazlası Avrupa’ya yapılır. Belli başlı alıcısı; İngiltere, Flemenk ve Batı Almanya’dır. İthâlâtın ihrâcâttan fazla olması, Arjantin hükümetleri için iâimâ problem olmuştur. Son yıllardaki enflasyon ise memleket ekonomisini oldukça kötü du- uma düşürmüştür.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.